Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Schadevergoeding auto ongeluk

U krijgt een schadevergoeding na een auto ongeluk als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het auto ongeluk. De veroorzaker betaalt uw schade. Ook een verzekering biedt een mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen na een auto ongeluk.

De schadevergoeding bij een auto ongeluk bestaat uit een vergoeding voor alle kosten en schade. Bijvoorbeeld schade door beschadigde goederen of door gemist inkomen. Daarnaast bestaat de schadevergoeding na een auto ongeluk uit smartengeld.

De aansprakelijke partij betaalt meestal uw advocaatkosten. Juridische bijstand is daarom meestal gratis. Door een letselschade deskundige in te schakelen weet u zeker dat uw belangen goed worden behartigd.

Schadevergoeding auto ongeluk

Aansprakelijkheid schadevergoeding auto ongeluk

Bij aansprakelijkheid in het verkeer geven de verkeersregels vaak de doorslag. Een verkeersfout is vaak reden om een schadevergoeding te betalen na een auto ongeluk. Denkt u bijvoorbeeld aan onvoldoende afstand houden. Invoegen zonder richting aan geven. Of te hard rijden waardoor tijdig tot stil stand komen niet mogelijk is. In die gevallen betaalt de veroorzaker van een auto ongeluk de schade.

De wijze waarop we aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding vaststellen, verschilt van geval tot geval. Bekijk hieronder hoe we aansprakelijkheid beoordelen bij verschillende auto ongelukken:

Andere aansprakelijkheidsaspecten auto ongeluk

Bij een schadevergoeding na een auto ongeluk komen ook de volgende onderwerpen regelmatig aan de orde:

 • Gordelkorting: Bij het niet dragen van een autogordel betaalt het slachtoffer vaak 25% van de eigen schade;
 • Eigen schuld: Ook andere handeling kunnen er toe leiden dat het slachtoffer niet 100% van de schade vergoedt krijgt. Bijvoorbeeld een verkeersfout, zoals te hard rijden, plotseling remmen of onvoldoende afstand houden. Het slachtoffer veroorzaakt dan een deel van zijn eigen schade;
 • Billijkheidscorrectie: De mate van aansprakelijkheid bepaalt de schadevergoedingsplicht. 50% aansprakelijk betekent 50% van de schade betalen. Als de aansprakelijkheid onredelijk uitpakt, bijvoorbeeld als maar 1 partij onbetaalde schade heeft, kan een billijkheidscorrectie worden toegepast. Het slachtoffer krijgt dan meer of minder schade vergoed, omdat de uitkomst anders onredelijk is;
 • Waarborgfonds Motorverkeer: Het waarborgfonds vergoedt schade veroorzaakt door onbekende en onverzekerde automobilisten. Bijvoorbeeld als de veroorzaker van een auto ongeluk doorrijdt;
 • Schuldloze derde regeling: Passagiers van een auto ongeluk met meerder voertuigen kunnen iedere betrokken verzekeraar aanspreken. Deze verzekeraar schiet de schade van de schuldloze passagiers voor. Dit voorkomt dat passagiers betrokken raken in een lange discussie over de aansprakelijkheid.

Hoogte schadevergoeding na auto ongeluk

De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van de schade. U krijgt een vergoeding voor de materiële schade en smartengeld. De materiële schade bestaat uit alle kosten en gemiste inkomsten. Smartengeld is een vergoeding voor pijn, leed en afname van levensvreugde. Al dan niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid is vaak een grote schadepost. Zeker bij ondernemers. Daarnaast vergoedt de aansprakelijke partij kosten voor bijvoorbeeld:

 • eigen risico;
 • hulp in de huishouding;
 • woningonderhoud en woningaanpassing;
 • tuinonderhoud;
 • kinderopvang;
 • hulpmiddelen (krukken, rolstoel, aangepaste bedden etc.);
 • reis- en parkeerkosten;
 • een daggeld vergoeding voor verblijf in een ziekenhuis, revalidatie- en zorgcentrum.

Hoeveel schadevergoeding u krijgt na een auto ongeluk is uiteindelijk afhankelijk van de schade. Daarom is het belangrijk om uw schade goed vast te leggen. Bewaar bewijsmiddelen. Leg het letsel ook vast door een arts te bezoeken. Schakel bij voorkeur zo snel mogelijk juridische hulp in. Een letselschade advocaat helpt u namelijk bewijs vast te leggen. Hierdoor staat u sterker.

Smartengeld

Een deel van de schadevergoeding is het smartengeld. Smartengeld vergoedt de niet direct in geld uit te drukken schade van letsel. Denkt u aan pijn, ongemak en de invloed van beperkingen of langdurig revalideren op uw sociale en professionele leven. We berekenen smartengeld door naar in andere schade gevallen betaalde bedragen te kijken. Het smartengeld is een bedrag tussen de € 500,– en € 250.000,–. De ernst van het letsel, duur van het herstel, geleden pijn en invloed van het letsel op het leven zijn belangrijke indicatoren voor de hoogte van het smartengeld. Bekijk onze smartengeld voorbeelden voor inzicht in uw smartengeldclaim.

Verzekering schadevergoeding auto ongeluk

Bij een eenzijdig ongeval of een ongeluk dat u zelf veroorzaakt, is er geen aansprakelijke partij. De schade van het auto ongeluk draagt u in dat geval zelf. Mogelijk bent u verzekerd voor de schade. De dekking van een verzekering blijkt uit de polisvoorwaarden. De dekking verschilt per verzekering:

 • Een WA verzekering dekt alleen schade die u toebrengt aan anderen (aansprakelijkheid);
 • De WA beperkt casco autoverzekering biedt geen dekking buiten de wettelijke aansprakelijkheid;
 • All risk verzekeringen dekken naast de aansprakelijkheid (schade van anderen die u veroorzaakt) ook de schade aan uw eigen auto;
 • De Ongevallen Inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden van een bestuurder van een auto of zijn of haar passagiers;
 • Een schade inzittendenverzekering dekt de volledige schade van bestuurder en passagiers.

De polisvoorwaarden van een autoverzekering zijn vaak ingewikkeld. Als er onduidelijkheid bestaat over de dekking van uw verzekering is het verstandig dat een deskundige de polis en het toepasselijke recht beoordeelt. Bij een beroep op uw verzekering is uw verzekeraar uw tegenpartij. Controleer daarom altijd zorgvuldig of het standpunt van uw verzekeraar juist is.

Denk er ook aan dat een beroep op een verzekering mogelijk gevolgen heeft voor de premie. U verliest namelijk uw schadevrije jaren. Voordat u schade verhaalt op uw verzekering is het verstandig de gevolgen goed in beeld te brengen.

Gratis hulp bij letselschade

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel altijd goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw vrijblijvend letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief