Voorschot deskundige niet betaalt vordering toegewezen


In een recente uitspraak benoemt de rechter een deskundige en draagt een van de procespartijen op een voorschot te betalen voor de kosten van de deskundige. Het voorschot wordt niet voldaan en de deskundige voert geen onderzoek uit. De rechter bepaalt dat het niet betalen van het voorschot betekent dat wordt uitgegaan van de juistheid van de stellingen van de tegenpartij.

Rechters hebben verstand van het recht. De beoordeling van een rechtszaak vraagt vaak om meer specifieke kennis. In dat geval benoemt de rechter een deskundige. Bij letselschade is dit vaak een medisch deskundige, een ongevallen analist of een arbeidsdeskundige. De rechter bepaalt in dat geval ook wie de kosten van de deskundige voorschiet totdat in het vonnis wordt bepaald wie de kosten draagt. In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland- West-Brabant benoemt de rechter een deskundige, maar wordt het voorschot niet voldaan. De deskundige brengt daarom geen advies uit. Niet meewerken aan een deskundigenonderzoek door het voorschot niet te betalen betekent in dit geval dat de rechter uitgaat van de juistheid van de stellingen van de tegenpartij:

‘De gevolgen die de rechtbank verbindt aan het niet meewerken door [gedaagde] aan een deskundigenonderzoek door het voorschot niet te betalen, houden in dat rechtbank uitgaat van de juistheid van de stellingen van [eiseres].’

Val van paard

Het slachtoffer valt van een paard dat op hol slaat tijdens een bosrit. De rechtbank bepaalde (in een andere procedure) dat de stalhouder 70% van de geleden schade moet vergoeden.

Schadestaatprocedure

De stalhouder betaalt 70% van de schade van de vrouw die van het paard viel. De volgende vraag is dus wat de omvang van de schade is. Als de aansprakelijkheid vast staat, kan de omvang van de schade aan de orde worden gesteld in een zogenaamde schadestaatprocedure. Om de schade vast te stellen, is het belangrijk om te weten waaruit het letsel precies bestaat en wat de gevolgen zijn. In een tussenvonnis concludeert de rechter dat er meer informatie nodig is over de medische klachten. Daarom benoemt de rechter een medisch deskundige:

‘De rechtbank heeft op de zitting met partijen besproken dat het beschikbare dossier -gelet op het verweer van [gedaagde] – onvoldoende inzicht biedt om de relevante klachten en mogelijk daaruit voortvloeiende beperkingen van [eiseres] als gevolg van het ongeval vast te stellen. Dit inzicht is vereist om de gestelde schadeposten en de daartegen gerichte verweren te kunnen beoordelen. Onvoldoende duidelijk is welke medische klachten bestaan, of daarin reeds een eindtoestand is bereikt, welke rol de pre-existente problematiek en latere voorvallen spelen in de medische situatie van [eiseres] en tot welke beperkingen moet worden geconcludeerd.‘

Voorschot deskundige niet betaalt, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3475

Voorschot deskundige niet betaalt

Een deskundige wordt benoemt in een (tussen)vonnis. De rechter bepaalt ook welke partij (voorlopig) de kosten draagt. In dit geval is de stalhouder 70% aansprakelijk. Daarom bepaalt de rechter dat de stalhouder de kosten van de deskundige voorschiet. De deskundige voert in dit geval echter geen onderzoek uit omdat de kosten niet zijn voldaan:

‘De door de rechtbank benoemde deskundige heeft geen onderzoek kunnen uitvoeren, omdat [gedaagde] niet heeft voldaan aan zijn verplichting om het voorschot op de kosten van de deskundige te betalen. De verplichting voor [gedaagde] om het voorschot te betalen is opgenomen in het tussenvonnis van 4 oktober 2023. In ditzelfde tussenvonnis is bepaald dat de rechtbank aan het niet voldoen aan deze verplichting de gevolgen kan verbinden die zij geraden acht, ook in het nadeel van de niet meewerkende partij.’

Gestelde klachten en beperkingen als uitgangspunt

Geen deskundigenoordeel betekent dat er geen duidelijkheid bestaat over de medische klachten. De rechter had de deskundige benoemt om de schadeposten vast te kunnen stellen. Omdat er geen duidelijkheid bestaat over de medische klachten moet de rechter toch een uitgangspunt vinden voor zijn beoordeling. In dit geval wordt daarom uitgegaan van de juistheid van de stellingen van het slachtoffer. Het voorschot van de deskundige niet betalen, heeft in dit geval dus het vergaande gevolg dat uitgegaan wordt van de juistheid van de stellingen van de eisende partij:

‘In deze zaak acht de rechtbank het geraden om uit te gaan van de klachten en beperkingen die [eiseres] stelt te ondervinden als gevolg van het ongeval. Deze klachten en beperkingen zijn opgenomen in rechtsoverweging 4.2 van het tussenvonnis van 29 maart 2023 (hiervoor weergegeven in rechtsoverweging 3.1). Voor de verdere beoordeling van de vorderingen van [eiseres] neemt de rechtbank dus de hierin genoemde klachten en beperkingen als uitgangspunt.’

Schakel kosteloos een letselschade advocaat in

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3475

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief