Aansprakelijkheid voor letselschade tijdens jiujitsu

Tijdens een jiujitsu toernooi worden verschillende gewichtsklassen samengevoegd. De organisator brengt de deelnemers hiervan niet op de hoogte. Een van de deelnemers loopt knieletsel op bij een gevecht met een zwaardere tegenstander. De rechtbank Midden Nederland beoordeelt of de organisator van het toernooi aansprakelijk is voor de opgelopen schade.

In een sport en spel situatie ligt de drempel voor aansprakelijkheid hoog. De deelnemers accepteren de risico’s die bij de sport horen. Deze zaak draait niet zozeer om de aansprakelijkheid voor letsel dat is opgelopen tijdens het sporten, maar om de verplichtingen van de organisator van een sportwedstrijd. In de procedure blijkt dat het samenvoegen van gewichtsklassen moest worden gecommuniceerd met de deelnemers. Uit verklaringen blijkt bovendien dat deze mededeling niet is gedaan. De organisator van de vechtsport is daarom aansprakelijk voor het letsel dat ontstond toen een deelnemer het opname tegen een zwaardere tegenstander. Als de mededeling over het samenvoegen van de gewichtsklassen was gedaan, had de deelnemer zich namelijk teruggetrokken en was de schade niet ontstaan.

Geen deelname als organisator samenvoeging gewichtsklassen had gemeld

Uit diverse verklaring blijkt dat de organisator het samenvoegen van gewichtsklassen niet deelde met de deelnemers. De gewonde deelnemer stelt dat hij niet aan de wedstrijd had deelgenomen als hij wist hoe zwaar zijn tegenstander was. De rechter vindt dit aannemelijk en stelt daarom vast dat de letselschade niet zou zijn ontstaan als de organisator het samenvoegen van de gewichtsklassen had vermeld:

‘AIles overziend oordeelt de rechtbank dat vast staat dat [ eiser ] zich zou hebben onttrokken als hij had geweten dat hij tegen iemand in een hogere gewichtsklasse had moeten vechten. Daarmee staat het causaal verband vast. Had JBN de mededeling van de samenvoeging gedaan, dan had [ eiser ] zich teruggetrokken en had hij geen letsel opgelopen.’

Aansprakelijkheid voor letselschade tijdens jiujitsu, letsel jiujitsu, schadeclaimn jiujitsu

Eigen schuld wegens deelname jiujitsu wedstrijd

De organisator vindt dat de deelnemer ook zelf verantwoordelijk is voor een deel van de schade. De rechter wijst het beroep op eigen schuld af. Het gewicht van een tegenstander is moeilijk in te schatten. De deelnemer mocht er op vertrouwen dat zijn tegenstander dezelfde gewichtsklasse had. De deelnemer aan de wedstrijd kan daarom geen verwijt worden gemaakt van het feit dat de wedstrijd is doorgegaan:

‘Gezien het verloop van de wedstrijden (inschrijven voor een bepaalde gewichtsklasse, weging vooraf) mocht [ eiser ] erop vertrouwen dat een tegenstander dezelfde gewichtsklasse had, tenzij JBN daarover een andere mededeling had gedaan.’

Aansprakelijkheid tegenstanders vechtsport

De deelnemers aan een sport of spel accepteren het risico dat bij die sport hoort. Alleen als iemand de spelregels zeer ver te buiten gaat, bestaat er recht op een schadevergoeding. Ongelukkige, lompe of ondoordachte handelingen van een tegenstander zijn geen reden om een schadevergoeding te krijgen. Zeker bij vechtsporten, zoals jiujitsu, zal er daarom niet snel recht bestaan op een schadevergoeding als een tegenstander letsel veroorzaakt.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.letselschademagazine.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief