Inzittendenverzekering

Een inzittendenverzekering biedt aanvullende dekking bij letselschade en materiële schade door een verkeersongeval. De verzekering beschermt de bestuurder en inzittenden tegen de financiële gevolgen van een verkeersongeval.

Een inzittendenverzekering wordt afgesloten bij een autoverzekering. Een inzittendenverzekering afsluiten zonder autoverzekering is niet mogelijk. Voor het afsluiten van een inzittendenverzekering is het goed om een duidelijk beeld te hebben van de dekking die de verzekering biedt.

Soorten inzittenden verzekeringen

Er zijn twee soorten inzittenden verzekeringen:

 • Ongevallen inzittendenverzekering (OIV);
 • Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

Beide verzekeringen dekken zowel schade van de bestuurder als passagiers van een auto of ander motorvoertuig. Bij beide verzekering speelt de schuldvraag geen rol. Wie er verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de schade is niet van belang bij een beroep op een inzittendenverzekering. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen beide verzekeringen.

Inzittendenverzekering, Schadeverzekering Inzittenden, SVI, OIV, ongevallen inzittendenverzekering, waarom Inzittendenverzekering, Inzittendenverzekering auto, wat is een inzittendenverzekering

Waarom een inzittendenverzekering

De schade van passagiers bij een auto-ongeval dekt de WA verzekering van de bestuurder of de verzekeraar van de aansprakelijke veroorzaker van een ongeval. Medische kosten worden daarnaast gedekt door de zorgverzekering.

De inzittendenverzekering is vooral van belang voor de bestuurder als de bestuurder zelf het ongeval veroorzaakt of als er materiële schade of letselschade ontstaat bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder kan in dat geval namelijk zijn schade niet verhalen op een aansprakelijke verzekeraar. Door een inzittendenverzekering kan worden voorkomen dat de bestuurder zijn schade (geheel) zelf moet dragen.

Een ander voordeel is dat de schade snel wordt afgehandeld. De schuldvraag speelt geen rol bij de dekking. Voor een vergoeding van de schade van een verkeersongeval hoeft de erkenning van de aansprakelijkheid niet afgewacht te worden. De inzittendenverzekeraar handelt de schade eerst af. Pas wordt gekeken of de uitgekeerde schade kan worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Sommige inzittendenverzekeringen keren niet uit als de verplichte autogordel niet werd gedragen. Lees altijd de polisvoorwaarden goed door. Laat de polisvoorwaarden doornemen door een professional bij twijfel.

Let op er is een groot verschil tussen de SchadeVerzekering Inzittenden (SVI) en de Ongevallen InzittendenVerzekering (OIV)

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Een SVI-verzekering (Schade Verzekering Inzittenden) vergoedt de schade van bestuurder en inzittenden na een verkeersongeval. De SVI dekt de daadwerkelijk geleden schade. De verzekering keert uit bij letselschade en zaakschade ofwel materiële schade. Ook bij een eenzijdig ongeval keert de verzekering uit. Bijvoorbeeld bij een aanrijding tegen een boom of lantaarnpaal.

Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV)

De OIV verzekering (ongevallen inzittendenverzekering) keert bij schade een vast bedrag uit. Ook deze verzekering biedt dekking voor de bestuurder en de passagiers van een motorvoertuig. De verzekering keert alleen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage uitgekeerd van het bedrag dat wordt uitgekeerd bij volledige invaliditeit. Bij ernstig letsel zal de verzekerde som de daadwerkelijke schade niet dekken.
Bijvoorbeeld bij een percentage van 5% blijvende invaliditeit (BIGP) met een verzekerde som van € 50.000, zal 5% van € 50.000 dus € 2.500 worden uitgekeerd.

De verzekering biedt geen dekking voor schade aan vervoerde spullen. Ook immateriële schade valt niet onder de dekking.

In de polisvoorwaarden van een OIV kunnen ook beperkingen zijn opgenomen betreffende minderjarigen of ouderen. Sommige verzekeraars betalen bij het overlijden of invaliditeit van een oudere inzittende minder uit.

Letselschade passagier en inzittenden

Belangrijk is ook dat een passagier of inzittende / opzittende in een motorrijtuig de letselschade kan claimen bij de WA verzekering van de bestuurder of de verzekering van een aansprakelijke wederpartij. Voor de passagiers van een motorvoertuig biedt de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen dus al dekking. Het afsluiten van een inzittendenverzekering is dus vooral belangrijk voor de bestuurder. Overigens is deze dekking er niet als de inzittende of passagier zelf schuldig is aan het ongeval of kan worden verweten in het motorrijtuig te zijn gestapt (te denken aan alcoholgebruik door de bestuurder of wegraces).

SVI verzekering en OIV verzekering

Het voornaamste verschil tussen de SVI-verzekering en de OIV-verzekering (Ongevallen Inzittenden Verzekering) is dat de SVI-verzekering de daadwerkelijke schade vergoedt. De OIV-verzekering vergoedt alleen een percentage van het verzekerde bedrag.

Schade inzittendenverzekering, Schadeverzekering inzittenden, ongevallen inzittendenverzekering, SVI, OIV, is een inzittendenverzekering nodig

SVI of OIV afsluiten

De Consumentenbond adviseert het afsluiten van een schadeverzekering inzittenden (SVI) boven het afsluiten van een ongevallen inzittendenverzekering (OIV). De premie van een SVI verzekering is wel hoger dan de premie van een OIV verzekering. Het voordeel van een SVI verzekering is dat de daadwerkelijke schade wordt vergoed en niet een vast bedrag. Bij een OIV verzekering blijft een deel van de schade vaak voor eigen rekening.

Schade verhalen op een inzittendenverzekering

Verzekeraars en verzekerden hebben belang bij zo min mogelijk schades. Het uitkeren van schades drukt immers de winst.
Als u uw schade wilt verhalen op uw eigen verzekeraar wordt uw verzekeraar uw wederpartij. Zeker het instellen van een letselschadeclaim kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Schakel daarom altijd een letselschade-expert of advocaat in. Ook deze kosten worden vaak vergoed door de SchadeVerzekering Inzittenden.

Overleg en advies met een advocaat

Heeft u vragen over een verzekering, verzekeringspolis, het verhalen van letselschade of materiële schade, een geschil met een verzekeraar of heeft u juridische bijstand nodig? Onze juristen en advocaten kunnen u direct de goede richting wijzen. Voor vrijblijvend overleg of het plannen van een afspraak kunt u bellen naar 0800-4455000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief