Bij het beoordelen van een aanrijding bij het inhalen bekijken we alle omstandigheden van de aanrijding.

Verkeersfouten zijn belangrijk bij een aanrijding bij inhalen. Gaf een bestuurder richting aan, werd er met voldoende afstand ingevoegd, hoe hard reed een bestuurder? Daarnaast kijken we bij verkeersongevallen naar de weersomstandigheden. Was er voldoende zicht, was het weer reden om minder hard te rijden? Bovendien kijken we naar de weg. Was de weg overzichtelijk, was een afslag zichtbaar voor de inhalende bestuurder? Bij een aanrijding na het inhalen zijn soms meerder voorrangsregels van toepassing. Hierdoor delen partijen soms de schade.

Regels inhalen

De wegenverkeerswet bevat regels voor het inhalen. Uiteraard is allereerst belangrijk of inhalen is toegestaan. Inhalen doen we meestal aan de linkerkant. Als een auto voorgesorteerd staat om linksaf te slaan, halen we echter rechts in. Deze regel staat in artikel 11 Wegenverkeerswet:

Artikel 11 WVW Lid 1: Inhalen geschiedt links. Lid 2: Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

Bij het inhalen wissel je van rijstrook. Wisselen van rijstrook is een zogenaamde bijzondere manoeuvre. Artikel 54 Wegen Verkeerswet bepaalt dat de bestuurder bij het wisselen van rijstrook al het overige verkeer voorrang verleent:

Artikel 54 WWV: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Een aanrijding kan ook ontstaan als een auto die wordt ingehaald afslaat, zelf gaat inhalen of om een andere reden van rijstrook wisselt. Voor de afslaande auto is artikel 18 Wegenverkeerswet van belang. De afslaande auto verleent verkeer daar dicht achter voorrang:

Artikel 18 WVW: Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

aanrijding bi het inhalen, regels inhalen, botsing inhalen, schadevergoeding aanrijding inhalen, schadeclaim aanrijding bij inhalen,

Veilig inhalen

De wet kent ook meer algemene verkeersregels. Bestuurders mogen geen hinder of gevaarlijke situaties voeroorzaken. Bij een aanrijding tijdens het inhalen is altijd belangrijk of inhalen ter plaatse is toegestaan, of inhalen ter plaatse veilig is en of de inhaalmanoeuvre veilig is uitgevoerd.

Aanrijding bij het inhalen van een afslaande auto

Bij het inhalen ontstaat regelmatig een aanrijding als de ingehaalde auto afslaat. Vaak zien we dat de (links) afslaande auto een inrit inrijdt. Voor de inhalende auto is het inrijden van een in- of oprit vaak minder voorspelbaar dan het afslaan van zijn voorganger op een kruising. Artikel 18 Wegenverkeerswet bepaalt dat afslaande bestuurders verkeer dicht achter hen voorrang verlenen. De afslaande auto verleent de inhalende auto voorrang als de inhalende auto dicht achter de afslaande auto zit, maar de beoordeling van de situatie is niet altijd duidelijk.

Aanrijding inhalende auto met auto uit zijweg of inrit

Een veel voorkomende aanrijding is de aanrijding tussen een auto die inhaalt en een auto die op dat moment vanuit een zijweg of vanuit een oprit de weg oprijdt. De snelheid en plaats van het inhalen zijn in dat geval vaak belangrijk om de inhaalmanoeuvre te beoordelen.

Inhalen en richting aangeven

Bij het inhalen, het afslaan, wegrijden, wisselen van rijstrook en alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen is het gebruik van knipperlicht verplicht. Het gebruik van richtingsaanwijzers is belangrijk voor mede weggebruikers. Voor het beoordelen van het recht op een schadevergoeding na een aanrijding bij het inhalen speelt het gebruik van richtingaanwijzers vaak een belangrijk rol. Artikel 55 Wegenverkeerswet bevat de plicht om richting aan te geven:

Art 55 WVW: Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Schade delen

Aanrijdingen ontstaan vaak door onoplettendheid en verkeersfouten van meerdere bestuurders. Een bestuurder mindert vaart om een inrit in te rijden, maar geeft hierbij geen richting aan. De bestuurder achter de afremmende auto denkt de auto veilig in te kunnen halen, maar de auto slaat tijdens het inhalen plotseling af en er ontstaat een botsing. Het afremmen ten hoogte van een afslag is aanleiding voor de inhalende auto om voorzichtig te zijn. De voorste auto gebruikt echter geen knipperlicht.

Schadevergoeding aanrijding bij inhalen

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten. Bijvoorbeeld autoschade en schade aan persoonlijke eigendommen, maar ook inkomensschade, medische kosten en het geld dat u uitgeeft vanwege uw letsel. Kosten voor hulp in de huishouding, reis- en parkeerkosten, extra kinderopvang of een uitlaatservice voor uw hond.

Bij letsel door een aanrijding bij het inhalen krijgt u bovendien smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor pijn, leed en afname van plezier in het leven. De hoogte van het smartengeld na een aanrijding is afhankelijk van de ernst van het letsel en in welke mate het letsel uw leven beïnvloedt.

aanrijding bi het inhalen, regels inhalen, botsing inhalen, schadevergoeding aanrijding inhalen, schadeclaim aanrijding bij inhalen,

Schadeclaim aanrijding bij inhalen

U heeft recht op gratis juridische bijstand bij uw schadeclaim. De aansprakelijke veroorzaker betaalt ook uw juridische kosten. Neem contact op om vrijblijvend uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres