Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Eenzijdig ongeval

Een eenzijdig ongeval is een ongeval waarbij één verkeersdeelnemer betrokken is. Voor de schade van de passagiers bij een eenzijdig ongeval is de bestuurder aansprakelijk. Bij een eenzijdig ongeval onder werktijd kan de werkgever aansprakelijk zijn. Daarnaast kan een eenzijdig ongeval ontstaan door een gevaarlijke situatie waarvoor de wegbeheerder of een derde aansprakelijk is.

De passagiers/inzittenden die gewond raken bij een eenzijdig verkeersongeval kunnen hun schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig. Of de bestuurder recht heeft op een schadevergoeding is afhankelijk van de afgesloten verzekering. Daarnaast biedt de wet mogelijkheden om na een eenzijdig ongeval letselschade te verhalen op een derde. Bij een eenzijdig ongeval onder werktijd betaalt de verzekeraar van de werkgever mogelijk de schade. Ook een wegbeheerder of een andere partij die een gevaarlijke situatie creëert, kan aansprakelijk zijn voor de schade van een eenzijdig ongeluk als de wegsituatie het eenzijdige ongeval veroorzaakt.

Schade eenzijdig ongeval

De schade van een ongeval zonder tegenpartij is meestal de eigen schade van een automobilist, fietser of andere bestuurder. Ook kunnen passagiers van de bestuurder schade lijden. Er ontstaat daarnaast soms ook schade aan eigendommen van anderen. Lantaarnpalen zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Rijdt u tegen een lantaarnpaal aan, dan krijgt u mogelijk een factuur. Ook verkeersborden, hekwerken, geparkeerde auto’s etc. hebben een eigenaar. Hieronder komt zowel de aansprakelijkheid voor eigen schade als de aansprakelijkheid voor schade van anderen aan bod.

Eenzijdig ongeval, eenzijdig ongeluk

Wat is een eenzijdig ongeval?

Een bestuurder kan door eigen schuld verongelukken. De bestuurder verliest de controle over de auto en botst tegen een boom. Of een bestuurder die in slaap valt en de vangrail raakt. Ook alcohol of roekeloos rijgedrag kan een oorzaak zijn van een ongeval. Denk daarnaast aan een eenzijdig ongeval door uitwijken. Bijvoorbeeld het uitwijken voor een overstekende hond, kat, hert of wild zwijn.

Ook de passagiers van een verkeersdeelnemer kunnen letsel oplopen bij een eenzijdig ongeval. Bij eenzijdige ongevallen kunnen daarom wel meerdere personen betrokken zijn.

Ook als maar één weggebruiker bij een ongeval schade oploopt, is het ongeval niet altijd eenzijdig. Een weggebruiker kan de aanrijding van een andere weggebruiker met een boom, vangrail of ander object veroorzaken. De aanrijding is in dat geval niet eenzijdig. Er is namelijk meer dan één weggebruiker bij het ongeval betrokken.

Eenzijdig ongeval door slecht weg of ander gevaar

De wet bepaalt wanneer een partij verplicht is schade te vergoeden. Een ongeval met één verkeersdeelnemer kan verschillende oorzaken hebben. Het is niet altijd de onoplettendheid of onvoorzichtigheid van de bestuurder die het ongeval veroorzaakt.

Een ongeval kan ontstaan door een onoverzichtelijke situatie of slecht onderhouden wegdek. In dat geval is mogelijk de wegbeheerder aansprakelijk. De wegbeheerder is meestal de gemeente. Wegen moeten veilig zijn en goed onderhouden. Ook een ander dan de wegbeheerder kan aansprakelijk zijn voor het ontstaan van een ongeval. Denk bijvoorbeeld aan:

Bestuurder eenzijdig ongeval

De bestuurder is aansprakelijk voor schade bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder die aansprakelijk is betaalt de schade niet altijd. Mogelijk heeft de bestuurder de schade verzekerd:

 • Een WA-verzekering dekt geen letselschade van de bestuurder of voertuigschade bij een eenzijdige aanrijding;
 • Een All-Risk verzekering van de bestuurder dekt wel de schade aan het voertuig;
 • De bestuurder kan zijn letselschade verhalen op een ongevallenverzekering inzittenden of een schadeverzekering inzittenden;
 • Bij een eenzijdig ongeval onder werktijd biedt de verzekeraar van de werkgever mogelijk dekking.

Voordat u schade claimt bij uw verzekeraar moeten de gevolgen duidelijk zijn. Uw premie gaat mogelijk omhoog door het verlies van schade vrije jaren. Let dus altijd goed op als u schade verhaalt op uw eigen verzekeraar.

Als u uw schade verhaalt op uw verzekeraar is uw verzekeraar bovendien uw tegenpartij. Dekking van een eigen verzekeraar moet vaak worden afgedwongen. Schakel juridische hulp in als uw verzekeraar dekking weigert.

Passagiers eenzijdig ongeval

Wanneer u als passagier schade lijdt door een eenzijdig ongeval heeft u meerdere mogelijkheden voor een schadevergoeding. De inzittende kan meestal een beroep doen op de verzekering van de bestuurder:

 • De verplichte WAM-verzekering van de bestuurder vergoedt de schade van de inzittenden. De bestuurder is aansprakelijk voor de schade van zijn passagiers. De WAM-verzekering dekt deze schade;
 • Ook een ongevallen inzittendenverzekering dekt schade van passagiers;
 • De OIV inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit;
 • Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de gehele schade van de passagiers.

Als u tijdens het werk een ongeval overkomt als inzittende biedt de verzekering van een werkgever vaak dekking. In veel gevallen moet de werkgever de risico’s van werknemers verzekeren. Deze verzekeringsplicht geldt als werknemers voor hun werk deelnemen aan het verkeer. De werkgever is niet aansprakelijk voor een eenzijdig ongeval bij het reizen van en naar het werk.

Eigen schuld

Bij eigen schuld vergoedt een (aansprakelijke) verzekeraar maar een deel van de schade van de bestuurder of een passagiers/inzittenden. Ook een passagier kan eigen schuld hebben aan een deel van zijn of haar schade. De passagier veroorzaakte in dat geval een deel van de schade zelf of had deze kunnen voorkomen. Deze schade wordt niet vergoed. Van eigen schuld is bijvoorbeeld sprake als de passagier:

 • geen gordel draagt;
 • weet dat de bestuurder gedronken heeft;
 • weet dat de bestuurder geen rijbewijs heeft.

Tips na een eenzijdig ongeval

 • Leg de situatie ter plaatse zo snel mogelijk na het ongeval goed vast. Fotografeer ook de toepasselijke verkeersborden en verkeerstekens. Zorg dat de foto’s de situatie overzichtelijk en helder weergeven;
 • Noteer de namen en contactgegevens van eventuele getuigen;
 • Laat u medisch onderzoeken om uw letsel vast te leggen;
 • Onderzoek de gevolgen van een beroep op uw verzekeraar;
 • Beoordeel de aansprakelijkheid en mogelijkheden voor een schadevergoeding nauwkeurig (wegbeheerder, verzekeringen van de werkgever etc.);
 • Schakel gratis juridische hulp in.

Maak een afspraak

Neem contact op. U weet direct meer over uw mogelijkheden. Een eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Bel 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief