Door een ongeluk kunnen er lichamelijke verwondingen ontstaan. Dit letsel is vaak zichtbaar en makkelijk vast te stellen. Maar ook kan er sprake zijn van geestelijke letselschade waarbij gedacht kan worden aan PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) of shockschade; letselschade door shock.

Shockschade kan ontstaan bij het direct door het ongeval getroffen slachtoffer, maar ook bij getuigen van een traumatische gebeurtenis.

Shockschade

Het slachtoffer met shockschade kan vorderingsgerechtigde zijn als deze schade lijdt. Dit kan zowel materiële schade als immateriële schade (smartengeld) betreffen.

Wat is shockschade?

Shockschade is de letselschade die iemand lijdt naar aanleiding van shock bij een ongeval of gebeurtenis welke hij of zij heeft meegemaakt of waargenomen. En er dus sprake is van directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval. Voordat er aangenomen wordt dat er een schadevergoedingsplicht ontstaat wegens shockschade moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bovendien is er alleen ruimte voor vergoeding van shockschade bij uitzonderlijk zware en ernstige ongevallen.

shockschade

Shockschade of affectie schade

Duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen geestelijk letsel dat een slachtoffer oploopt door de confrontatie met een traumatische gebeurtenis of de directe gevolgen daarvan (shockschade) en geestelijk letsel ontstaan als gevolg van het overlijden of gewond raken van een naaste persoon (affectie schade). Dit onderscheid is soms moeilijk te maken, maar is wel essentieel voor het recht op schadevergoeding. In Nederland wordt affectie schade (nog) niet vergoed.

Voorwaarden voor vergoeding

De toekenning van en schadeclaim uit shockschade is uitzonderlijk en komt niet zo veel voor. Er is een aantal strenge voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Een voorwaarde voor shockschade is de directe waarneming van het ongeval of de directe confrontatie met de gevolgen daarvan.

Hierbij kan het wel zo zijn dat confrontatie is na het verstrijken van enige tijd, bijvoorbeeld de identificatie van het lichaam. Aan de eis van directe confrontatie worden minder hoge eisen gesteld naarmate er sprake is van een zwaardere normschending. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een moord, waarbij een zeer zware normschending wordt aangenomen.

Ook aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan, wil er sprake zijn van schadevergoeding door shockschade:

  1. er moet sprake zijn van waarneming van een ernstig ongeval of directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan en;
  2. de waarneming of confrontatie moet geleid hebben tot een hevige emotionele shock en;
  3. er moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld en;
  4. het zal zich voornamelijk voordoen bij een nauwe of affectieve band.

Door de Hoge Raad, en in navolging door lagere rechters, wordt streng getoetst of aan deze voorwaarden is voldaan.

Voorbeelden schadevergoeding shockschade

In de rechtspraak zijn er twee duidelijke uitspraken gedaan waarin een schadevergoeding voor shockschade is toegekend.

In het zogenaamde Taxibus arrest van de Hoge raad vordert de moeder, van een door een verkeersongeval omgekomen dochtertje, een schadevergoeding wegens shockschade. De moeder werd direct na het ongeluk geconfronteerd met het gruwelijke letsel dat haar dochter had opgelopen bij een verkeersongeval. Haar dochter is door de verwondingen direct overleden. De moeder ontving een vergoeding voor haar shockschade.

Ook in de zaak van Marianne Vaatstra van 11 februari 2015 werd een letselschadevergoeding voor shockschade toegekend. De vader van Marianne Vaatstra was als één van de eersten op de plaats van het delict en heeft het levenloze lichaam van zijn vermoorde dochter aangetroffen. Vanwege de confrontatie met het verminkte en levenloze lichaam van zijn dochter is hem na het starten van een civiele procedure tegen de dader een schadevergoeding voor de shockschade toegekend.

Advies bij letselschade door shock?

De benadering van shockschade is niet eenvoudig. Het is daarom van belang dat u zich hierbij laat vertegenwoordigen door een deskundige letselschade-advocaat of letselschadebehandelaar. Neemt u daarom direct contact op met ons zodat wij u vrijblijvend en gratis kunnen adviseren.

Bel gratis ons landelijk letseladvies nummer 0800 44 55 000

Hijink Advocaten is lid van:

  • Keurmerk Letselschade
  • Vereniging van Letselschade-advocaten (LSA)
  • NIVRE
  • Werkgroep Arts en Advocaat
Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres