Tarieven

Uurtarief advocaat en jurist: In de advocatuur wordt geen vast tarief gehanteerd. De Orde van Advocaten adviseert nadrukkelijk om vooraf afspraken te maken over de advocaatkosten.

Nog steeds wordt het meest gebruikt het declareren op basis van uurtarief. Hierbij wordt een uurtarief afgesproken en dat vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. Hoewel een inzichtelijke werkwijze, niet geschikt voor iedere klant of situatie. Om deze reden kent HIJINK Advocaten een aantal varianten. In alle gevallen worden de gemaakte afspraken duidelijk vastgelegd in een (doorlopende) opdrachtbevestiging.

Onderdelen van de declaratie

Onze declaraties zijn opgebouwd uit een honorarium over een bepaalde periode of prijsafspraak, vermeerderd met BTW.

Ook kunnen er ‘verschotten’ zijn opgenomen. Hierbij moet u denken aan voorgeschoten bedragen wegens bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten.

Uurtarief advocaat en jurist

In beginsel werkt ons advocatenkantoor op basis van uurtarief. Er bestaat echter wel ruimte om hiervan af te wijken. U bespreekt dit altijd met uw advocaat. Er bestaat geen verplichting om af te wijken van het declareren op basis van uurtarief.

Op basis van een uurtarief. Ons standaard uurtarief bedraagt € 220 exclusief BTW.

 • Uren x uurtarief
  Het uurtarief hangt af van de vereiste specialisatie/deskundigheid, aard en belang van de zaak. Hiervoor kan een opslag worden gerekend of een matiging worden toegepast.
 • Uren x uurtarief, maar dan gedeeltelijk afhankelijk van het resultaat
  Er kunnen twee tarieven worden afgesproken. Een lager tarief als het afgesproken resultaat niet wordt gehaald, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.
 • Een vast bedrag (per handeling/fase)
  Er kan een gefixeerd bedrag worden overeengekomen per handeling, zaak of actie.
 • Incassotarief
  Hierbij gaat het zuiver om zaken waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden. Zodra inhoudelijk verweer gevoerd moet worden, vervalt het incassotarief en dienen ‘nieuwe’ afspraken te worden gemaakt.
 • Combinaties
  Andere methoden bestaande uit een combinatie van het bovenstaande zijn bespreekbaar. Dit natuurlijk binnen de grenzen van de beroeps- en gedragsregels van de advocaat.

Voorschotnota en uurtarief advocaat

De advocaat kan u verzoeken een voorschotbedrag te storten op de kantoorrekening. Dit is een bedrag ter dekking van de eerste kosten. Als de advocaatkosten het voorschot niet overstijgen, wordt het restant uiteraard teruggestort.

No cure no pay

No cure no pay is in beginsel niet toegestaan. Bij no cure no pay, wordt de letselschade-advocaat pas betaald als hij de zaak wint, of het afgesproken resultaat wordt behaald.

Slechts in uitzonderlijke situaties als er sprake is van letselschade, kan de Orde van Advocaten, het in behandeling nemen van een zaak toestaan op no cure no pay basis. Dit is aan strenge regels onderworpen.

Meer weten?

Laat uw gegevens onderstaand achter of bel 0800-4455000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief