Aansprakelijkheid huurachterstand uitgetreden vennoot

Aansprakelijkheid huurachterstand uitgetreden vennoot: Hoe zit het met de vennoot die uit een vennootschap onder firma treedt.  Is deze uitgetreden vennoot daarmee ook van alle verplichtingen af?

Bij het uittreden uit een vennootschap is het belangrijk goed op te letten welke verplichtingen u bent aangegaan en of er overeenkomsten zijn gesloten die ook na uw uittreding nog doorlopen. Dat blijkt wel uit het vonnis van de rechtbank Rotterdam die ging over een huurschuld die na uittreden uit de vennootschap was ontstaan.

Vordering achterstallige huur uit huurovereenkomst

In de procedure bij de kantonrechter te Rotterdam heeft de eisende partij, de verhuurder,  aan de gedaagde vennootschap onder firma vertegenwoordigd door haar vennoten een bedrijfsruimte verhuurd voor bepaalde tijd. Op de huurovereenkomst zijn de ‘de algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’ van toepassing.

De vennootschap onder firma is in januari 2019 uitgeschreven en voortgezet als eenmanszaak. Er ontstaat een huurachterstand waarop de verhuurder een dagvaarding uitbrengt aan de vennootschap onder firma en haar vennoten. Gevorderd wordt ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot betaling van de achterstallige huur. Gevraagd wordt de afzonderlijke vennoten en de vennootschap hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de achterstallige huur.

Aansprakelijkheid huurachterstand uitgetreden vennoot

De verhuurder baseert de vordering op toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst.

Een van de vennoten erkent de huurachterstand en verzoekt een betalingsregeling te treffen. De andere vennoot stelt niet verantwoordelijk te zijn, nu hij anderhalf jaar geleden is uitgetreden uit de vennootschap. Hij was er niet van op de hoogte dat er een betalingsachterstand was, beginnend vanaf het moment dat de vennootschap onder firma uitgeschreven was en het een eenmanszaak is geworden.

Vonnis Rechtbank Rotterdam

De kantonrechter Rotterdam stelt vast dat de vordering uit huurachterstand wordt erkend. De vraag die overblijft is dan of beide vennoten ieder hoofdelijk kunnen worden veroordeeld tot betaling van de huurachterstand omdat de betalingsachterstand is ontstaan ná de datum van uittreding van een vennoot.

De kantonrechter Rotterdam komt tot het oordeel dat de huurovereenkomst is aangegaan uit naam van de vennootschap onder firma. Beide gedaagden hebben de huurovereenkomst ondertekend als vertegenwoordiger van de vennootschap. Door deze ondertekening hebben beide vennoten zich hoofdelijk verbonden aan de verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst en dus het voldoen van de huurpenningen. Met het uittreden van een vennoot uit de vennootschap onder firma of het ontbinden van de VOF eindigt niet deze verplichting richting verhuurder.

De uittreden vennoot had dit kunnen voorkomen door om het moment van uittreding de verhuurder expliciet te vragen om hem hoofdelijk te ontslaan van zijn aansprakelijkheid voor toekomstige huurtermijnen uit huurovereenkomst.

Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten en VOF

De rechtbank Rotterdam komt tot de conclusie dat beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de huurachterstand. Verder oordeelt de rechter dat de huurachterstand reden vormt voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De termijn wordt gesteld op 14 dagen.

Advies bij uittreding of beeindiging VOF

Bij het ontbinden van een VOF of uittreden als vennoot is het verstandig de afgesloten overeenkomsten in zicht te hebben. Daar waar duurverplichtingen uit overeenkomst, zoals een huurovereenkomst zijn aangegaan, is het verstandig expliciet ontslag van aansprakelijkheid of hoofdelijkheid te verlangen.

De hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt dus niet zo maar door uittreden of beëindigen van de vennootschap onder firma VOF of eenmanszaak.

Wilt u juridisch advies over een huurovereenkomst of aansprakelijkheid in vennootschappen en het beperken daarvan? Bel onze advocaten voor het maken van een afspraak 0800-4455000 of laat uw telefoonnummer onderstaand achter zodat wij u kunnen bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron artikel Aansprakelijkheid huurachterstand uitgetreden vennoot: ECLI:NL:RBROT:2020:8067 Rechtbank Rotterdam 14-08-2020, Zaaknummer 8577670 CV EXPL 20-19545

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief