Aansprakelijkheid in sport en spel situaties

Aansprakelijkheid voor letselschade in sport en spel situaties. Wanneer is een persoon aansprakelijk voor letselschade die ontstaat in sport en spel situaties. Wanneer bestaat er recht op een schadevergoeding als je gewond of geblesseerd raakt tijdens een sport of spel?

Alleen bij een onverwachte handeling die niet thuis hoort op een sportveld of tijdens een spel is er sprake van aansprakelijkheid.

Hogere grens aansprakelijkheid bij sport of spel

In een sport- en spelsituatie is de veroorzaker van letselschade minder snel verantwoordelijk voor een ongeval dan bij een gebeurtenis in het normaal dagelijkse verkeer. Sporters nemen namelijk, door te gaan sporten of deel te nemen aan een spel, het risico dat het spel gevaarlijk gedrag uitlokt. Een ondoordachte handeling of slechte timing moet je in een spelsituatie van je medespelers verwachten. Dit is dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

aansprakelijkheid letselschade sport en spel situatie, schadevergoeding sport en spel, letselschade sport en spel, schadeclaim sportblessure

Schadevergoeding ongeval sport en spel

Voordat een speler juridisch aansprakelijk is voor verkeerd handelen in sport of spel situaties moet vast staan dat het handelen onrechtmatig was. De onrechtmatigheid zal afhankelijk zijn van de situatie, hoe heeft het ongeval kunnen gebeuren en met name zal het (onsportieve) gedrag van de veroorzaker bekeken worden. Er zal discussie zijn over wat tot het normale risico van de sport behoort en wat als verwijtbaar gedrag gezien kan worden.

Spelers moeten uiteraard een bepaalde zorgvuldigheid ten opzichte van elkaar in acht nemen. Als er geen onrechtmatige gedraging is geweest, dan zal iedere speler zijn eigen schade moet dragen.

Onrechtmatig handelen bij sport en spel

Er is in een sport of spelsituatie sprake van onrechtmatig handelen als er opzettelijk, met grove schuld (of in ieder geval met grove roekeloosheid) is gehandeld door de veroorzaker van het sportongeval. Het gaat dan om gedragingen die voor een ander onvoorzienbaar zijn en niet bij het spel horen of in strijd zijn met de spelregels. In dit geval zal:

 1. als er geen sprake is van opzet, of een uitsluiting in de verzekeringsvoorwaarden, dan zal de verzekering de schade van het slachtoffer van een sportongeval vergoeden;
 2. als er wel sprake van opzet, of als de verzekering geen dekking verleent, dan zal de veroorzaker van het sportongeval de gevolgen van zijn onrechtmatig handelen moeten vergoeden.

Oordeel scheidsrechter

Bij de beoordeling van een schadeclaim is de beoordeling van een situatie door een scheidsrechter, tuchtcommissie of andere instantie vaak van belang. Vond de scheidsrechter dat een actie niet thuishoort op een sportveld dan neemt een rechter deze mening vaak over. Ook de spelregels zijn vaak belangrijk bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Bewijs schadeclaim sport en spel

De eiser van een letselschadevergoeding moet de onrechtmatigheid aantonen. Dit betekent ook dat vast moet staan hoe het letsel of de blessure ontstond. Het is daarom belangrijk om bewijs vast te leggen. Daarbij kunt u denken aan verklaringen van getuigen, videobeelden en informatie van scheidsrechters en/of sportbonden.

Zorgplicht sportvereniging

Ook een vereniging of beheerder kan aansprakelijk zijn voor letsel tijdens het sporten. Een sportvereniging heeft een zorgplicht. Een sportvereniging heeft de verplichting veiligheidsmaatregelen te nemen om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. En om de ernst van het letsel bij een eventueel ongeval te beperken.

Bij een ongeluk in een sportschool kan de sportschool bijvoorbeeld aansprakelijk zijn wegens het schenden van de zorgplicht.

Wat is een sport en spelsituatie?

Of er sprake is van een sport- en spelsituatie is niet altijd even duidelijk. Bijvoorbeeld als letsel ontstaat als het spel stil ligt of als een wedstrijd (net) is afgelopen.

Twee speelsters winnen een tafeltennis dubbelspel. De ene speelster houdt haar hand omhoog voor een high five. De andere speelster geeft een boks. Dit gaat zo hard of ongelukkig dat er handletsel ontstaat. De speelster stel haar teamgenoot aansprakelijk. Zij stelt dat een high five gebruikelijk is. Een boks had zij niet hoeven verwachten is is daarom onrechtmatig. De rechter oordeelt dat er op dat moment, vlak na de wedstrijd, nog sprake is van een sport of spelsituatie. Er geldt dus een verhoogde drempel voor de aansprakelijkheid. Volgens de rechter wilde de speelster haar teamgenoot niet verwonden. De rechter oordeelt daarom dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en wijst de schadeclaim af.

De sport en spelsituatie houdt dus niet direct op na het einde van een wedstrijd.

Voorbeeld beoordeling letsel bij sport en spel

Tijdens een hockeytraining wordt geoefend op het afronden op goal. Hierbij vliegt regelmatig een bal over de goal en zelfs over het net achter de goal. Achter dit net ligt een veelgebruikt voetpad. Een voetganger krijgt een bal op haar hoofd. De hockeyster is aansprakelijk in deze situatie, omdat bekend was dat er regelmatig een bal over het hek vloog en omdat het voetpad veel werd gebruikt. Door niet met de oefening te stoppen toen de vrouw langs liep, nam de hockeyster het risico dat er iemand geraakt werd. De hockeyster handelde daarom onrechtmatig en is aansprakelijk voor de schade.

Meer weten over aansprakelijkheid bij sport en spel?

Bel vrijblijvend 0800 44 55 000, of stuur een e-mail naar info@hijink.com voor advies of om uw schade te laten claimen. U kunt ook het contactformulier invullen om een terugbelverzoek te doen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief