Letselschade

Aansprakelijkheid voor dieren

Aansprakelijkheid voor dieren die letselschade veroorzaken. Bezitters en gebruikers van dieren moeten schade veroozaakt door een dier meestal vergoeden.

Niet alleen mensen kunnen schade veroorzaken aan anderen, ook dieren kunnen soms fikse schade toebrengen. Uiteraard heeft de wetgever geprobeerd om de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door dieren te regelen. Aangezien een dier geen rechtssubject is en u een dier niet aan kunt spreken om de schade te vergoeden, zult u de bezitter van het dier aansprakelijk moeten stellen. Hieronder leggen we de aansprakelijkheid voor dieren uit.

Aansprakelijkheid dieren (Artikel 6:179 BW)

De wettekst van artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek is als volgt:

 “De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

Het wetsartikel dat gaat over aansprakelijkheid voor dieren kan opgedeeld worden in twee delen. Het eerste deel over de aansprakelijkheid voor de door het dier aangerichte schade. Het tweede deel bevat een tenzij-formule.

Onder de door het dier aangerichte schade valt alleen de schade die is veroorzaakt door de eigen energie van het dier. Het enkele feit dat een dier schade veroorzaakt is niet genoeg voor het vestigen van aansprakelijkheid. In juridische termen is alleen maar de aanwezigheid van causaal verband tussen het gedrag van het dier en de schade onvoldoende.

Aansprakelijkheid voor dieren bij letselschade
Aansprakelijkheid voor dieren bij letselschade

Onberekenbare zelfstandige gedrag van het dier

Het gaat om het onberekenbare, zelfstandige gedrag van het dier. Het artikel vindt dan ook geen toepassing als het dier als instrument van de bezitter de instructies opvolgt. Bijvoorbeeld: als een ruiter een paard aanspoort tot galop en het paard doet dit direct, dan is er sprake van een paard dat gebruikt wordt als instrument door de ruiter.

In de rechtspraak is echter wel erkend, dat ook als het dier geleid wordt, het artikel over aansprakelijkheid voor dieren van toepassing kan zijn. Denk aan de situatie waarin een dier ondanks de leiding van de bezitter alsnog uit eigen beweging schade veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het paard direct in gallop gaat, maar linksaf gaat in plaats van rechtdoor zoals de ruiter bedoeld heeft en daardoor schade veroorzaakt.

Voor de toepassing van het eerste deel van art. 6:179 BW onderscheiden we handelen volgens de (volledig) eigen energie van het dier en de situatie waarin het dier de bevelen van de bezitter opvolgt.

Tenzij-formule bij aansprakelijkheid voor dieren

De tenzij-formule in artikel 179 boek 6 BW ziet op de situatie waarin de bezitter van het dier niet onrechtmatig heeft gehandeld als hij de gedraging in zijn macht had gehad. De tenzij-formule ziet niet op het gedrag van de bezitter van het dier. De schade onstaat door het gedrag van het dier zelf.

Het gaat hier bijvoorbeeld om een situatie waarbij een dier opzij springt om een omvallende boom te ontwijken. Hierbij botst het op een persoon welke hierdoor schade lijdt. De bezitter zal, als hij de kans had gehad, het dier precies deze opdracht gegeven. Namelijk de opdracht om de boom te ontwijken. In deze situatie is sprake van overmacht waardoor de handeling niet toerekenbaar is op grond van artikel 6:162 BW. De bezitter van het dier is dan niet aansprakelijk voor de geleden schade. Het gaat in dit geval om overmacht. Dat haalt de wederrechtelijkheid van de gedraging weg. De tenzij-formule wordt echter maar in een beperkt aantal gevallen gehonoreerd.

Hulp claimen letselschade vergoeding bij aansprakelijkheid voor dieren?

Onze letselschadespecialisten en letseladvocaten adviseren u graag bij vraagstukken en schadevergoeding rondom aansprakelijkheid voor dieren. Bel voor vrijblijvend advies ons gratis landelijk nummer 0800-4455000 of laat onderstaand een terugbel verzoek achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief