Letselschade amputatie

Amputatie is het afzetten van een lichaamsdeel. Bij letselschade door amputatie heeft u recht op een schadevergoeding. Medische kosten, kosten van het herstel, de kosten van aanpassingen en een groot aantal andere kostenposten komen voor vergoeding in aanmerking. Ook bestaat er aanspraak op smartengeld bij amputatie letsel.

Na een ingrijpend ongeluk is het verstandig een letselschadespecialist in te schakelen voor het afhandelen van praktische en financiële zaken.

Letselschade amputatie

Amputatie is het afzetten van een lichaamsdeel. Het behoeft geen uitleg dat een amputatie vergaande gevolgen heeft. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk is een amputatie een grote aanslag op je gezondheid. Amputatie leidt tot blijvende invaliditeit. Het slachtoffer kan niet volledig herstellen. Bij het vaststellen van de schade zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de blijvende gevolgen van het letsel, zoals bijvoorbeeld verlies van verdiencapaciteit of kosten die na de amputatie veelvuldig en herhaaldelijk gemaakt moeten worden zoals hulp bij bepaalde huishoudelijke taken. Na een ernstig ongeval is herstel uw eerste prioriteit. Herstel is bij amputatie een kwestie van revalideren en aanpassen, omdat de beperking een permanent karakter heeft.

Bij letselschade door amputatie zijn de medische kosten, de kosten van het herstel en de kosten van aanpassingen aan de orde, maar ook is de hoogte van het smartengeld van belang. U heeft een ingrijpend ongeluk gehad en moet praktische en financiële zaken regelen. Het claimen van een schadevergoeding bij amputatie is een ingewikkelde en specialistische taak.

Elke persoon die wij bijstaan en elke zaak die wij behandelen is uniek. Hijink Advocaten is zeer ervaren in het bijstaan van amputatie letselschade slachtoffers. Wij zetten onze expertise graag in om ook voor u een goed resultaat te behalen. Een prettige en goede afhandeling van uw letselschade heeft een positieve invloed op uw herstel en gezondheid.

letselschade amputatie, amputatieletsel, amputatie vinger arm been, smartengeld amputatie, amputatie, schadevergoeding amputatie amputatie letsel
Schakel een letselschadespecialist in bij het verhalen van schade bij amputatie

Vaststellen letselschade amputatie

Het vaststellen van letselschade is een expertise. De letselschadeadvocaat en specialisten van Hijink Advocaten zullen u in het traject begeleiden. Het inschakelen van specialisten zal veelal noodzakelijk zijn. Medische deskundigen kunnen de beperkingen en verbanden tussen medische aandoeningen en beperkingen vaststellen. Een arbeidsdeskundige zal moeten vaststellen in hoeverre beperkingen tot verlies aan verdiencapaciteit leiden. Begeleiding van een juridisch deskundige in dit traject zorgt dat de inbreng van deskundigen dusdanig is dat uw doel hiermee wordt nagestreefd. U heeft immers weinig aan een verklaring die afbreuk doet aan uw standpunt. De expertise van diverse partijen moet ingezet worden in uw belang. Hijink Advocaten kan een groot netwerk van deskundigen inschakelen om u bij te staan. Door onze ervaring zijn we in staat uit ons netwerk de juiste partij voor uw claim te selecteren.

Schadevergoeding bij amputatie

De letselschade advocaten en letselschadespecialisten van Hijink Advocaten werken aan vergoeding van uw schade. Dit betekent in de praktijk dat wordt gekeken door wie bepaalde kosten vergoed moeten en kunnen worden. Medische kosten bij amputatie worden grotendeels gedekt door de zorgverzekering. De zorgverzekering zal echter niet iedere prothese vergoeden. Ook cosmetische ingrepen worden vaak niet vergoed door de verzekeraar. Indien de zorgverzekering geen vergoeding geeft, worden de kosten op een aansprakelijke partij verhaald.

Voor woningaanpassingen en andere voorzieningen die u nodig heeft kan aanspraak worden gemaakt op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt onder andere denken aan een rolstoel, traplift, drempelverlaging, aangepast vervoer, een aangepaste werkplek en een aangepast douche en toilet. Een WMO voorziening wordt toegekend door de gemeente. Gezien de publieke middelen waaruit de WMO wordt betaald, is de gemeente terughoudend bij de toekenning. Voor zover niet in de volledige hulpbehoefte wordt voorzien door vergoeding uit de WMO, worden kosten bij de aansprakelijke partij geclaimd.

letselschade advocaat nijmegen
Letselschade Advocaat mr. Oscar Hijink

Smartengeld bij amputatie

Bij amputatie zal veelal aanspraak kunnen worden gemaakt op smartengeld. Deze vergoeding ziet op de immateriële schade, zoals gederfde levensvreugde en pijn. Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld wordt de ANWB Smartengeldgids vaak als uitgangspunt genomen. Hierin staat voor verschillende ongevallen beschreven welk bedrag aan smartengeld is toegekend door een rechter.

De omstandigheden van het specifieke geval zijn echter altijd doorslaggevend. De smartengeldgids geeft derhalve slechts een indicatie van de hoogte van het smartengeld. Amputatie komt onder andere voor na aanleiding van een medische fout en als gevolg van bedrijfsongevallen. Ook verkeersongevallen zijn een veel voorkomende oorzaak. Vaak voorkomend zijn de amputatie van een of meerdere vingers, tenen, een (deel van een) hand, arm, been of voet.

Hoogte smartengeld amputatie

Voor de hoogte van het smartengeld bij amputatie is mede het gebruik van het lichaamsdeel van belang. Met onze handen voeren wij een groot deel van al onze handelingen uit. Het verlies van een hand of zelfs een vinger of vingers betekent vaak een groot verlies aan mogelijkheden. Bij amputatie van een vinger moet u denken aan een bedrag van € 5.000,00 tot € 10.000,00.

Smartengeld voor een handamputatie gaat richting een bedrag van € 50.000,00.

Het smartengeld voor een beenamputatie zal ongeveer € 30.000,00 tot € 50.000,00 zijn.

Let op: De letselschadevergoeding bestaat naast smartengeld uit vergoeding van materiële schade.

Voorbeeld smartengeld amputatie

Bij een 27 jarige onderwijzeres wordt als gevolg van een medische fout de rechterarm geamputeerd. De vrouw verblijft in verband met de amputatie 14 dagen in het ziekenhuis. Daarna volgt een revalidatieperiode van 4,5 maand. De gevolgen zijn blijvende ontsiering van het lichaam, verminderde huwelijkskansen, de onmogelijkheid om hobby’s te beoefenen, beperking in de dagelijkse bezigheden en aanhoudende pijnklachten. Ook de jonge leeftijd waarop de vrouw het slachtoffer is geworden van de medische fout speelt mee bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Het gerechtshof Amsterdam kende in 1992 een bedrag van € 22.227,– aan smartengeld toe. Geïndexeerd naar nu is dit een bedrag van € 48.905,–.

Conclusie

Amputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen is het belangrijk dat u financiële compensatie ontvangt, maar een juiste en bevredigende afhandeling van de schade draagt bij aan uw geestelijke gezondheid. Onze ervaring is dat goede juridische dienstverlening bij letselschade niet alleen financieel tot een beter resultaat leidt. Ook de acceptatie en verwerking van het ongeval zijn afhankelijk van de wijze waarop uw belangen behartigd worden. Het is dus belangrijk dat u zich goed laat informeren en deskundige bijstand inschakelt. Wij staan u gratis en vrijblijvend te woord. Bel 0800 -4455000 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting
  Nivre kwaliteitsgarantie logo

  Deze pagina’s kunnen u ook interesseren:

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief