aansprakelijkheid voor letselschade in sport en spel situaties

Sporten is goed voor lichaam en geest, maar de kans bestaat dat je tijdens het sporten letselschade oploopt door toedoen van een ander. Zo lopen met name jeugdspelers kans op een sportief ongeval, bijvoorbeeld doordat ze een bal tegen het hoofd krijgen of door een harde tackle. In dit artikel beschrijf ik aansprakelijkheid voor letselschade in sport en spel situaties.

Aansprakelijkheid voor letselschade in sport en spel situaties

In een sport- en spelsituatie zal de veroorzaker echter minder snel verantwoordelijk zijn voor een ongeval dan wanneer het gaat om een gebeurtenis in het normaal dagelijkse verkeer. Sporters nemen namelijk, door te gaan sporten, het risico dat het spel gevaarlijk gedrag kan uitlokken. Een niet goed doordachte handeling of een verkeerde timing dien je in een spelsituatie van je medespelers te verwachten. Dit is dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens sport en spel

Voordat een speler juridisch aansprakelijk is voor verkeerd handelen in sport of spel situaties dan zal het moeten gaan om onrechtmatig handelen door hem of haar. Spelers moeten uiteraard een bepaalde zorgvuldigheid ten opzichte van elkaar in acht nemen. Als er geen onrechtmatige gedraging is geweest, dan zal iedere speler zijn eigen schade moet dragen.

De onrechtmatigheid zal afhankelijk zijn van de situatie, hoe heeft het ongeval kunnen gebeuren en met name zal het (onsportieve) gedrag van de veroorzaker bekeken worden. Er zal discussie zijn over wat tot het normale risico van de sport behoort en wat als verwijtbaar gedrag gezien kan worden.

Onrechtmatig handelen en schadevergoeding

Er is sprake van onrechtmatig handelen als er opzettelijk, met grove schuld (of in ieder geval met grove roekeloosheid) is gehandeld door de veroorzaker van het sportongeval. Het gaat dan om gedragingen die voor een ander onvoorzienbaar zijn en niet bij het spel horen of in strijd zijn met de spelregels. In dit geval zal:

  1. als er geen sprake is van opzet, of een uitsluiting in de verzekeringsvoorwaarden, dan zal de verzekering de schade van het slachtoffer van een sportongeval vergoeden;
  2. als er wel sprake van opzet, of als de verzekering geen dekking verleent, dan zal de veroorzaker van het sportongeval de gevolgen van zijn onrechtmatig handelen moeten vergoeden.

Zorgplicht sportvereniging

De sportvereniging heeft ook een zorgplicht naar de leden. Een sportvereniging heeft de verplichting veiligheidsmaatregelen te nemen om een ongeval van een lid zo veel mogelijk te voorkomen of in ieder geval de ernst van het letsel bij een eventueel ongeval te beperken. Tevens kan een sportvereniging een ongevallenverzekering voor haar leden afsluiten.

Meer weten over aansprakelijkheid bij sport en spel?

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid in sport en spel situaties of over een schadevergoeding bij letselschade na een ongeval. Bel vrijblijvend 0800 44 55 000 voor advies of hulp. U kunt ook het contactformulier invullen om een terugbelverzoek te doen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres