Aansprakelijkheid vrijkomen asbest bij verbouwing huurwoning

Bij de sloop van een keuken komt asbest vrij. De door de verhuurder ingeschakelde aannemer en onderaannemer zijn aansprakelijk voor de schade die de huurder lijdt door het vrijkomen van asbest. Bovendien hebben de huurders recht op smartengeld vanwege de angst voor gezondheidsschade door asbest.

Bij het vernieuwen van een keuken in een huurwoning komt asbest vrij. De huurders moeten daarom de woning tijdelijk verlaten en vrezen bovendien voor hun gezondheid. De rechter beoordeelt of de verhuurder en/of de ingeschakelde aannemer en onderaannemer aansprakelijk zijn voor de schade van de huurders. Deze uitspraak geeft inzicht in diverse vraagstukken uit het aansprakelijkheidsrecht en het huurrecht.

Asbest in keuken huurwoning

De verhuurder besluit de verouderde keuken van een woning te vervangen. De verhuurder schakelt hiervoor een aannemer in. De aannemer laat een deel van de werkzaamheden uitvoeren door een onderaannemer. De onderaannemer gaat aan de slag met het slopen van de keuken. Achter een tegelmuur in de keuken zit asbest. Bij het slopen van de keuken komt het asbest vrij. Door het vrijgekomen asbest moet de huurder de woning tijdelijk verlaten, zodat de woning kan worden schoongemaakt. De huurder begint een procedure tegen de verhuurder, aannemer en onderaannemer. De huurder eist vergoeding van inkomensschade en smartrengeld vanwege angst voor gezondheidsschade door vrijgekomen asbest.

Aansprakelijkheid vrijkomen asbest bij verbouwing huurwoning

Aansprakelijkheid verhuurder voor aanwezigheid asbest in de woning

De rechter beoordeelt eerst de aansprakelijkheid van de verhuurder. De vraag die de rechter moet beantwoorden is of er sprake is van een gebrek:

“Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak (artikel 7:204 lid 2 BW).”

Het asbest zit achter een tegelmuur en is daarom volgens de rechter niet direct gevaarlijk voor de huurders. De enkele aanwezigheid van asbest in de woning betekent daarom niet dat er sprake is van een gebrek.

Aansprakelijkheid verhuurder voor vrijkomen asbest in de woning

Het vrijkomen van asbest is volgens de rechter wel een gebrek. Maar bij een visuele inspectie was het asbest niet ontdekt volgens de rechter. Bovendien was er geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van asbest. De rechter vindt daarom dat er geen maatregelen zijn die de verhuurder kon nemen om het vrijkomen van asbest te voorkomen. Dat er asbest is vrijgekomen, is daarom niet toe te rekenen aan de verhuurder. De verhuurder is daarom niet aansprakelijk voor de schade.

Aansprakelijkheid aannemer voor vrijkomen asbest

De door de verhuurder ingeschakelde aannemer heeft de werkzaamheden niet zelf uitgevoerd. De aannemer had de aanwezigheid van asbest ook niet kunnen ontdekken door een visuele inspectie. Voor nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest was geen aanleiding. De aannemer heeft daarom niet onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de huurders.

Aansprakelijkheid onderaannemer voor vrijkomen asbest

De onderaannemer heeft de keuken gesloopt. Of de onderaannemer onrechtmatig handelde ten opzichte van de huurders is afhankelijk van de vraag of de onder aannemer heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in een vergelijkbare situatie te werk zou zijn gegaan. De rechter oordeelt dat de onderaannemer het asbest had moeten herkennen en de werkzaamheden had moeten staken. Nu de onderaannemer gewoon is doorgegaan met het werk handelde de onderaannemer niet zoals we dat van een aannemer mogen verwachten.

De onderaannemer is daarom aansprakelijk voor de schade van de huurders.

Artikel 6: 171 BW aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten

De verhuurder schakelde een aannemer in en de aannemer een onderaannemer. De rechter beoordeelt daarom of de verhuurder en hoofdaannemer aansprakelijk zijn als opdrachtgevers van de onderaannemer. De grondslag hiervoor is artikel 6:171 BW:

“Op grond van dit artikel kan een opdrachtgever aansprakelijk zijn voor fouten van een opdrachtnemer bij de uitvoering van werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever.”

De opdrachtgever is aansprakelijk als de werkzaamheden zijn verricht ter uitvoering van het bedrijf van de opdrachtgever. Dit betekent dat het werk een onderdeel moet zijn van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.

De verhuurder verhuurt sociale woningen en voert zelf geen sloop- of verbouwingswerkzaamheden uit. Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden is daarom niet verricht ter uitvoering van het bedrijf van de verhuurder.

De hoofdaannemer voert wel sloop- en verbouwingswerkzaamheden uit. Het sloopwerk is daarom wel verricht ter uitvoering van het bedrijf van de aannemer.

Dit betekent dat zowel de hoofd- als de onderaannemer aansprakelijk zijn voor de schade van de huurders.

Smartengeld vrees voor gezondheidsschade

De onderaannemer is onvoldoende zorgvuldig geweest. Hierdoor zijn de huurders blootgesteld aan het vrijgekomen asbest. De huurders zijn bang dat ze hierdoor gezondheidsschade hebben opgelopen. Ze vragen de rechter om smartengeld toe te kennen. De rechter oordeelt dat er sprake is van een aantasting van de persoon en dat de huurders recht hebben op smartengeld:

“Het is aannemelijk en ook begrijpelijk dat huurder die vrees heeft, omdat bekend is dat blootstelling aan asbest risico’s inhoudt. Er is dus sprake van een aantasting van de persoon zoals bedoeld in artikel 6: 106 onder b BW op grond waarvan immateriële schadevergoeding toewijsbaar is.”

De rechter houdt er bij het vaststellen van het smartengeld ook rekening mee dat de aansprakelijke partijen geen aandacht hebben besteed aan de angst en emoties van de eisers. De rechter oordeelt dat de 3 leden van het huishouden recht hebben op € 750,00 per persoon aan smartengeld.

Bespreek uw schade

Of er recht bestaat op- een schadevergoeding is niet altijd makkelijk vast te stellen. Zoals uit deze uitspraak blijkt, was de schadeclaim niet succesvol geweest als alleen de verhuurder aansprakelijk was gesteld. Onze advocaten bespreken graag met u of u recht heeft op een schadevergoeding. Zo weet u direct waar u recht op heeft. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Bron: www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-080622

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief