Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid : Een ondernemer neemt voortdurend beslissingen. Er wordt een arbeidsovereenkomst gesloten, een ZZP-er wordt aangetrokken of een grote order wordt geplaatst of uitgevoerd. Juridisch worden dat rechtshandelingen genoemd.

Hoewel het gros van de beslissingen nauwelijks invloed heeft op de bedrijfsvoering, zijn er ook situaties denkbaar waarin voorzichtigheid vereist is. Het nemen van grote risico’s kan immers de continuiteit van uw onderneming in gevaar brengen. Als ondernemer kunt u zelf aansprakelijk worden gesteld, maar het kan natuurlijk zijn dat een ander u aansprakelijk wilt stellen. In beide situatie is het belangrijk juridische ondersteuning te krijgen.

BV of eenmanszaak en aansprakelijkheid

Om risico’s af te dekken denken veel ondernemers dat een BV zorgt voor een volledige afscherming van prive-aansprakelijkheid en het prive-vermogen. Dat is niet zo. Altijd moet dus de vraag worden gesteld of het drijven van een onderneming gebeurt als eenmanszaak, vennootschap onder firma of BV. Natuurlijk zijn er meer factoren die mede bepalen welke rechtsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming. Ook kan het wenselijk zijn meerder vennootschappen op te richten.

Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid
Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van de BV is degene die wordt gezien als de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen binnen de BV. De bestuurder staat vaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Echter ook kan degene die feitelijk de bestuurder, leidinggevende of eindverantwoordelijke is, worden gezien als bestuurder en als zodanig worden aangesproken. Bestuurdersaansprakelijkheid houdt in dat de bestuurder persoonlijk (het gaat dus om prive vermogen) wordt aangesproken vanwege vermeende fouten of kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Ook kan een bestuurder worden aangesproken op grond van een onrechtmatige daad (6:162 BW). Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een bestuurder tegen beter weten in, en eventueel na een waarschuwingen, een onrechtmatige situatie laat voortduren (bijvoorbeeld inbreuk op een recht, vervalsing enz.).

Werkgeversaansprakelijkheid

Naast de werknemer met een arbeidsovereenkomst zijn er verschillende andere overeenkomsten op grond waarvan werknemers arbeid kunnen verrichten. Denk maar aan de arbeidskracht die werkzaam is via een uitzendovereenkomst, payroll-constructie of de ZZP-er met een overeenkomst van opdracht. Het is goed te bedenken dat juist door deze verschillende soorten ‘arbeidsrelaties’ de vraag of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid soms niet eenvoudig te benatwoorden is. Een werkgever die dacht te werken met een volledig zelfstandige ZZP-er te werken (en dat contractueel netjes heeft vastgelegd) kan toch verantwoordelijk wordt gehouden op grond van werkgeversaansprakelijkheid. Het is goed om hier regelmatig bij stil te staan en juridisch advies te zoeken, zodat u goed inzicht heeft in uw bedrijfsrisico’s.

Conclusie Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid

Als ondernemer is het belangrijk na te denken over de vraag welke risico’s u loopt. Vaak kunnen deze risico’s of de gevolgen daarvan worden beperkt met eenvoudige middelen. Wilt u meer weten bel met een ondernemingsrecht advocaat van HIJINK Advocaten 0800-4455000 (gratis) of plaats een terugbel verzoek.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres
    Wikipedia: ondernemingsrecht