Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding bij inhalen

Bij het beoordelen van een aanrijding bij het inhalen bekijken we alle omstandigheden van de aanrijding.

Verkeersfouten zijn belangrijk bij een schadeclaim na een aanrijding bij inhalen. Gaf een bestuurder richting aan, werd er met voldoende afstand ingevoegd, hoe hard reed een bestuurder? Daarnaast kijken we bij verkeersongevallen naar de weersomstandigheden. Was er voldoende zicht, was het weer reden om minder hard te rijden? Bovendien kijken we naar de weg. Was de weg overzichtelijk, was een afslag zichtbaar voor de inhalende bestuurder?

Bij een aanrijding na het inhalen zijn vaak meerder verkeersregels en overtredingen van belang. Hierdoor delen partijen vaak de schade.

Regels inhalen

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bevat regels voor het inhalen. Uiteraard is allereerst belangrijk of inhalen ter plaatse is toegestaan. Inhalen doen we meestal aan de linkerkant. Als een auto voorgesorteerd staat om linksaf te slaan, halen we rechts in. Deze regel staat in artikel 11 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

Artikel 11 RVV Lid 1: Inhalen geschiedt links. Lid 2: Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

Bij het inhalen wissel je van rijstrook. Wisselen van rijstrook is een zogenaamde bijzondere manoeuvre. Artikel 54 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) bepaalt dat de bestuurder bij het wisselen van rijstrook al het overige verkeer voorrang verleent:

Artikel 54 RVV: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Een aanrijding kan ook ontstaan als een auto die wordt ingehaald afslaat, zelf gaat inhalen of om een andere reden van rijstrook wisselt. Voor de afslaande auto is artikel 18 Reglement verkeersregels en verkeerstekens van belang. De afslaande auto verleent verkeer dat zich dicht achter de auto bevindt voorrang:

Artikel 18 RVV: Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

aanrijding bi het inhalen, regels inhalen, botsing inhalen, schadevergoeding aanrijding inhalen, schadeclaim aanrijding bij inhalen,

Veilig inhalen

De wet kent ook meer algemene verkeersregels. Bestuurders mogen geen hinder of gevaarlijke situaties veroorzaken. Bij een aanrijding tijdens het inhalen is daarom belangrijk:

 • of inhalen ter plaatse is toegestaan;
 • inhalen ter plaatse veilig is en;
 • of de inhaalmanoeuvre veilig is uitgevoerd.

Aanrijding bij het inhalen van een afslaande auto

Bij het inhalen ontstaat regelmatig een aanrijding als de ingehaalde auto afslaat. Regelmatig zien we dat een aanrijding ontstaat als een afslaande auto een inrit inrijdt. Voor de inhalende auto is het inrijden van een in- of oprit vaak minder voorspelbaar dan het afslaan van een voorganger op een kruising. Artikel 18 Reglement verkeersregels en verkeerstekens bepaalt dat afslaande bestuurders verkeer dicht achter hen voorrang verlenen. De afslaande auto verleent de inhalende auto voorrang als de inhalende auto dicht achter de afslaande auto zit, maar de beoordeling van de situatie is niet altijd duidelijk.

Aanrijding inhalende auto met auto uit zijweg of inrit

Een veel voorkomende aanrijding is de aanrijding tussen een auto die inhaalt en een auto die op dat moment vanuit een zijweg of vanuit een oprit de weg op rijdt. De snelheid en plaats van het inhalen zijn in dat geval vaak belangrijk om de inhaalmanoeuvre en het recht op een letselschadevergoeding te beoordelen.

Inhalen en richting aangeven

Bij het inhalen, het afslaan, wegrijden, wisselen van rijstrook en alle andere zijdelingse verplaatsingen is het gebruik van knipperlicht verplicht. Voor het beoordelen van het recht op een schadevergoeding na een aanrijding bij het inhalen speelt het gebruik van richtingaanwijzers vaak een belangrijk rol. Artikel 55 Reglement verkeersregels en verkeerstekens bevat de plicht om richting aan te geven:

Art 55 RVV: Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Schade delen

In veel gevallen betalen beide partijen een deel van de schade na een aanrijding. Aanrijdingen ontstaan meestal door onoplettendheid en fouten van meerdere bestuurders. Een bestuurder mindert vaart om een inrit in te rijden, maar geeft hierbij geen richting aan. De bestuurder achter de afremmende auto denkt de auto veilig in te kunnen halen, maar de auto slaat tijdens het inhalen plotseling af en er ontstaat een botsing. Het afremmen ten hoogte van een afslag is aanleiding voor de inhalende auto om voorzichtig te zijn. De voorste auto gebruikt geen knipperlicht. In dergelijke gevallen is het delen van de schade aannemelijk.

Schadevergoeding aanrijding bij inhalen

De letselschadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor alle schade en kosten. Bijvoorbeeld autoschade, schade aan persoonlijke eigendommen, inkomensschade, medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding, reis- en parkeerkosten, extra kinderopvang of een uitlaatservice voor uw hond.

Bij letsel door een aanrijding bij het inhalen krijgt u bovendien smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor pijn, leed en afname van plezier in het leven. De hoogte van het smartengeld na een aanrijding is afhankelijk van de ernst van het letsel en in welke mate het letsel uw leven beïnvloedt.

Aanrijding bij inhalen

Schadeclaim aanrijding bij inhalen

U heeft recht op gratis juridische bijstand bij uw schadeclaim. De aansprakelijke veroorzaker betaalt ook uw juridische kosten. Neem contact op om vrijblijvend uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief