Val uit orderpicker

Val uit orderpicker: Een orderpicker is een verrijdbare lift, waarmee in een magazijn gemakkelijk goederen van hogere stellingen worden gepakt. In een recente uitspraak beoordeelt de rechter of de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van een werknemer die uit een orderpicker valt en gewond raakt.

Een man is in een magazijn aan het werk met een orderpicker. Deze machine werkt als een verrijdbare lift. De man wil op een gegeven moment van de orderpicker afstappen. Op dat moment bevindt de orderpicker zich echter op een hoogte van 1 á 2 meter. De werknemer valt naar beneden en raakt gewond. De rechtbank Midden Nederland beoordeelt of de werkgever aansprakelijk is voor de val uit de orderpicker:

‘Vast staat dat [verzoeker] op 28 november 2022 rond 17.30 uur een arbeidsongeval is overkomen, in die zin dat hij tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in de grote orderpicker vanaf een hoogte (tussen de 1 à 2 meter) op de grond is terechtgekomen.’

Ongeval met een orderpicker

Een orderpicker is een transportmiddel dat gemaakt is voor het verzamelen van goedern in een magazijn. Sommige orderpickers zijn een soort elektrische steekwagens. In dit geval bestaat het transportmiddel uit een soort rijdende lift. De bestuurder stapt uit de orderpicker op het moment dat de lift nog niet op het laagste niveau is. De werknemer valt 1 á 2 meter naar beneden en raakt gewond.

Val uit orderpicker, letselschade orderpicker, val van orderpicker, Rechtbank Midden-Nederland 27 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2354

Val uit orderpicker is geen huis-, tuin- en keukenongeval

De werkgever vindt dat er sprake is van een alledaagse handeling waarvoor de werkgever geen veiligheidsinstructies hoeft te geven. Ergens op- of afstappen is een alledaagse handeling. Orderspicken in een magazijn met een orderpicker is echter geen alledaagse bezigheid en daarom geen huis-, tuin- en keukenongeval. Van de werkgever mag in dit geval daarom wel degelijk verwacht worden dat er veiligheidsmaatregelen genomen worden en instructies gegeven worden over veilig werken.

Hekje orderpicker opende ook op hoogte

Het bedrijf beschikt over twee orderpickers. Een grote en een kleine. De kleine orderpicker heeft een veiligheidssysteem. Het hekje van de ordepicker gaat niet open als de orderpicker nog op hoogte is. het slachtoffer en diens leidinggevende wisten niet dat het hekje van de grote orderpicker open ging als de orderpicker niet helemaal gezakt was. De werkgever heeft geen goede verklaring voor het ontbreken van het veiligheidssysteem op de gebruikte orderpicker. De rechter concludeert daarom dat er sprake is van een schending van de zorgplicht.

‘[verweerster] heeft dus onvoldoende (eenvoudig te nemen) maatregelen genomen die risico’s met het werken met de grote orderpicker verkleinen. Het standpunt van (de leverancier van) [verweerster] dat dit mechanisme weer nieuwe veiligheidsrisico’s zoals bij calamiteiten of brand creëert, is moeilijk te volgen. Niet duidelijk is waarom dit voor de grote en niet voor de kleine orderpicker geldt en verder is niet duidelijk waarom het bij andere calamiteiten (altijd) een nadeel is dat het hek op hoogte niet opengaat. De slotsom is dat [verweerster] kan worden gevergd dat zij bij de grote orderpicker net als bij de kleine een veiligheidsmaatregel treft.’

Waarschuwingsbordje volstaat niet als er effectievere veiligheidsmaatregelen zijn

Onduidelijk is of er voor of na het ongeval een waarschuwingsbordje op de orderpicker is Geplaats met de tekst: “LET OP HEKJES OPENEN ALS JE HELEMAAL GEZAKT BENT”. Volgens de rechter is de aanwezigheid van een waarschuwingsbordje niet van belang, omdat er effectievere veiligheidsmaatregelen mogelijk waren. De andere orderpicker in het bedrijf was voorzien van een beveiliging waardoor het hekje van de orderpicker niet openende als de orderpicker niet volledig gezakt was. Deze veiligheidsfunctie was niet ingeschakeld op de bewuste orderpicker. Omdat deze mogelijkheid wel bestond was een waarschuwingsbordje onvoldoende om aan de zorgplicht te voldoen:

‘Tegen deze achtergrond en gelet op de aard van de werkzaamheden én het gegeven dat werknemers zelf niet altijd voorzichtig genoeg zijn, vindt de kantonrechter de maatregelen die [verweerster] heeft genomen niet afdoende. Of het waarschuwingsbord er nu voor of na het ongeval is aangebracht, kan in het midden blijven. De kantonrechter vindt dit geen afdoende maatregel. Er waren effectievere maatregelen ter voorkoming van een ongeval zoals dit zich heeft voorgedaan mogelijk, namelijk een veiligheidsfunctie net als bij de kleine orderpicker.’

Bayar/Wijnen arrest

De werknemer met letselschade doet een beroep op het Bayar/Wijnen arrest. Als er een effectievere veiligheidsmaatregel is dan de werkgever nam dan beoordelen we of de werkgever deze voorziening eerder had moeten treffen. In dit geval is er een veiligheidssysteem dat voorkomt dat het hekje van de orderpicker opent voordat deze helemaal is gezakt. De werkgever heeft geen goede verklaring voor het feit dat slechts één van de twee aanwezige orderpickers in het bedrijf met dit veiligheidssysteem is uitgerust.

Gratis rechtshulp van een letselschade advocaat

U neemt direct contact op met onze letselschade specialisten door te bellen naar 0800 – 44 55 000, een e-mail te sturen naar info@hijink.com of door onderstaande contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Midden-Nederland 27 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2354

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief