Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken staan opgenomen tussen een bestuurder en een vennootschap.

Vaak wordt de managementovereenkomst gesloten tussen een management bv en de vennootschap waarin de bestuurder werkzaam is. De persoonlijke bv van de bestuurder gaat een overeenkomst van opdracht aan met de andere vennootschap en krijgt in plaats van salaris, management fee uitgekeerd.

Managementovereenkomst is geen arbeidscontract

In de managementovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen management en vennootschap. Het kan hierbij gaan om:

  • arbeidsongeschiktheid;
  • opzegging overeenkomst;
  • taken van de bestuurder;
  • duur van de managementovereenkomst;
  • verzekeringen en aansprakelijkheid;
  • Hoe bescherm ik mijn bedrijf na afloop (geheimhouding);
  • Concurrentiebeding of relatiebeding opnemen;
  • kosten van opleidingen en certificaten.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een managementovereenkomst aan te gaan in plaats van een arbeidsovereenkomst. Door de managementovereenkomst is een ander fiscaal (gunstiger) regime mogelijk, de typisch arbeidsrechtelijke verplichtingen zijn niet van toepassing, geen ontslagregels of doorbetalingsverplichtingen bij ziekte.

Om te voorkomen dat de managementovereenkomst niet wordt aangemerkt als verkapt arbeidscontract, is het belangrijk deze goed op te stellen. Aspecten die aandacht behoeven zijn de zelfstandigheid van de bestuurder, de gezagsverhouding, regelingen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid, facturatie tussen bestuurder en vennootschap. Van belang is ook dat de feitelijke werkzaamheden aansluiten bij hetgeen in de managementovereenkomst wordt vastgelegd. Zo kan uit de feitelijk situatie, ondanks de schriftelijk overeengekomen managementovereenkomst, wordt beslist dat het eigenlijk -gezien de bijzondere kenmerken van de werkzaamheden en taken en de vervulling daarvan- gaat om een arbeidsovereenkomst. De consequentie is dat het arbeidsrechtelijke regime van toepassing wordt op de bestuurder en de vennootschap.

Managementovereenkomst en loonbelasting

Bij een zuivere overeenkomst van opdracht -zoals de managementovereenkomst hoort te zijn- is de aangestelde bestuurder vrij om het werk te doen. Dit uiteraard binnen de grenzen van de gemaakte afspraken en het doel van de opdracht. Bij het bepalen of er loonbelasting/loonheffing verschuldigd is beoordelen de belastingdienst en het UWV de feitelijke situatie, dit ongeacht partijen overeenkwamen in de managementovereenkomst. Hoewel partijen beogen een overeenkomst van opdracht aan te gaan, kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Hoe meer wordt bepaald over ziekte, vakantie, doorbetaalverplichtingen, opzegtermijn en een eventuele ‘gouden handdruk’ of andere secundaire arbeidsvoorwaarden, des te sneller zal de fiscus aannemen dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst en geen managementovereenkomst.

Managementovereenkomst tussen twee vennootschappen

Ook rijst de vraag tussen wie wordt de managementovereenkomst gesloten. Zijn dit twee vennootschappen of tussen een privé persoon of een vennootschap. Factoren die in deze beslissing meespelen zijn de civiel rechtelijke aansprakelijkheid en fiscale overwegingen.

Wordt gekozen voor de constructie waarbij de managementovereenkomst wordt gesloten tussen twee vennootschappen en de persoon wordt uitgeleend aan de opdrachtgevende vennootschap, dat heeft dat gevolgen voor de BTW heffing, verloning (loonheffing) en de verplichtingen die een BV constructie met zich meebrengt (Kamer van Koophandel, deponeringen, kosten accountant/jaarrekening)/DGA salaris enzovoort.

Aansprakelijkheid bij managementovereenkomst

Wordt gekozen voor een managementovereenkomst tussen vennootschappen, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering hierop moeten worden aangepast. Al snel wordt aanbevolen naast de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering tevens een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

Ook kan het zijn dat de partijen werkzaam zijn vanuit of voor verschillende vennootschappen. Door te kiezen voor een constructie waarin de vennootschappen deelnemen in de maatschapsovereenkomst, kunnen zaken gescheiden worden gehouden en bescherming bieden.

Bedenk wel dat -ondanks dat gekozen wordt voor een constructie van vennootschappen, de bestuurder nog altijd aansprakelijk kan zijn in privé. Handelen vanuit een BV constructie biedt geen absolute ‘veiligheid’ bij aansprakelijkheden of faillissement. Immers op belastingtechnische, milieutechnische en strafrechtelijke gronden wordt de privé persoon achter een BV aangemerkt als feitelijk leidinggevende en kan daarop worden aangesproken.

Managementovereenkomst is maatwerk

Bij het opstellen van een managementovereenkomst is het advies de eventuele probleempunten en risico’s goed te inventariseren. In de managementovereenkomst moeten de voorwaarden en de afspraken goed staan beschreven. Graag helpen onze ondernemingsrecht advocaten u hierbij. Maak een afspraak in Nijmegen via (024) 388 66 80 of Arnhem (026) 442 39 13