Aansprakelijkheidsrecht

Verkeersaansprakelijkheid

Met verkeersaansprakelijkheid bedoelen we de regels die gelden voor het recht op een schadevergoeding na een verkeersongeval.

Aansprakelijkheid is de (wettelijke) verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een gebeurtenis. Verkeersaansprakelijkheid betekent dus dat we vaststellen welke partij de schade van een verkeersongeval draagt.

Een advocaat gespecialiseerd in het verkeersaansprakelijkheidsrecht helpt u om na een verkeersongeval een schadevergoeding te claimen. Bij een ongeval met letselschade is de bijstand van een advocaat bovendien meestal kosteloos. U kunt uw schade in veel gevallen dus gratis voor u laten afhandelen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Verdeling risico’s

Het aansprakelijkheidsrecht verdeelt het risico van deelnemen aan het verkeer onder de verschillende weggebruikers. Daarbij speelt wat eerlijk en maatschappelijk aanvaard is een rol, maar ook draagkracht. Hierbij is de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen een belangrijke factor. Het neerleggen van de aansprakelijkheid bij de bestuurder van een motorrijtuig betekent namelijk dat een (verplichte) verzekeraar de kosten draagt.

Vaststellen verkeersaansprakelijkheid

Bij verkeersaansprakelijkheid spelen de verkeersregels een belangrijke rol. Aan de hand van verkeersfouten stellen we vast welke weggebruiker aansprakelijk is. Bij veel schadegevallen ontstaat een discussie over de uitleg van verkeersregels en over het rijgedrag. Ook het verband tussen een ongeval en schade wordt vaak in twijfel getrokken. Om succesvol schade te claimen moet de eiser de verkeersfouten en de geleden schade bewijzen.

verkeersaansprakelijkheid, advocaat verkeersaansprakelijkheid
Verkeerssituaties zijn niet altijd overzichtelijk. Wie betaalt de schade van een verkeersongeval?

Bewijs verkeersaansprakelijkheid

In het verkeersaansprakelijkheidsrecht ligt de bewijslast bij het slachtoffer. U moet bewijzen dat u recht heeft op een schadevergoeding. Daarom is voor het vaststellen van aansprakelijkheid na een verkeersongeval bewijs nodig. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Bezoek uw huisarts

Bezoek na een ongeval ook altijd zo snel mogelijk uw huisarts. Voor een schadevergoeding toont u aan dat de tegenpartij een verkeersfout maakte en wat de gevolgen hiervan zijn. Een verslag van een bezoek aan een dokter bewijst welk letsel u opliep. Dit is belangrijk bewijs. Leg ook uw kosten, uitgaven en schade vast en bewaar bewijsmateriaal.

Verkeersaansprakelijkheid voor fietsers en voetgangers

Een uitgangspunt van het verkeersaansprakelijkheidsrecht is dat zwakke verkeersdeelnemers worden beschermd. Een belangrijk voorbeeld hiervan is artikel 185 Wegenverkeerswet. Artikel 185 Wegenverkeerswet bevat de zogenaamde 50% regel. In de meeste gevallen krijgt een fietser of voetganger na een aanrijding tenminste de helft van de schade vergoed. Ook als de voetganger of fietser zelf schuld heeft en het ongeval veroorzaakt.

Artikel 185 geldt alleen voor ongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken. Bij een ongeluk met twee fietsers of een fietser en een voetganger kijken we voor de aansprakelijkheid naar de gemaakte verkeersfouten.

Eigen schuld

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, beoordelen we of er sprake is van eigen schuld. Eigen schuld is de mate waarin het slachtoffer zelf bijdraagt aan het ontstaan van de schade. De schade die door eigen schuld ontstaat, wordt niet vergoed door de aansprakelijke veroorzaker. We verdelen de schade dus over de betrokken partijen naar de mate waarin zij bijdragen aan het ontstaan van de schade.

Als de uitkomst van de verdeling van de aansprakelijkheid oneerlijk is, kan een billijkheidscorrectie worden toegepast.

Algemene veiligheidsregels

De verkeersregels bevatten een aantal algemene normen die van groot belang zijn voor de verkeersaansprakelijkheid. Een bestuurder rijdt te hard als een voertuig niet op tijd tot stil stand kan worden gebracht. De aangegeven maximum snelheid is voor de verkeersaansprakelijkheid meestal niet van belang. In een woonwijk waar 50 is toegestaan, is 50 kilometer per uur rijden vaak te hard. Het zelfde geldt voor afstand houden. Voldoende afstand houden betekent dat je op tijd kunt remmen zonder je voorganger aan te rijden. Past de bestuurder zijn rijgedrag onvoldoende aan dan is er meestal sprake van een verkeersfout.

Advocaat verkeersaansprakelijkheid

Een advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verkeersaansprakelijkheid is na een verkeersongeval de specialist om uw schade af te handelen. Het bespreken van uw schadevergoeding geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op door te bellen naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. R. Bockhoven
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief