Letselschade

Letselschade jurisprudentie

Taxibus arrest

Het Taxibus arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2002 beantwoordt de vraag wanneer shockschade kan worden geclaimd. Shockschade is geestelijk letsel dat ontstaat door een confrontatie met een ongeval. In het Taxibus arrest werd deze vorm van schadevergoeding voor het eerst toegekend.

Het Taxibus arrest ofwel, Hoge Raad 22 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD5356, wordt ook wel het Kindertaxi arrest genoemd. Deze klassieke uitspraak van de Hoge Raad is belangrijk voor de letselschade praktijk. Na het Taxibus arrest heeft de wetgever de wettelijke mogelijkheden voor naasten en nabestaanden om een schadevergoeding te krijgen, uitgebreid.

Shockschade moet worden onderscheiden van affectieschade. Affectieschade is nadeel dat wordt ondervonden door het verdriet dat wordt ondergaan als een dierbare overlijdt. Shockschade is schade door het ontstaan van een medische aandoening als gevolg van de confrontatie met een ernstig ongeval of de gevolgen van een ongeval.

taxibus arrest, shockschade arrest, kindertaxi arrest,  Hoge Raad 22 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD5356, taxibus criteria

Taxibus arrest samenvatting

De feiten die aan het arrest ten grondslag liggen zijn zeer gruwelijk. Een 5 jarig meisje wordt op een woonerf aangereden door een achteruitrijdende taxibus. Het busje rijdt over het hoofd van het slachtoffertje. De moeder van het slachtoffer wordt gewaarschuwd door een buurvrouw. Bij haar dochter aangekomen heeft de moeder niet door hoe ernstig het letsel is. De moeder probeert het hoofd van haar dochter te draaien. De schedel van het meisje is dusdanig beschadigd dat de moeder met haar hand in de opengespleten schedel terechtkomt.

De moeder loopt geestelijk letsel op. Zij herbeleeft het ongeval vaak. De vrouw stelt de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk.      

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de veroorzaker van een ongeval ook onrechtmatig kan handelen tegenover iemand die geestelijk letsel oploopt door een confrontatie met het ongeval of de gevolgen daarvan. Deze persoon wordt in zijn persoon aangetast en heeft recht op een schadevergoeding. De schade die door de confrontatie met het ongeval wordt opgelopen, komt dus voor vergoeding in aanmerking. Aan de schadevergoeding worden wel voorwaarden gesteld door de Hoge Raad.

Taxibus arrest criteria

De vereisten voor schadevergoeding die zijn opgenomen in het Kindertaxi arrest zijn de volgende:

  • Een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van een ongeval of het ongeval zelf;
  • De confrontatie veroorzaakt een heftige emotionele shock;
  • De heftige shock veroorzaakt een psychiatrisch erkend ziektebeeld.

Bij de beoordeling of aan de vereisten uit het Taxibus arrest is voldaan, is bovendien een nauwe band met het slachtoffer van het ongeval van belang.

Voor een schadevergoeding op grond van het Kindertaxi arrest hoeft de naaste dus niet bij het ongeval aanwezig te zijn.

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief