contractenrechtAfspraak is afspraak!

Bij het maken van een afspraak gaat u er van uit dat de ander zich aan de afspraak houdt. Maar er kan veel mis gaan in de uitleg van het contract óf de intenties waarmee partijen het contract aangingen. Contractenrecht is een specialisatie van Hijink Advocaten.

Bedenk goed dat de belangen in een samenwerking naar verloop van tijd uit elkaar kunnen gaan lopen. Ook kunnen er situaties ontstaan waarin het gewoonweg niet meer mogelijk is om afspraken na te komen.

Schriftelijke afspraken werken preventief

Als u er veel belang aan hecht dat beide partijen zich aan de afspraak houden, is het goed om de afspraken op papier te zetten én te beschrijven hoe en waarom het contract tot stand is gekomen. Achteraf kunt u dan aantonen wat er is afgesproken maar ook met welke bedoeling partijen het contract zijn aangegaan.

Advies op maat van een advocaat of adviseur

Als de belangen groot zijn of als het contract een lange looptijd heeft, dan is het raadzaam om de overeenkomst op te laten stellen door een deskundig advocaat. Deze kan adviseren over de gevolgen van bepaalde afspraken en kijken of alles benoemd is.

Mediation bij contractenrecht

Zelfs als goede afspraken zijn gemaakt komt het voor dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Een conflict is dan niet altijd te voorkomen. Door het inzetten van een mediator kan soms snel tot de kern worden gekomen en een oplossing worden bereikt.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Het sluiten van contracten, contractbreuk en het niet nakomen van afspraken kan al snel leiden tot aansprakelijkheid en schadeplichtigheid. Omdat contractenrecht,  aansprakelijkheid en schadevergoeding met elkaar is verweven, werken onze advocaten nauw met elkaar samen.

Graag adviseren onze advocaten en adviseurs over aansprakelijkheid en schadevergoeding bij het niet naleven van een contractuele verbintenis. Maar vooraf goed regelen is natuurlijk nog beter. Wij adviseren u dan ook graag over de inhoud van uw contract, en de wijze waarop afspraken het beste kunnen worden vastgelegd.

algemene (leverings)voorwaarden
• intentie-overeenkomst/samenwerkingsovereenkomst
• aanneemovereenkomst/overeenkomst van opdracht
• koop/verkoop overeenkomsten opstellen
• ontbinding van een overeenkomst
• aansprakelijkheid en schadevergoeding
• overige geschillen over contracten
• samenwerkingsovereenkomsten (freelance / ZZP)
• mediation

Vraag een advocaat ondernemingsrecht

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres