Kosten deelgeschilprocedure: Met welke kosten moet een slachtoffer met letselschade rekening houden in de deelgeschilprocedure bij de rechtbank?

Een deelgeschilprocedure is een verkorte procedure bij de rechter bij letselschade en overlijdensschade. In een deelgeschilprocedure bij letselschade geldt een ander kosten regime op grond van artikel 1019 aa Rechtsvordering. Het is geen veroordeling in de totale kosten, maar in de door een rechter begrote kosten.

Kosten deelgeschilprocedure

Bij het invoeren van de Wet Deelgeschillenprocedure bij letselschade en overlijdensschade zijn de advocaatkosten en de proceskosten een belangrijk onderdeel geweest. Uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij de proceskosten en advocaatkosten moet vergoeden. Voor het slachtoffer met verwondingen is dit gunstiger dan de ‘gewone’ bodemprocedure bij de rechter. In de bodemprocedure wordt de verliezende partij gewoonlijk veroordeeld in de kosten van de gerechtelijke procedure. In de bodemprocedure worden de advocaatkosten vergoed volgens een puntensysteem, dat vrijwel nooit de werkelijke advocaatkosten dekt. In de deelgeschilprocedure worden de advocaatkosten integraal meegenomen en –als redelijk- vergoed. De gedupeerde met verwondingen loopt om deze reden minder financieel proceskostenrisico.

In de bodemprocedure en de deelgeschilprocedure kunnen de kosten van de procedure worden neergelegd bij de in het ongelijk gestelde partij. Hoewel de rechter in de deelgeschilprocedure geneigd zal zijn de kosten van de procedure neer te leggen bij de aansprakelijke partij, is de uitwerking van de proceskosten veroordeling in de bodemprocedure of begroting van de proceskosten in de deelgeschilprocedure, niet wezenlijk anders.

Advocaatkosten deelgeschilprocedure

De advocaatkosten en kosten van de deelgeschilprocedure worden op basis van artikel 1019aa lid 2 Rechtsvordering beschouwd als buitengerechtelijke kosten. Hiermee wordt het vergelijk getrokken met de buitengerechtelijke kosten tijdens de schaderegeling. De buitengerechtelijke kosten bij letselschaderegeling en overlijdensschade moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed conform artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Kortom de kosten voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade (inclusief de advocaatkosten ) moeten worden betaald door de aansprakelijke partij.

De advocaatkosten moeten wel de ‘de dubbele redelijkheidstoets’ kunnen doorstaan. Dit houdt in dat het redelijk moet zijn dát de kosten zijn gemaakt. Hiervan is al snel sprake bij letselschade. Maar ook moet de hoogte van de kosten redelijk zijn. De kosten –waaronder de advocaatkosten, zijnde het uurtarief en het aantal uren- moet goed worden verantwoord en gespecificeerd. Zonder behoorlijke verantwoording kan de rechter afwijzen, meestal worden de kosten dan door de rechter ingeschat. Dit geldt ook in de situatie dat de kosten wel zijn gespecificeerd maar de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. De rechter kan de kosten voor het gevoerde deelgeschil matigen. Veelal zal het bij de kostenbegroting hoofdzakelijk over de advocaatkosten gaan.

Onterecht of onnodig deelgeschil

Een uitzondering is de situatie dat een deelgeschilprocedure onterecht of onnodig is ingediend. Hiervan is sprake als afwijzing van het verzoek in deelgeschil naar oordeel van de rechtbank zo voor de hand ligt dat het verzoek volstrekt onterecht of onnodig is ingediend. Dit kan ook gelden voor een gedeelte van de verzoeken in de deelgeschilprocedure.

Dit betekent echter nog niet dat de verweerder de kosten die zij maakte voor de deelgeschilprocedure vergoed krijgt. Hiervan is alleen dan sprake wanneer de deelgeschilprocedure onrechtmatig is, aldus de Parlementaire geschiedenis. Hiervan is niet snel sprake.

Kosten deelgeschil bij letselschade en overlijdensschade
Kosten deelgeschil bij letselschade en overlijdensschade

Hoogte uurtarief advocaat deelgeschilprocedure

De toegekende hoogte van het uurtarief van de advocaat die de deelgeschilprocedure voert varieert sterk. Het uurtarief varieert in de rechtspraak tussen circa € 120 tot € 300. De rechter is uiteindelijke degene die beslist welk tarief of welk bedrag redelijkerwijs begroot kan worden. Het is belangrijk te onderkennen dat dit een risico inhoudt voor de verzoeker. Immers de verzoeker, meestal een slachtoffer met letselschade, zal een uurtarief met de advocaat afspreken. Als de rechter vervolgens een lager uurtarief begroot, kan het zijn dat de gedupeerde met letselschade (ook als hij in het gelijk wordt gesteld) niet alle advocaatkosten vergoed krijgt.

Advies kosten deelgeschilprocedure advocaat

Het gevolg van de proceskosten benadering in de deelgeschilprocedure is dat het voor een slachtoffer met letselschade of de nabestaanden bij overlijdensschade, minder risicovol is geworden om te procederen over de schuldvraag of een onderdeel van de schaderegeling waarover partijen het niet eens kunnen worden. Hiermee wordt een betere balans bereikt (in de draagkracht) tussen de aansprakelijke verzekeraar en de gedupeerden. Ook leidt de deelgeschilprocedure er toe dat sneller een beslissing kan worden afgedwongen via de rechter dan in een bodemprocedure bij de rechtbank. Verder blijkt uit een enquête van Akkermans dat circa 50% van de deelgeschillen tussentijds wordt ingetrokken. Hiervan zal slechts sprake zijn als partijen hangende het deelgeschil alsnog overeenstemming bereikten over het twistpunt.

Overleg over een deelgeschil

Meer weten over de advocaat kosten deelgeschil? Neem contact op met onze schadeletsel advocaten voor advies. Wij zijn lid van het Register Letselschade, Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en NIVRE. Bel vrijblijvend ons landelijk en nummer 0800-4455000 (gratis) voor advies kosten deelgeschilprocedure

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
 
Artikel: Kosten deelgeschilprocedure 8-1-2019
Zie ook: rechtspraak.nl