Letselschade

Schadeformulier invullen: tips

Schadeformulier invullen tips: Een na een aanrijding ingevuld en door partijen ondertekend schadeformulier of schade aanrijdingsformulier (SAF) is een belangrijk bewijsmiddel.

Een aanrijding veroorzaakt soms heftige emoties. Direct na een ongeluk is het belang van het schadeformulier daarom niet altijd duidelijk. Voor de afhandeling van de schade is het belangrijk het formulier aandachtig in te vullen. Soms is het aanrijdingsformulier het enige bewijsmiddel. Een fout maken bij het invullen betekent soms dat er geen aanspraak bestaat op een vergoeding van letselschade, autoschade en andere schade. Een schadeformulier is een zogenaamde onderhandse akte en is daarom dwingend bewijs. Op de ingevulde informatie kunt u niet meer terugkomen.

Een ondertekend schadeformulier is een onderhandse akte en een officieel bewijsstuk. Het belang van het correct invullen van een aanrijdingsformulier kan daarom niet genoeg worden benadrukt.

Algemene tips invullen schadeformulier

 • Zorg dat u, alle betrokkenen en andere weggebruikers veilig zijn. Bel eventueel de politie;
 • Onderteken nooit een schadeformulier als u het niet eens bent met de inhoud;
 • Vul het schadeformulier ook in als bij de aanrijding geen schade ontstaat;
 • Noteer zo spoedig mogelijk naam en contactgegevens van getuigen;
 • Maak foto’s. Fotografeer de schade, plaats van de aanrijding, relevante verkeersborden en tekens en alle andere mogelijke relevante zaken;
 • Fotografeer of kopieer het schadeformulier voordat u dit opstuurt naar een verzekeraar. Zo beschikt u altijd over een afschrift;
 • Controleer ook wat uw tegenpartij invult op het SAF.

Bekijk ook onze letselschade tips.

aanrijdingsformulier invullen, tips schadeformulier invullen, schadeformulier invullen, saf invullen, schade aanrijdingsformulier.

Voorzijde schadeformulier invullen

De voorzijde van het schadeformulier vult u in met de tegenpartij. Let goed op bij het invullen van de gegevens. Zorg dat u zorgvuldig en volledig bent. Beoordeel of het ingevulde formulier een goed beeld geeft van de aanrijding.

Vraag 1 t/m 5 plaats en tijdstip aanrijding

In vraag 1 tot en met 5 geeft u aan waar en wanneer het ongeluk plaatsvond. Vraag 5 betreft de getuigen. Getuigen zijn belangrijk na een aanrijding. Zorg daarom dat u zo spoedig mogelijk na het ongeval nagaat wie de beschikbare getuigen zijn. Noteer ook de gegevens van bijrijders en passagiers. Ook deze personen kunnen als getuige optreden.

Bij vraag 3 wordt u gevraagd aan te geven of er mensen gewond zijn geraakt. Geef hier ook licht letsel op. Soms openbaren klachten zich pas enige tijd na een auto ongeluk.

Vraag 6 t/m 9 gegevens betrokkenen

Vraag 6 tot en met 9 zien op de gegevens van de betrokkenen. Ook geven partijen aan waar wie hun verzekeraar is.

Vraag 10 en 11 schade

Vraag 10 en 11 zien op de schade die ontstaat bij de aanrijding. Wees volledig bij het beschrijven van de schade. Maak ook direct foto’s van de schade.

Vraag 12 toedracht aanrijding

Vraag 12 ziet op de toedracht van de aanrijding. Voor de schuldvraag is deze vraag zeer belangrijk. Geef ook aan hoeveel kruisjes er zijn gezet. Dit voorkomt dat het schadeformulier na het ondertekenen wordt gewijzigd door meer vakjes aan te kruizen.

Vraag 13 Situatieschets

Bij vraag 13 wordt u gevraagd om een situatietekening te maken. Maak eventueel een schets voordat u de tekening overneemt op het formulier. Geef in de situatieschets alle relevante informatie weer. Geef dus ook aan waar verkeersborden staan, hoe de weg loopt en wat de positie van de voertuigen op de weg was bij het ongeluk.

Het SAF is zoals gezegd een onderhandse akte. Dit geldt ook voor de situatietekening. Bi het afhandelen van de schade zal van de juistheid van de schets worden uitgegaan.

Vraag 14 opmerkingen

Bij vraag 14 kunt u uw op- en aanmerkingen plaatsen. Neem ook de door de wederpartij ingevulde gegevens goed door. Als u het ergens niet mee eens bent, geef dit dan duidelijk aan op het schadeformulier.

Vraag 15 handtekening

Zet alleen uw handtekening als u het eens bent met de inhoud. Controleer de inhoud goed voor het ondertekenen. Het is moeilijk om een fout in het schadeformulier achteraf te corrigeren.

Een ondertekend schadeformulier is een onderhandse akte en een officieel bewijsstuk. In rechtszaken en onderhandelingen gaan we ervan uit dat de gegevens op het schadeformulier juist zijn.

Achterzijde schadeformulier invullen

De achterkant van het aanrijdingsformulier vult u thuis in. Na het invullen van de achterkant stuurt u het formulier naar uw verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon.

Stuur het formulier op maar bewaar altijd een kopie

Zorg dat u een kopie of foto’s van het opgestuurde formulier bewaart. Dit voorkomt problemen als het formulier niet aankomt.

Hulp bij letselschade

Wij zorgden dat mensen de schadevergoeding krijgen waar ze recht op hebben. In veel gevallen is dit kosteloos. Bespreek uw schadeclaim en uw mogelijkheden met een specialist. Een eerste gesprek is bovendien altijd gratis. Bel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief