Letselschade

BGK (buitengerechtelijke kosten) letselschade

Buitengerechtelijke kosten (BGK) zijn de kosten die u maakt om uw letselschade vergoed te krijgen. De aansprakelijke veroorzaker van uw schade betaalt de buitengerechtelijke kosten. Een advocaat of jurist inschakelen bij letselschade is daarom in de meeste gevallen gratis.

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die u maakt om uw schade te verhalen buiten de rechtbank. Uw tegenpartij betaalt deze kosten rechtsreeks aan uw letselschade advocaat. U krijgt dus geen rekeningen en u betaalt ook geen voorschot voor het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger. Wij maken bovendien met u altijd duidelijke afspraken over uw kosten. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

BGK letselschade

De wet onderscheidt BGK in kosten om de schade en de aansprakelijkheid vast te stellen (artikel 6:96 lid 2 sub b BW) en kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (artikel 6:96 lid 2 sub c BW). BGK zijn bijvoorbeeld administratiekosten, incassokosten of aanmaningskosten. Proceskosten en de kosten voor het voorbereiden van een procedure vallen niet onder de BGK. Ook de kosten van een deskundige vallen onder de BGK.

BGK dubbele redelijkheidstoets

Uiteraard zit er een grens aan de BGK die de tegenpartij betaalt. Alleen redelijke en noodzakelijke kosten worden vergoed. Dit noemen we de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets. Het maken van kosten moet redelijk zijn. Daarnaast moet ook de hoogte van de gemaakte kosten redelijk zijn. Bij een discussie over de redelijkheid van de BGK is het slachtoffer meestal niet betrokken. Als uw tegenpartij niet betaalt blijven de kosten voor rekening van uw rechtsbijstandverlener.

BGK en eigen schuld

De BGK die de aansprakelijke veroorzaker van letsel betaalt zijn afhankelijk van de mate waarin de aansprakelijkheid wordt erkend. Bij letselschade blijft schade die door eigen schuld ontstaat voor eigen rekening. Deze zelfde verdeling van de aansprakelijkheid geldt ook bij de BGK. Bij eigen schuld betaalt de tegenpartij dus maar een deel van de buitengerechtelijke kosten. Maar dit betekent niet dat u de kosten draagt. U betaalt het onvergoedde deel van de BGK bij ons niet zelf. Als u tegenpartij niet betaalt, blijven de kosten voor onze rekening.

Buitengerechtelijke kosten en no cure, no pay

Met no cure, no pay bedoelen we dat de beloning van de rechtsbijstandverlener afhankelijk is van de uitkomst van de zaak. Geen schadevergoeding betekent dus ook geen kosten. De afspraak betekent wel dat het slachtoffer een deel van de schadevergoeding afstaat. Daarnaast betaalt de tegenpartij de BGK. De rechtsbijstandverlener ontvangt bij no cure, no pay daarom vaak een dubbele vergoeding voor zijn werkzaamheden. Het slachtoffer staat hiervoor een deel van de schadevergoeding af. Voor slachtoffers raden wij no cure, no pay daarom af.

Vragen buitengerechtelijke kosten

Wilt u meer weten over buitengerechtelijke kosten of over het kosteloos inschakelen van een letselschade specialist neem dan contact op. Wij helpen u graag direct verder. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief