Vergoeding affectieschade bij letselschade of overlijden

Vergoeding affectieschade bij letselschade of overlijden

Per januari 2019 kunnen naasten van iemand met letselschade door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of verkeersongeval een schadevergoeding vorderen. Dit geldt ook voor de nabestaanden van de persoon die is overleden door een ongeval.

Vergoeding affectieschade bij letselschade of overlijden

De Wet vergoeding Affectieschade werd in 2010 nog afgewezen, omdat Den Haag bang was voor een toenemende claimcultuur. Door te werken met vaste bedragen en een beperkte groep van vorderingsgerechtigden wordt dit voorkomen. Door de aanvaarding van het Wetsvoorstel vergoeding Affectieschade wordt er een nieuwe mogelijkheid gecreëerd tot het vorderen van een schadevergoeding voor naasten van kwetsten met ernstige blijvende letselschade en voor nabestaanden van een overledene. Wordt voldaan aan de wettelijk vereisten dan bestaat er recht op een schadevergoeding.

Door de Wet Vergoeding Affectieschade wordt de mogelijkheid in het leven geroepen tot de vergoeding van affectieschade. Dit betekent dat de naasten of nabestaanden van een slachtoffer met letselschade of die is overleden een schadevergoeding kunnen claimen bij de aansprakelijke partij. Bij affectieschade gaat het om verdriet om de ander. Dit is wezenlijk anders dan het al langer bestaande vorderingsrecht uit shockschade. De schadevergoeding uit affectieschade is nieuw in Nederland. In sommige omringende landen kende men deze vorm van schadevergoeding al langer.

Gefixeerde schadebedragen affectieschade

Er is gekozen voor een systeem met vooraf vastgestelde bedragen. Bij ongevallen liggen de vergoedingen tussen de €12.500 en €17.500. Bij misdrijven liggen de bedragen hoger.

Affectieschade en letselschade schadebedragen
Affectieschade en letselschade schadebedragen

Wie kan affectie schadebedragen claimen

Ook is er gekozen om de vorderingsgerechtigden te beperken tot een groep van directe naasten met een nauwe band. Hierbij moet worden gedacht aan ouders, partner, of kinderen. Als eis wordt dan gesteld dat er sprake is van een partnerrelatie, ouder-kindrelatie of een zorgrelatie in gezinsverband.

Ernstige letselschade of overlijden

Tenslotte moet er sprake zijn van ernstig blijvend letsel bij, of overlijden van, het slachtoffer. Er is sprake ernstig en blijvend letsel als de functiestoornis tenminste 70% is. Voor het beoordelen van de functiestoornis worden de zogenaamde AMA-guide als uitgangspunt genomen. Deze beoordeling zal moeten worden gedaan door een arts of medisch adviseur.

De schadevergoeding voor affectieschade wil tegemoetkomen aan de al langer levende wens om erkenning te geven aan het verdriet van naasten en nabestaanden. Het betreft geen schadevergoeding van concreet geleden schade, maar een tegemoetkoming bedoeld als erkenning van toegebracht leed.

In de wet zullen de bepalingen van artikel 6:107 BW en 6:108 BW worden aangepast. Artikel 6:107 gaat over de letselschadevergoeding en 6:108 betreft de overlijdensschadevergoeding.

Vragen over affectieschade bij letselschade en overlijden

Heeft u vragen over de Wet vergoeding affectieschade? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Bel gratis 0800-4455000 of laat uw bericht achter.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres