Letselschade

Vallen van hoogte

Vallen van hoogte is het meest voorkomende arbeidsongeval in Nederland. Bij werken op hoogte zoals op een ladder, dak, steiger of in een omgeving met openingen in de werkvloer is het uitsluiten van alle risico’s blijkbaar bijzonder lastig of onmogelijk. Een val van hoogte komt helaas veel voor.

Naast een val van een ladder of een val van een steiger, komt ook de val van een laadklep of laadplatform veel voor. De laadklep van een vrachtauto is smal en niet afgeschermd. Bovendien moet er vaak met een steekwagen, heftruck of rolcontainers gemanoeuvreerd worden op de laadklep. Ongevallen op laadkleppen en laadplatforms zijn veel voorkomende voorbeelden van een val van hoogte waarbij letselschade ontstaat.

Vallen van hoogte in cijfers

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland ligt jaarlijks rond de 224.000. Ongeveer 12.000 van deze arbeidsongevallen betreft een val van hoogte. Hiervan gingen 6400 personen naar de eerste hulp. 1230 mensen werden vervolgens in het ziekenhuis opgenomen. Jaarlijks overlijden gemiddeld 18 mensen als gevolg van een val van hoogte tijdens het werk.

Letsel bij val van hoogte

Het meest voorkomend gevolg van een val van hoogte zijn breuken/fracturen en oppervlakkig letsel zoals bloeduitstortingen en schaafwonden. Letsel aan schouders, polsen, ellebogen, handen en armen komt evenveel voor als letsel aan knieën, enkels, benen en voeten. Uiteraard zijn de gevolgen van een val over het algemeen ernstiger als de hoogte groter is.

Bij een val van grote hoogte is er een grote overdracht van energie op het lichaam. Er wordt bij een val van meer dan 2 á 3 maal de lichaamslengte gesproken over hoog energetisch trauma. Ook bij een val van geringe hoogte kan iemand natuurlijk ongelukkig terecht komen en ernstig letsel oplopen.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor een val van hoogte?

Het is bij een val van hoogte aan de werkgever om te stellen en (zo nodig) te bewijzen, dat al die maatregelen zijn genomen en al die aanwijzingen gegeven zijn die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen. De maatregelen die een werkgever moet nemen bij werken op hoogte bestaan uit voorlichting en fysieke maatregelen. Een fysieke maatregel kan algemeen zijn, zoals het aanbrengen van afzettingen, maar kan ook bestaan uit het beschikbaar stellen van individuele beveiligingsmiddelen, zoals harnassen en zekeringen. De werkgever moet instructies geven over het werken op hoogte en actief nagaan of veiligheidsvoorschriften worden nagekomen.

Uiteraard dient de werkgever ook te zorgen dat de gebruikte hulpmiddelen als steigers en ladders voldoende veilig zijn en dat werknemers geïnstrueerd worden over veilig gebruik van hulpmiddelen.

Een letselschadespecialist inschakelen na een val

Door een letselschadespecialist in te schakelen geeft u een deel van uw zorgen na een ongeval uit handen. Een belangenbehartiger zorgt ervoor dat u de (letsel)schade die u opliep, vergoed krijgt. De relatie tussen werknemer en werkgever is ook belangrijk bij de afhandeling van een arbeidsongeval. Door een respectvolle benadering zorgen wij dat de relatie tussen werknemer en werkgever goed blijft.

val van hoogte, vallen van hoogte, letsel door val, valschade,

Schadevergoeding bij vallen van hoogte

De vergoeding van schade bij een val ziet op alle geleden en toekomstige schade, waaronder de gemiste inkomsten, die het gevolg is van het ongeval. De schadevergoeding kan daarnaast bestaan uit vergoedingen voor hulp in de huishouding, hulp bij onderhoud aan de woning, aanpassing van woning en vervoersmiddelen, reiskosten, parkeerkosten en vele andere schadeposten. De schadevergoeding bij letsel is persoonlijk. Vaak zijn er meer schadeposten dan u denkt. Een letselschade advocaat brengt uw schadeposten in beeld en zorgt dat al uw schade wordt vergoed.

Smartengeld bij een val van hoogte

Naast materiële schade wordt bij letselschade immateriele schade geleden. Ter vergoeding hiervan wordt smartengeld toegekend. Het smartengeld ziet onder andere op gederfde levensvreugde en geleden pijn. De hieronder opgenomen voorbeelden geven slechts een indicatie van smartengeld bij een val van hoogte en benoemen alleen het smartengeld en niet de gehele letselschadevergoeding. Voor direct helder inzicht in uw situatie kunt u contact opnemen met onze letselschadespecialisten.

Smartengeld val in kelderluik

Tijdens werkzaamheden in een woning laat de loodgieter het kelderluik openstaan. De tegelzetter die ook in de woning aan het werk is, valt door de opening. De tegelzetter breekt zijn enkel en een paar ribben. Er wordt € 570,– aan smartengeld toegekend voor de immateriële schade van de val.

Smartengeld val van dak

Tijdens het vervangen van golfplaten op het dak van een stal zakt een bouwvakker door het dak. De bouwvakker valt vier meter naar beneden op de betonnen roostervloer van de stal. Hij ontwricht zijn grote teen en breekt een aantal tenen. Een operatie aan de voet is noodzakelijk. De klachten zijn blijvend. De man ondervindt beperkingen bij het uitvoeren van zijn werk en moet speciale orthopedische schoenen dragen. Er wordt € 2.543,– aan smartengeld toegekend voor de val van hoogte.

Smartengeld val van ladder

Een (telematica) monteur valt tijdens zijn werk van een ladder. Bij de val loopt de man een gecompliceerde breuk op van zijn pols. De gebroken pols is zijn dominante rechter pols. De man kan tijdelijk geheel niet werken. Ook na herstel blijkt de beperking in het gebruik van zijn rechterhand blijvend. Van volledig herstel is geen sprake. Voor de gevolgen van de val van de ladder wordt € 6.414,– aan smartengeld toegekend.

Persoonlijk advies bij letselschade

Aan de hand van de kennis die wij door de jaren heen hebben opgebouwd, maken wij een goede inschatting van de aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding in uw persoonlijke situatie. Daarvoor is het belangrijk om goed te weten hoe uw persoonlijke situatie in elkaar steekt. Wij gaan graag met u in gesprek. Neem hiervoor contact op met een van onze advocaten via 0800 44 55 000.

Relevante informatie

Letselschade|Smartengeld|Arbeidsongevallen

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief