Ondernemingsrecht

Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken zijn opgenomen tussen een bestuurder en een vennootschap.

Vaak wordt de managementovereenkomst gesloten tussen de vennootschap waarin de bestuurder werkzaam is en een management BV, beheersmaatschappij, eigendom van en vertegenwoordigd door de bestuurder. De persoonlijke BV (besloten vennootschap) van de bestuurder gaat dus een overeenkomst van opdracht aan met een andere vennootschap. De management vennootschap maakt op grond van de overeenkomst aanspraak op een management fee in plaats van een aanspraak van de bestuurder als persoon op salaris.

Managementovereenkomst is geen arbeidscontract

In de managementovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die gelden tussen management en vennootschap. Het kan hierbij gaan om afspraken over:

 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Opzegging van de overeenkomst;
 • Taken van de bestuurder;
 • Duur van de managementovereenkomst;
 • Verzekeringen en aansprakelijkheid;
 • Hoe bescherm ik mijn bedrijf na afloop (geheimhouding);
 • Een concurrentiebeding of relatiebeding;
 • Kosten van opleidingen en certificaten.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een managementovereenkomst aan te gaan in plaats van een arbeidsovereenkomst. Door de managementovereenkomst is een ander fiscaal (gunstiger) regime mogelijk, de typisch arbeidsrechtelijke verplichtingen zijn niet van toepassing, geen ontslagregels of doorbetalingsverplichtingen bij ziekte.

Managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Om te voorkomen dat de managementovereenkomst wordt aangemerkt als verkapt arbeidscontract, is het belangrijk de overeenkomst goed op te stellen. Aspecten die aandacht behoeven zijn de zelfstandigheid van de bestuurder, de gezagsverhouding, regelingen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid en de facturatie tussen bestuurder en vennootschap.

Van belang is ook dat de feitelijke werkzaamheden aansluiten bij hetgeen in de managementovereenkomst is opgenomen. Op grond van de feitelijk situatie, ondanks de schriftelijk overeengekomen managementovereenkomst, kan -gezien de bijzondere kenmerken van de werkzaamheden en taken en de vervulling daarvan- een arbeidsovereenkomst ontstaan. De consequentie is dat het arbeidsrechtelijke regime van toepassing wordt op de bestuurder en de vennootschap. De inhoud van een overeenkomst en niet de titel die partijen daaraan geven is dus doorslaggevend voor de wijze waarop de overeenkomst gekwalificeerd wordt.

Managementovereenkomst en loonbelasting

Bij een zuivere overeenkomst van opdracht -zoals de managementovereenkomst hoort te zijn- is de aangestelde bestuurder vrij om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Dit uiteraard binnen de grenzen van de gemaakte afspraken en het doel van de opdracht. Bij het bepalen of er loonbelasting/loonheffing verschuldigd is beoordelen de Belastingdienst en het UWV de feitelijke situatie, dit ongeacht de bedoeling van partijen om een managementovereenkomst aan te gaan. Hoewel partijen een overeenkomst van opdracht willen sluiten, kan er dus toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Hoe meer wordt bepaald over ziekte, vakantie, doorbetaalverplichtingen, opzegtermijn en een eventuele ‘gouden handdruk’ of andere secundaire arbeidsvoorwaarden, des te sneller zal de fiscus aannemen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er is in dat geval dus geen managementovereenkomst tot stand gekomen.

Managementovereenkomst tussen twee vennootschappen

Een ander veel voorkomend probleem is de vraag wie partij zijn bij de managementovereenkomst. Zijn de contractspartijen twee vennootschappen of een privé persoon en een vennootschap. Factoren die bij deze beslissing meespelen zijn de civiel rechtelijke aansprakelijkheid en fiscale overwegingen.

Wordt gekozen voor de constructie waarbij de managementovereenkomst wordt gesloten tussen twee vennootschappen en de persoon wordt uitgeleend aan de opdrachtgevende vennootschap, dat heeft dat gevolgen voor de BTW heffing, verloning (loonheffing) en de verplichtingen die een BV constructie met zich meebrengt (Kamer van Koophandel, deponeringen, kosten accountant/jaarrekening)/DGA salaris enzovoort.

Aansprakelijkheid bij managementovereenkomst

Wordt gekozen voor een managementovereenkomst tussen vennootschappen, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering hierop moeten worden aangepast. Al snel wordt aanbevolen naast de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering tevens een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

Ook kan het zijn dat de partijen werkzaam zijn vanuit of voor verschillende vennootschappen. Door te kiezen voor een constructie waarin de vennootschappen deelnemen in de maatschapsovereenkomst, kunnen zaken gescheiden worden gehouden en bescherming bieden.

Bedenk wel dat -ondanks dat gekozen wordt voor een constructie van vennootschappen- de bestuurder nog altijd aansprakelijk kan zijn in privé. Handelen vanuit een BV constructie biedt geen absolute ‘veiligheid’ bij aansprakelijkheden of faillissement. Immers op belastingtechnische, milieutechnische en strafrechtelijke gronden is het mogelijk dat een privé persoon achter een BV wordt aangemerkt als feitelijk leidinggevende en daarop wordt aangesproken.

Managementovereenkomst is maatwerk

Bij het opstellen van een managementovereenkomst is het advies de eventuele probleempunten en risico’s goed te inventariseren. In de managementovereenkomst moeten de voorwaarden en de afspraken goed staan beschreven. Graag helpen onze ondernemingsrecht advocaten u hierbij. Maak een afspraak in Nijmegen via (024) 388 66 80 of Arnhem (026) 442 39 13.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief