Letselschade

ZZP-er met letselschade

ZZP-er met Letselschade: In de letselschaderegeling neemt de ZZP-er met letselschade een bijzondere positie in door zijn positie op de arbeidsmarkt.

Formeel is de ZZP-er een zelfstandig ondernemer. In de praktijk werken veel ZZP-ers voor een beperkt aantal opdrachtgevers. De ZZP-er met letselschade is vaak bijzonder kwetsbaar. Omdat de ZZP-er geen arbeidscontract heeft en niet in loondienst is, heeft hij geen recht op arbeidsrechtelijke bescherming. Daarom heeft een zelfstandige bij arbeidsongecshiktheid bijvoorbeeld geen recht op een ziektewet uitkering. Vaak is een ZZP-er niet of maar beperkt verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De ZZP-er -omdat hij niet in loondienst is- heeft geen werkgever die de verplichting heeft tot loondoorbetaling of om zorg te dragen voor het re-integreren bij arbeidsongeschiktheid. Dit in tegenstelling tot de werknemer in loondienst.

Schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid ZZP-er

De positie van de ZZP-er maakt hem kwetsbaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid door letselschade. De schadevergoeding vanwege de arbeidsongeschiktheid door het letsel, loopt dan ook vaak snel op. Als niet wordt gewerkt, is er geen inkomen. Omdat de werkzaamheden wel voltooid moeten worden en er meestal geen vervanging is, loopt een ZZP-er de kans dat opdrachtgevers derden inschakelen voor de werkzaamheden. Duurt het letsel en de arbeidsongeschiktheid lang, dan loopt de ZZP-er de kans opdrachtgevers te verliezen. De ZZP-er loopt daarom niet alleen tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een risico. Er is bovendien een kans dat zijn onderneming geen opdrachtgevers meer heeft na het herstel.

ZZP-er met letselschade, zelfstandige met letselschade, letselschadevergoeding zzp'er, letselschadevergoeding zelfstandig ondernemer
ZZP-er met letselschade

Inkomensverlies ZZP-er door letsel

Naast direct gemis aan inkomen, bestaat er bij langdurig letsel kans op verlies van opdrachten, klanten en opdrachtgevers, zodat ook als het letsel weer is genezen en werken weer mogelijk is, de opdrachten niet altijd voor het oprapen liggen. Het verlies aan inkomsten eindigt dan niet op het moment van herstel. Het verlies aan inkomen van een zelfstandig ondernemer dat ontstaat na een ongeval met letselschade wordt meegenomen in de schadevergoeding.

De (financiële) impact waarmee de ZZP-er te maken kan krijgen bij letselschade na een ongeval, is daarom vaak vele malen groter dan die van een werknemer in loondienst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer een ZZP-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft gesloten dekt deze het verlies aan arbeidsvermogen dat ontstaat na een ongeval met letselschade of andere arbeidsongeschiktheid. Of de arbeidsongeschiktheidsverzekering het hele verlies aan inkomen dekt, hangt af van de hoogte van de verzekering. Een ondernemer met een AOV verzekert vaak slechts een deel van het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien is er vaak een wachttijd van één of enkele maanden opgenomen in de AOV, voordat deze tot uitkering komt. Dat betekent dat u als ZZP-er de eerste tijd geen inkomen heeft.

Verlies aan inkomen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering die maar een gedeelte van het inkomen vergoedt, en de eerste termijn na een ongeval met letselschade zonder inkomen waarin geen schade uitkering wordt gedaan, zijn schadeposten bij letselschade. Schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen na een ongeval met letselschade. Een deskundige kan u helpen uw schade te beperken en lopende kosten te voldoen door tijdig voorschotten te regelen.

Schadevergoeding ZZP-er, welke schadeposten

De belangrijkste schadepost bij een ondernemer of ZZP-er is vaak het verlies aan inkomen. Het gaat hierbij om het verlies aan arbeidsvermogen dat direct ontstaat, maar ook om toekomstig verlies aan inkomen en kosten voor aanpassingen van de werkplek, arbeidsdeskundige begeleiding enzovoort. Daarnaast kan er natuurlijk sprake zijn van schadeposten als een hulp in huis, tuinman, reiskosten, medische kosten en smartengeld.

Belasting betalen over de schadevergoeding?

Een belangrijk aspect bij de schadevergoeding aan de zelfstandig ondernemer en ZZP-er is de belasting. Om te voorkomen dat de onderneming of ZZP-er belasting betaalt over de schadevergoeding geeft de aansprakelijke parti een belastinggarantie. Dit houdt in dat de schadevergoeding gegarandeerd netto is. U betaalt geen inkomstenbelasting of premie. Mocht de fiscus menen dat wel belasting moet worden betaald dan voert verzekeraar verweer en betaalt de verzekeraar eventueel verschuldigde belasting.

Rechtshulp bij letselschade ZZP-er

Bent u zelfstandig ondernemer of ZZP-er en heeft u letselschade opgelopen, zoek dan altijd juridische ondersteuning van een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist met ervaring in het bijstaan van zelfstandige ondernemers.

Het begeleiden van een ondernemer en ZZP-er met letselschade vergt specialistische kennis over ondernemerschap, ondernemingsrechtelijke aspecten, boekhouding en berekening van het verlies aan inkomen of omzet in de onderneming.

Binnen ons kantoor werkt een tweetal advocaten op het gecombineerde vlak van letselschade en ondernemingsrecht. Neem contact met ons op voor advies bij letselschade of een vrijblijvend intakegesprek.

mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, letselschade advocaat LSA Nijmegen (024)3886680
mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat NIVRE letselschadeexpert Arnhem (026) 4423913

De rechtshulp is in de meeste situaties geheel zonder kosten. De aansprakelijke verzekeraar betaalt de advocaatkosten.

Onze advocaten zijn lid van het Keurmerk Letselschade en werken landelijk. Bel 0800-4455000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief