Letselschade

Verkeersongeval onder werktijd

Verkeersongeval onder werktijd. Als u of een werknemer van u bij een verkeersongeval betrokken raakt wie is er dan aansprakelijk? Welke maatregelen moet u treffen als uw werknemers deelnemen aan het verkeer? Wat mag u als werknemer verwachten van u werkgever als u voor uw werk de weg op gaat?

Een verkeersongeval onder werktijd is een situatie die enige aandacht behoeft. Sommige werknemers zijn gedurende hun hele werkdag onderweg. Andere werknemers begeven zich sporadisch of regelmatig onder werktijd in het verkeer.

Verkeersongeval onder werktijd

Als werkgever is de kans groot dat u vroeg of later te maken krijgt met werknemers die onder werktijd deelnemen aan het verkeer. Als werknemer is het goed om te weten of de materiële of letselschade die ontstaat bij een verkeersongeval onder werktijd, op uw werkgever te verhalen is. Een verkeersongeval is elk ongeluk dat plaatsvindt in het verkeer. De wijze van deelname aan het verkeer is niet van belang. Dit kan per auto, vrachtwagen, vliegtuig, fiets of zelfs lopend. Of een verkeersongeval ook een arbeidsongeval is, waarvoor de werkgever aansprakelijk kan zijn, is lastiger te beoordelen. Voor de vergoeding van de letselschade of materiële schade is het belangrijk om vast te stellen of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

verkeersongeval tijdens werktijd, verkeersongeval onder werktijd, auto ongeluk onder werktijd, fietsongeluk tijdens werktijd, aanrijding tijdens werktijd

Verkeersongeval tijdens werktijd en werkgeversaansprakelijkheid

Voor werkgevers is het afsluiten van een WEGAM-verzekering of WEGAS-verzekering (Werkgevers Aansprakelijkheid (Motorrijtuigen)) verstandig. Een WEGAM-verzekering dekt letselschade van de werknemer bij een ongeval met een motorrijtuig. Ook als de schuld van het ongeluk bij de werknemer ligt, dekt de verzekering de schade van de aanrijding. Het is ook mogelijk om als DGA onder de dekking van de WEGAM-verzekering te vallen. Een WEGAS-verzekering dekt ook de letselschade van werknemers die per fiets, of zelfs als voetganger aan het verkeer deelnemen. Als werkgever is het belangrijk om ook deze kwetsbare verkeersdeelnemers goed te beschermen. 

Goed werkgeverschap en verkeersveiligheid

Goed werkgeverschap speelt een rol bij de eventuele werkgeversaansprakelijkheid. Als de inzittende werknemers van een voertuig verzekerd zijn, kan het bijvoorbeeld op de weg van de werkgever liggen om ook de letselschade van de besturende werknemer te vergoeden. Het goed werkgeverschap houdt in dat geval dus in dat de werkgever zorg draagt voor de vergoeding van schade van al haar werknemers als de verzekeraar van de werkgever niet alle schade van een verkeersongeval dekt.

Als u als werkgever niet of onvoldoende verzekerd bent voor de gevolgen van een verkeersongeval van een werknemer, kan het zijn dat u de schadevergoeding zelf verschuldigd wordt. Het is verstandig deze risico’s goed af te dekken met een verzekering. Ook in onze ondernemingsrechtpraktijk zien wij soms dat een succesvolle onderneming door een te groot onafgedekt risico in de financiële problemen dreigt te raken. Hijink Advocaten adviseert regelmatig ondernemers over aansprakelijkheidsrisico’s en het afdekken hiervan.

Plichten werkgever bij een verkeersongeval van een werknemer

Een verkeersongeval onder werktijd wordt gezien als een arbeidsongeval. Als werkgever moet u een arbeidsongeval of verkeersongeval, met blijvend letsel dat geleid heeft tot een ziekenhuis opname of overlijden, melden bij de Inspectie SZW. Als uw werknemer (tijdelijk) niet kan werken, moet u dit bij het UWV te melden. Daarnaast moet de werkgever de schade eventueel melden aan zijn verzekeraar.

Als een werknemer van u bij een verkeersongeluk betrokken raakt onder werktijd, dan is het verstandig om goed inzichtelijk te hebben, welke handelingen u moet verrichten.

De werkgever kan de aansprakelijkheid van de hand wijzen als er aantoonbaar bewijs is dat de werknemer bewust roekeloos is geweest of het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Als er aantoonbaar sprake is van alcohol- of drugsgebruik door werknemer kan de aansprakelijkheid worden afgewezen. De bewijslast rust op de werkgever en hieraan zal slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen worden voldaan. Bewuste roekeloosheid of opzet van een werknemer blijkt in de jurisprudentie niet snel te worden aangenomen door rechters.

Ongeval tijdens woon werkverkeer

Als u op weg naar uw werk of op weg naar huis van uw werk betrokken raakt bij een verkeersongeval is er over het algemeen geen sprake van een verkeersongeval onder werktijd. De werkgever is dan niet aansprakelijk voor de geleden en/of veroorzaakte schade. Hierop bestaan echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in het geval u de chauffeur bent van een carpool busje of in het geval dat u na of voor het werk nog even snel de post weg brengt of bij een klant iets afgeeft. Ook als u in een bedrijfsvoertuig rijdt terwijl u een oproepdienst heeft, kan er sprake zijn van een verkeersongeval onder werktijd. Het is daarom altijd verstandig om bij een ongeval de aansprakelijkheid door een jurist of advocaat te laten beoordelen.

Tips bij verkeersongeluk onder werktijd

Als werknemer kunt u alle kosten en schade claimen die u lijdt bij een ongeval. U doet er goed aan een overzicht bij te houden van alle kosten die u maakt. Bij letselschade kunt u denken aan schade aan persoonlijke eigendommen, maar ook aan bijvoorbeeld de kosten van klusjes die u door het ongeluk niet meer kunt uitvoeren. Ook uw eigen risico of de eigen bijdrage die u betaalt voor medicijnen, zijn kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Het inschakelen van een letselschadespecialist is verstandig, omdat deze persoon uw claim voor u indient, maar ook kan helpen uw claim op te stellen en zo goed mogelijk te onderbouwen.

Advies letselschade-expert

Hijink Advocaten heeft ruime ervaring met letselschade en is in staat om alle relevante aspecten bij de afhandeling van uw zaak te betrekken. Bel vrijblijvend 0800-4455000 of laat een bericht achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief