Crush letsel is letsel dat door beknelling of beklemming ontstaat. Crushletsel komt relatief veel voor. Met name bij bedrijfsongevallen. Bijvoorbeeld het letsel dat ontstaat doordat een werknemer klem komt te zitten in een machine. Ook bij verkeersongevallen komt beknelling en beklemming regelmatig voor.

Schadevergoeding crush letsel

U kunt de schade die u lijdt door crush letsel vergoed krijgen als er iemand verantwoordelijk is voor het ongeval waarbij u de verwondingen opliep. De letselschade moet toe te rekenen zijn aan een gedraging van een ander en moet het rechtstreeks gevolg zijn van deze gedraging om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De beste manier om uw letselschade te claimen is door een belangenbehartiger in te schakelen. Ook de kosten van rechtsbijstand worden door de aansprakelijke partij vergoed.

Crush letsel smartengeld

Crush letsel komt het meeste voor aan handen en vingers. Door de functionaliteit van de handen wordt vaak een relatief hoog bedrag aan smartengeld toegekend bij hand letsel. Uiteraard is het smartengeld afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen. Iemand die rechtshandig is, zal door het missen van een linkerpink minder hinder ondervinden dan door het missen van de rechterpink.

crush letsel, verplettingsletsel, klem gezeten, beknelling, geplet

Beknelling

Beknelling kan leiden tot:

  • Botbreuken;
  • Schade aan spierweefsel of botweefsel;
  • Interne verwondingen aan de weke delen (huid, zenuwen, bloedvaten)
  • Inwendige bloedingen;
  • Amputatie.

Bij beknelling stagneert de bloedtoevoer naar het betreffende lichaamsdeel. Dit kan als gevolg hebben dat een lichaamsdeel geamputeerd moet worden. Daarnaast bestaat er kans op infecties, omdat crush-letsel vaak grote wonden veroorzaakt.

Uiteraard komt ook licht letsel door beknelling voor. De gevolgen zijn dan vaak kneuzingen en bloeduitstortingen. In het ergste geval wordt een lichaamsdeel verbrijzeld of verpletterd en zal het lichaamsdeel geamputeerd moeten worden.

Crush letsel hand

Crushletsel aan handen is vaak een gevolg van werken met machines. Crushletsel aan handen komt ook vaak voor doordat iemand met zijn vingers tussen de deur komt. In de meest extreme gevallen leidt beknelling tot amputatie van vingers of een gehele hand. Indien u crush letsel aan een hand heeft, schakelt u bij voorkeur een deskundige in om de aansprakelijkheid en de mogelijkheid van een schadevergoeding te bespreken.

Crush letsel voet en been

Crush letsel aan voeten en benen komt relatief vaak voor bij auto ongevallen. Ook bij bedrijfsongevallen komt crush-letsel vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan een magazijnmedewerker wiens voet of been bekneld raakt door een vallend voorwerp. Uiteraard dienen werkgevers maatregelen te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

Contact

Als u letselschade heeft opgelopen door beknelling kunt u uw schadevergoeding vaak vergoed krijgen. Het bespreken van uw zaak met een letselspecialist of schadeletsel advocaat geeft u meteen duidelijkheid over uw recht op een schadevergoeding bij verwondingen door beknelling. Bel 0800 – 4455000 of laat uw gegevens achter in het contactformulier. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres