Ondernemingsrecht

Overeenkomsten en contractrecht

Contractenrecht ziet op het maken en vastleggen van overeenkomsten. Bij een afspraak gaat u er van uit dat de ander zich aan de afspraak houdt. Maar er kan veel mis gaan in de uitleg van het contract óf de intenties waarmee partijen het contract aangingen. Contractrecht, ook wel overeenkomstenrecht genoemd, is een specialisatie van Hijink Advocaten.

Bedenk goed dat de belangen in een samenwerking naar verloop van tijd uit elkaar kunnen gaan lopen. Ook kunnen er situaties ontstaan waarin het gewoonweg niet mogelijk is om afspraken na te komen ondanks de intenties van partijen.

Schriftelijke afspraken werken preventief

Als u er veel belang aan hecht dat beide partijen zich aan de afspraak houden, is het goed om de afspraken op papier te zetten én te beschrijven hoe en waarom het contract tot stand is gekomen. Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst en moet worden nagekomen, maar een schriftelijk contract biedt veel voordelen. Met een contract kunt u aantonen wat er is afgesproken, maar ook met welke bedoeling partijen het contract zijn aangegaan.

Indien onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van de overeenkomst zal een rechter niet alleen de tekst van de overeenkomst, maar ook de omstandigheden en de bedoeling van partijen meenemen in een beoordeling. Ook kan een contract voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over de vraag of een overeenkomst is gesloten. In de praktijk komt bijvoorbeeld veelvuldig voor dat partijen onderling van mening verschillen over de vraag of er een overeenkomst bestaat en of partijen deze dus moeten nakomen.

Advies op maat van een advocaat of adviseur

Als de belangen groot zijn of als het contract een lange looptijd heeft, dan is het raadzaam om de overeenkomst op te laten stellen door een deskundig advocaat. Deze kan adviseren over de gevolgen van bepaalde afspraken en kijken of alles benoemd is. Hijink Advocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten en juristen (o.a. huurrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verzekeringsrecht en letselschade), die zorgen dat een contract tot stand komt dat uw belang dient.

Mediation bij contractenrecht

Zelfs als goede afspraken zijn gemaakt komt het voor dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Een conflict is dan niet altijd te voorkomen. Door het inzetten van een mediator kan soms snel tot de kern worden gekomen en een oplossing worden bereikt.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Het sluiten van contracten, contractbreuk of het niet nakomen van afspraken kan al snel leiden tot aansprakelijkheid en schadeplichtigheid. Omdat contractenrecht, aansprakelijkheid en schadevergoeding met elkaar zijn verweven, werken onze advocaten nauw met elkaar samen. Daarnaast is van belang dat een overeenkomst gericht is op een specifiek doel.

Graag adviseren onze advocaten en adviseurs over aansprakelijkheid en schadevergoeding bij het niet naleven van een contractuele verbintenis. Maar vooraf goed regelen is natuurlijk nog beter. Wij adviseren u dan ook graag over de inhoud van uw contract, en de wijze waarop afspraken het beste kunnen worden vastgelegd.

De wet kent een goot aantal verschillende overeenkomsten:

Verschillende onderwerpen uit het overeenkomstenrecht zijn van belang voor alle soorten overeenkomsten:

Vraag een advocaat ondernemingsrecht

Voor vrijblijvend en kosteloos overleg kunt u contact opnemen met onze ondernemingsrecht deskundigen. Meer inzicht maakt ondernemen makkelijker. Bel 0800-4455000 of maak gebruik van het contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief