Aansprakelijkheidsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid

Met bestuurdersaansprakelijkheid bedoelen we dat een bestuurder persoonlijk verantwoordelijk is voor de gevolgen van besluiten die als bestuurder van een vennootschap zijn genomen.

Bestuurdersaansprakelijkheid betekent dat een partij aanspraak maakt op (een deel van) het privé vermogen van de bestuurder. De grens voor aansprakelijkheid van een bestuurder is hoog. De aansprakelijkheid kan intern zijn (ten opzichte van de onderneming die de bestuurder bestuurt) of extern (ten opzichte van alle andere partijen). De regels over aansprakelijkheid van bestuurders zijn een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht.

De bestuurder is bijvoorbeeld aansprakelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit kan aan de orde zijn als de onderneming verplichtingen aangaat waarvan de bestuurder wist dat deze niet kunnen worden nagekomen.

Feitelijk bestuurder en formeel bestuurder

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor formele bestuurders en feitelijke bestuurders. Formele bestuurders zijn als zodanig benoemt. Maar ook een persoon die geen formeel bestuurder is kan in de praktijk (samen met anderen) het beleid van de onderneming bepalen. Deze (mede)beleidsbepaler noemen we een feitelijk bestuurder. De aansprakelijkheid geldt ook voor deze feitelijk bestuurders. Dat iemand op papier niet is benoemd als bestuurder sluit aansprakelijkheid als bestuurder dus niet uit.

Bestuurdersaansprakelijkheid, interne bestuurdersaansprakelijkheid, externe bestuurdersaansprakelijkheid, feitelijk bestuurder, Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer is bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde?

De aansprakelijkheid van een bestuurder als privé persoon is alleen aan de orde als er een scheiding is tussen het vermogen van de onderneming en dat van de bestuurder. Is er geen sprake van een afgescheiden vermogen dan is het verhalen van een schuld op de eigenaar/bestuurder altijd mogelijk.

Bij bestuurdersaansprakelijkheid is er in feite sprake van een doorbreking van de muur tussen het privé vermogen en het vermogen van de onderneming. Bij de VOF of eenmanszaak is er geen sprake van een afgescheiden privé vermogen en dus is ook bestuurdersaansprakelijkheid niet aan de orde.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Met interne bestuurdersaansprakelijkheid bedoelen we de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de rechtspersoon waarvan de bestuurder deel uitmaakt.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder als privé persoon ten opzichte van derden.

Secundaire aansprakelijkheid

Als een onderneming aansprakelijk is, kan er sprake zijn van secundaire aansprakelijkheid van de bestuurders. Soms handelt een bestuurder persoonlijk onrechtmatig ten opzichte van een derde. In dat geval is de rechtspersoon aansprakelijk en is er sprake van secundaire aansprakelijkheid van de bestuurder. Secundaire aansprakelijkheid van een bestuurder is dus aan de orde bij externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid faillissement

Ook een curator kan een bestuurder aansprakelijk stellen. Bestuurders moeten een te kort in het faillissement aanvullen als er sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling is sprake als een redelijk denkend bestuurder in dezelfde omstandigheden niet gehandeld zou hebben zoals de bestuurder in kwestie heeft gedaan.

Bij schending van de boekhoudplicht (2:10 BW) of publicatieplicht (2:394 BW) staat onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur in het geval van een faillisement min of meer vast.

Belastingdienst en UWV

Ook bij schulden aan de Belastingdienst of het UWV kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Bij betalingsonmacht moeten bestuurders tijdig (binnen twee weken) een melding doen bij de Belastingdienst, het UWV en het (bedrijfs)pensioenfonds.

Vennootschap in oprichting

Een vennootschap kan voor de (formele) oprichting rechtshandelingen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van kantoormeubelen of computers als de besloten vennootschap nog niet is ingeschreven bij de KVK. De bestuurders zijn in dat geval hoofdelijk aansprakelijk voor de handelingen van de BV i.o.

Lees meer over de aansprakelijkheid bij de BV i.o.

Een rechtspersoon als bestuurder

Soms is de bestuurder van een bedrijf een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een BV. In dat geval is het bestuur van de BV die als bestuurder optreedt aansprakelijk. Zijn er meerdere vennootschappen geplaatst tussen de rechtspersoon en een natuurlijk persoon dan volgen we de structuur totdat we een natuurlijk persoon tegenkomen. De bestuurdersaansprakelijkheid werkt dus door totdat we een bestuurder van vlees en bloed tegenkomen. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt dus niet uitgesloten door een rechtspersoon als bestuurder aan te stellen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders tegen aansprakelijkheid. Bovendien dekt de verzekering vaak de kosten van een procedure waarin de bestuurder verweer voert tegen de aansprakelijkstelling.

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Voor bestuurders is het verstandig de risico’s van het besturen te kennen en (zo veel mogelijk) te beperken. Leed u schade en is het vermogen van een vennootschap onvoldoende om uw claim te betalen dan is het goed om ook naar de bestuurders te kijken. Ontvangt u als bestuurder een aansprakelijkstelling dan wilt u misschien verweer voeren.

Overleg met een advocaat bestuurdersaansprakelijkheid geeft u direct meer inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief