Letselschade

Aanrijding tegen stilstaande auto

U bent op de fiets tegen een stilstaande auto aangereden? Uw geparkeerde auto is beschadigd door een fietser? Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een aanrijding tegen een stilstaande auto? Is de bezitter van de auto aansprakelijk voor de schade? En maakt het uit of een auto correct geparkeerd is?

Aansprakelijkheid beoordelen we aan de hand van de omstandigheden van het geval. Op deze pagina vindt u uitleg over de aansprakelijkheid bij een aanrijding:

 • van een fietser tegen een geparkeerde auto;
 • tussen een fietser en een auto die stilstaat op de rijbaan;
 • tegen een openslaand portier, en;
 • tussen een auto en een stilstaande auto.

Artikel 185 WVW

De aanrijding tussen een fietser en een niet stilstaande auto, of een andere verkeersdeelnemer in een motorrijtuig, beoordelen we aan de hand van artikel 185 Wegenverkeerswet. De bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig is vrijwel altijd aansprakelijk. Zwakke verkeersdeelnemers, dit zijn fietsers en voetgangers, hebben bij een aanrijding met een motorvoertuig in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Alleen als er sprake is van overmacht bij de automobilist is dit anders.

Aanrijding tegen stilstaande auto, schade door openslaande autodeur, met fiets tegen stilstaande auto aangereden, aanrijding geparkeerde auto, fietser rijdt tegen stilstaande auto

Verschil stilstaan en parkeren

Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid onderscheiden we de geparkeerde auto en de auto die deelneemt aan het verkeer. Stilstaan en parkeren zijn twee verschillende zaken. De geparkeerde auto neemt géén deel aan het verkeer. De auto die stilstaat om iemand in of uit te laten stappen of om te laden en lossen, neemt wél deel aan het verkeer. Ook als u stopt of stilstaat voor een stoplicht of stopteken neemt u deel aan het verkeer.

Aanrijding geparkeerde auto

Parkeren is het laten stilstaan van een auto gedurende een tijdsbestek langer dan nodig is om iemand in en uit te laten stappen of om te laden en lossen. Als een fietser tegen een correct geparkeerde auto aan rijdt, moet deze in beginsel de schade aan de auto vergoeden. Een geparkeerde auto neemt geen deel aan het verkeer. Artikel 185 Wegenverkeerswet is in dat geval niet van toepassing. De fietser krijgt zijn schade niet vergoed. De fietser die schade veroorzaakt aan een auto, die niet deelneemt aan het verkeer, is dus aansprakelijk op grond van de normale schuldverdeling.

Fietser rijdt tegen fout geparkeerde auto

Fout parkeren kan een boete opleveren. Parkeren in strijd met de regelgeving leidt echter niet tot aansprakelijkheid bij een aanrijding tegen de geparkeerde auto. De beoordeling van de aansprakelijkheid is een civiele kwestie. De aansprakelijkheid wordt niet beoordeeld op grond van het strafrecht. Als u tegen een fout geparkeerde auto aanfietst, heeft u dus meestal geen recht op een schadevergoeding. Bovendien bent u gehouden de schade aan de fout geparkeerde auto te vergoeden. Dit kan anders zijn als de fout parkeerder een gevaarlijke situatie in het leven heeft geroepen en dat reden is geweest voor het ongeluk.

Uitzonderingsgevallen aanrijding met geparkeerde auto

Er zijn echter gevallen waarin de aansprakelijkheid ingewikkelder is. Parkeren binnen 5 meter van een kruispunt is verboden. Parkeren op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom is verboden. Deze regels hebben als doel de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep heeft als doel onveilige situaties door stilstaande auto’s te voorkomen. Als in strijd met deze regels geparkeerd wordt of men stil staat, kan er sprake zijn van gevaarzetting. Aan de hand van de omstandigheden van het geval kan de aansprakelijkheid dus afwijken. Onder omstandigheden wordt de letselschade van de fietser die tegen een geparkeerde auto botst vergoed. Het bespreken van uw letsel met een letselschade advocaat kan u helpen om helder inzicht te krijgen in uw situatie.

Aansprakelijkheid door gevaarzetting beoordelen we aan de hand van het kelderluik arrest van de Hoge Raad.

Aanrijding stilstaande verkeersdeelnemer

Het is mogelijk om stil te staan en aan het verkeer deel te nemen. Denkt u alleen al aan het wachten voor een stoplicht, voorrangsweg of het tot stilstand komen voor een stopteken. De auto die stilstaat langs de weg of (deels) op de stoep om een passagier op te pikken of om te laden en lossen, neemt ook deel aan het verkeer. Artikel 185 Wegenverkeerswet is van toepassing op de aanrijding van een fietser met een stilstaande auto die deelneemt aan het verkeer. De fietser die letsel oploopt door een aanrijding met een stilstaande auto die deelneemt aan het verkeer heeft recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding.

Aanrijding openstaand portier

Iedere fietser kent de situatie waarbij het portier van een pas geparkeerde auto wordt open geslingerd. Er ontstaat regelmatig letselschade door een botsing met een openslaande autodeur. De fietser die tegen het openslaand portier van een auto aanrijdt, krijgt meestal al zijn schade vergoed. De schuld en aansprakelijkheid ligt bij de automobilist die onvoldoende voorzichtig de autodeur opent.

Aanrijding auto en stilstaande auto

Als u met uw auto tegen een stilstaande auto aanrijdt, bent u aansprakelijk voor de schade aan de stilstaande auto. In dit geval maakt het niet uit of de aangereden auto geparkeerd is of aan het verkeer deelneemt. Een regelmatig voorkomend ongeval is het achteruit rijden tegen een stilstaande auto. De achteruit rijdende automobilist is in dat geval aansprakelijk. Als uw auto wordt aangereden op een parkeerplaats heeft u dus recht op een schadevergoeding. Bij een onbekende aanrijder is schadevergoeding door het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt alleen schade veroorzaakt door motorverkeer. Schade aan uw auto door een onbekende fietser komt dus niet voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking, een fietser is immers niet gemotoriseerd.

Overleg bij schade

Wij helpen u kosteloos bij het claimen van uw letselschade. De kosten voor onze juridische hulp kunnen wij vaak verhalen op de aansprakelijke partij. Contact opnemen met onze specialisten kan via het telefoonnummer 0800 – 44 550 00, per e-mail naar info@hijink.com of door het invullen van onderstaand contactformulier.

Relevante informatie

Smartengeld|Smartengeld bij een aanrijding op de fiets|Letselschadevergoeding

Contact letselschade

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief