Ongeluk door obstakel op de weg

Onze wegen zijn voorzien van wegobstakels, rijbaanscheidingen, drempels, rotondes, varkensruggen, biggenruggen, kattenogen en buskussens. Deze wegobstakels zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar wat als u letsel of schade oploopt door een biggenrug, bus kussen, paaltje of bussluis?

Veiligheid kan gevaarlijk zijn. Een scheiding van rijbanen voorkomt dat fietsers van een fietspad op de rijbaan komen, maar er kan ook gevaar ontstaan als fietsers of motorrijders vallen door de wegafscheiding. Denk ook aan de automobilist of fietser die in een bussluis rijdt.

De wegbeheerder mag een wegobstakel plaatsen waardoor risico ontstaat, maar moet proberen dit risico zo veel mogelijk te beperken. Hieronder bespreken we het recht op een letselschadevergoeding bij een ongeluk door de weginrichting.

Aanrijding met obstakel

Schade door obstakel op de weg

In artikel 6:174 BW is de aansprakelijkheid van de wegbeheerder opgenomen. De wegbeheerder kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn als achterstallig onderhoud een gat in het wegdek letselschade ontstaat waardoor een fietser ten val komt. Bij het inrichten van wegen moet de wegbeheerder risico’s voor weggebruikers voorkomen. Door de drukte op de weg kan een veiligheidsmaatregel of maatregel om de snelheid te verlagen ook gevaar opleveren.

De wegbeheerder mag de voor en nadelen van verkeersmaatregelen afwegen. Door het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen mag nieuw risico ontstaan. De wegbeheerder is verplicht dit risico zo veel mogelijk te beperken. De wegbeheerder kan bijvoorbeeld met een bord waarschuwen voor het gevaar. Het plaatsen van een bussluis is dus rechtmatig als ook voldoende wordt gewaarschuwd voor het gevaar van een bussluis.

Het is bovendien belangrijk dat voorzieningen op de weg goed zichtbaar zijn. Gebruik van kleur, reflectoren en lampen is een goede manier om gevaar duidelijk te maken. De kans dat fietsers vallen over een slecht zichtbare wegafscheiding is immers vele malen hoger.

Aanrijding met obstakel

Bij een aanrijding met een obstakel is allereerst van belang wie het obstakel op de weg plaatste. De wegbeheerder is aansprakelijk voor schade door de weginrichting. Als een ander een obstakel op of naast de weg plaatst, bijvoorbeeld een auto, fiets, aanhanger of container, is deze partij aansprakelijk als hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Het is helaas niet altijd mogelijk de eigenaar van een obstakel te achterhalen. Bij een aanrijding met een onbeheerder fiets, kruiwagen of winkelwagen op de weg kan het verhalen van schade daarom lastig zijn.

Bij een aanrijding met een obstakel is het belangrijk de situatie zo goed mogelijk vast te leggen. Met foto’s kunt u aantonen op welke wijze een obstakel op de weg is geplaatst

Schade door schade

Schade aan de weg of weginrichting kan tot ongelukken leiden. Door een omvergereden lantaarnpaal, losliggende biggenrug, omgewaaide boom, afgevallen lading of delen van een kapot gereden vluchtheuvel ontstaan gevaarlijke situaties. De wegbeheerder betaalt de schade die hierdoor ontstaat. Daarvoor is wel van belang dat de wegbeheerder op de hoogte was van het gevaar en dat de wegbeheerder in staat was om maatregelen te treffen. Het is in deze gevallen dus belangrijk om vast te stellen of iemand de schade aan de weg meldde bij de gemeente en wanneer.

Als u een verklaring laat opstellen over het melden van een gevaarlijke situatie bij de wegbeheerder zorg dan dus dat duidelijk uit de verklaring blijkt wanneer de melding is gedaan.

De wegbeheerder moet op de hoogte zijn van de gevaarlijke situatie om aansprakelijk te zijn. Bovendien moet de wegbeheerder de mogelijkheid hebben gehad om het gevaar weg te nemen. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de wegbeheerder nog geen mogelijkheid had een gevaarlijke situatie op te lossen, bijvoorbeeld tijdens een storm, in het weekend of kort na een melding.

Wegobstakels en veiligheidsvoorzieningen

Als een automobilist of fietser een bussluis over het hoofd ziet ontstaat vaak letsel of schade. Enkele minder bekende wegobstakels zijn:

 • Varkensruggen en biggenruggen zijn betonnen blokken bij een weg-afscheiding, parkeerplaats, muur, of gevel. De meeste varkensruggen zijn van boven rond. Varkensruggen vormen een fysieke drempel voor de wielen van een auto.
 • Kattenogen zijn op het wegdek aangebrachte reflectoren. Kattenogen liggen op het wegdek en zijn dus een obstakel. Hierdoor kan een zeker gevaar ontstaan. Een andere wegrefelector is de glasbolreflector. Bij actieve markering is in of op het wegdek een lichtbron aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Een verkeerskussen, buskussen of Berlijns kussen is een kleine vierkante drempel die in het midden van een rijbaan is geplaatst. De breedte van een Berlijns kussen is dusdanig dat een auto niet kan passeren zonder, gedeeltelijk, over het Berlijnse kussen heen te rijden. Bussen, vrachtwagens en fietsers kunnen een verkeerskussen vaak wel passeren zonder vermindering van snelheid.
 • Een bussluis bestaat uit een (vierkant) gat in het midden van de weg. Door de breedte van een bus kan een bus de bussluis passeren in tegenstelling tot een auto.

Letselschade verhalen na aanrijding obstakel op de weg

Door een zaak te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u goed informeren. Neem contact op. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief