Ondernemingsrecht

Huurrecht

Het huurrecht gaat over de verhouding tussen de verhuurder en de huurder. Over het algemeen wordt hierbij gedacht aan verhuur van bedrijfspanden en woningen. Maar huur kan ook gaan over auto’s of werktuig.

Huren heeft als hoofdkenmerk dat de verhuurder aan de huurder het gebruik van een zaak geeft in ruil voor een tegenprestatie (vaak geld). Als aan deze voorwaarden is voldaan, spreken we van een huurovereenkomst en is het huurrecht van toepassing.

Het is goed te beseffen dat voor verschillende vormen van huur, verschillende regels kunnen gelden. Zo gelden bijvoorbeeld voor woninghuur andere regels dan voor bedrijfshuur. Ook met betrekking tot huur van bedrijfsruimte geldt dat voor detailhandel en kantoor ruimte andere regels gelden.

Vragen bij huurrecht?

Huurrecht kent veel verschillende facetten. In de praktijk verlenen wij veel rechtshulp bij:

 • ontruiming van de huurders;
 • incasso- kort gedingen huur achterstanden;
 • verzoekschrift benoeming deskundige ex artikel 7:304 BW;
 • beoordeling huurovereenkomsten;
 • beëindigen van een huurovereenkomst, welke opzeggronden;
 • de huurder gedraagt zich niet als goed huurder, wat kan hieraan worden gedaan?
 • veranderingen aanbrengen aan het verhuurde object, kan dat?

Natuurlijk zijn er veel meer situaties denkbaar die zich kunnen voordoen waarbij wij u kunnen bijstaan.

Huurrecht woningen en bedrijfsruimtes Arnhem, huurrecht, huurrecht advocaat, huurrecht bedrijfspand, huurrecht bedrijfspanden

Procederen over huurrecht

Als u geconfronteerd wordt met een procedure of vragen heeft op het gebied van huurrecht, neem dan contact met onze huurrecht advocaat op. Bel voor een vrijblijvend advies over huren en verhuur 0800 44 55 000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  De volgende pagina’s bevatten specifieke informatie over onderwerpen van het huurrecht:

  Onze specialisten

  mr. M.A. Visser

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief