Letselschade sportdag bedrijf

Of de werkgever aansprakelijk is voor letselschade door een ongeval tijdens een sportdag van een bedrijf is onder andere afhankelijk van de vraag of de activiteiten een bedrijfsbelang dienen en daarom onder de werkzaamheden vallen.

Als een bedrijfssportdag het bedrijfsbelang dient, is deelname aan de sportdag over het algemeen een deel van het werk. In dat geval geldt ook de zorgplicht van de werkgever. Raakt een werknemer gewond tijdens de sportdag dan is de werkgever in veel gevallen aansprakelijk voor de letselschade.

Een recente uitspraak geeft inzicht in de afweging van de rechter of deelname aan een sportdag van het bedrijf onderdeel is van de werkzaamheden van de werknemer.

Letselschade op sportdag werkgever

Tijdens een jaarlijkse sportdag spelen de werknemers van een bedrijf onder andere trefbal. Tijdens het trefballen valt een van de werknemers tegen de knie van een collega. Door dit ongeval ontstaat knieletsel. De gewonde werknemer stelt de werkgever aansprakelijk. De werkgever vindt dat het letsel niet is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden en wijst de claim af. De werknemer stapt daarom naar de rechter.

Letselschade sportdag bedrijf

Afwegingskader letselschade op sportdag bedrijf

In artikel 7:658 lid 2 BW staat dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werknemer met letselschade en de werkgever zijn het in dit geval niet eens of het trefballen tijdens de sportdag onderdeel was van het uitoefenen van de werkzaamheden en dus of de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van haar werknemer.

Is deelname sportdag een deel van de werkzaamheden?

In de uitnodiging voor de sportdag staat dat de dag bedoeld is om het team-gevoel te versterken. Een sterk teamgevoel draagt volgens de uitnodiging bij aan vellig werken. De gewonde werkneemster verklaart dat zij deelname aan de sportdag zag als een morele verplichting. De rechter vindt daarom dat de sportdag een bedrijfsbelang diende:

“Hieruit volgt dat het organiseren van de jaarlijkse sportdag het versterken van de onderlinge band en de teamspirit tussen werknemers ten doel had en daarmee het bedrijfsbelang diende.”

Omdat de sportdag het bedrijfsbelang diende is er ook sprake van een verband tussen het bijwonen van de sportdag en de werkzaamheden. Daarom is er volgens de rechter sprake van schade die is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden:

“Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van de kantonrechter een voldoende relevante band aanwezig tussen de sportdag en de door eiser te verrichten werkzaamheden. Dat het actieve en recreatieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden van eiser maakt dit niet anders. Slotsom is dan ook dat sprake is van schade die eiser in de uitoefening van haar werkzaamheden heeft opgelopen.”

Sportdag op de parkeerplaats

Omdat er sprake is van letsel dat is ontstaan tijdens de uitoefening van werkzaamheden rust er op de werkgever een zorgplicht. Het trefballen vond plaats op de parkeerplaats. Ook waren er geen speciale beschermende middelen voor handen. De rechter vindt daarom dat de werkgever haar zorgplicht niet is nagekomen:

“..had van werkgever op zijn minst mogen worden verwacht dat zij zou zorgdragen voor beschermend materiaal en/of een voor sportieve activiteiten geschikte ondergrond. Dit heeft zij niet gedaan.”

Verschil leidinggevende en ondergeschikte bij letsel op sportdag

Wie de volledige uitspraak leest, ziet dat de tekst van de uitnodiging voor de sportdag aan de orde komt. Of een werknemer vrijwillig of verplicht deelneemt aan de sportdag is namelijk belangrijk voor de vraag of het een deel is van het werk. Voor leidinggevenden geldt vaker dat zij verplicht aanwezig zijn op een sportdag of ander bedrijfsuitje en dat de deelname aan een sportdag daarom een deel is van de werkzaamheden.

Schadevergoeding sportdag bespreken

Het bespreken van uw letselschade met een letselschade advocaat geeft u direct inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Rechtshulp bij letselschade is bovendien meestal kosteloos. Laat uw schade gratis claimen. Neem contract op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Bekijk de uitspraak op letselschademagazine.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief