Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding op rotonde

Aanrijding op rotonde: De voorrangsregels en indeling verschillen per rotonde. Veel aanrijdingen op een rotonde ontstaan door onduidelijkheid. De voorrangsregels bepalen het recht op een schadevergoeding na een aanrijding op een rotonde.

Verkeersborden en verkeerstekens bepalen de voorrang op een rotonde. Fietser en voetgangers krijgen bijna altijd een letselschadevergoeding na een aanrijding op een rotonde. Bij bromfietsers, automobilisten en andere bestuurders van een voertuig kijken we naar de geldende voorrangsregels. Verkeer op de rotonde heeft voorrang. Bij het oprijden van een rotonde heeft het verkeer op de rotonde voorrang.

Aanrijding fietser of voetganger op rotonde

De wet beschermt aangereden fietsers en aangereden voetgangers. Bij een aanrijding van een fietser of voetganger op een rotonde heeft de voetganger of fietser bijna altijd recht op een schadevergoeding. Dit geldt ook als de fietser of voetganger het ongeluk veroorzaakt. Bijvoorbeeld als de voetganger plotseling oversteekt zonder voorrang te hebben. Of als een fietser geen voorrang verleent.

aanrijding op rotonde, botsing rotonde, schadevergoeding aanrijding rotonde, schadeclaim aanrijding op rotonde

Rotondes

Door het vervangen van een kruispunt door een rotonde neemt het aantal ongevallen met ernstig letsel met ongeveer 45 % af. Een rotonde is dus veiliger dan een kruispunt. Rotondes waarop fietser en bromfietsers voorrang hebben, zijn minder veilig dan rotondes zonder voorrang voor (borm)fietsers. Binnen de bebouwde kom kiest de wegbeheerder voor de doorstroming toch vaak voor een rotonde met voorrang voor (brom)fietsers. Ook op rotondes ontstaan regelmatig aanrijdingen met letsel. Een veel voorkomende aanrijding is de aanrijding van een fietser door een auto die de rotonde verlaat.

In Nederland hebben we drie soorten rotondes. De enkelstrooksrotonde is een rotonde met 1 rijbaan. Een tweestrooksrotonde heeft twee rijbanen. Een turborotonde is een tweestrooksrotonde waarop het verkeer dat de rotonde oprijdt en het verkeer dat de rotonde verlaat niet met elkaar in conflict komt. Het is belangrijk een rotonde te onderscheiden van een verkeersplein. Verkeer op een rotonde heeft voorrang. Op een verkeersplein gelden geen bijzonder voorrangsregels. Verkeer dat het verkeersplein van rechts oprijdt heeft voorrang.

Onveilige rotondes CROW richtlijnen

Er zijn geen wettelijke regels over het aanleggen en inrichten van een rotonde. Om weginrichtingen te uniformeren en kosten te besparen is het kenniscentrum CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) opgericht. CROW stelt richtlijnen op voor het aanleggen en onderhouden van wegen. De CROW richtlijnen bevatten ook regels over een veilige weginrichting voor rotondes.

In Nederland is de wegbeheerder aansprakelijk voor schade door een onveilige verkeerssituatie. De weg is dan gebrekkig. De wegbeheerder (meestal de gemeente) betaalt schade die ontstaat als een weg gebrekkig is. De CROW richtlijnen zijn een aanknopingspunt voor de beoordeling van een gevaarlijke rotonde. Wegbeheerders mogen afwijken van de richtlijn wanneer een rotonde gebrekkig is moeten we dan ook per geval beoordelen. Dat een rotonde onoverzichtelijk is, betekent niet dat de wegbeheerder schadeplichtig is. Onoverzichtelijke verkeerssituaties zorgen immers voor minder ongevallen doordat weggebruikers meer veiligheid in acht nemen.

Aanrijding verkeersplein

Bij het beoordelen van een verkeerssituaties spelen onze verwachtingen een rol. Wat er uitziet als een rotonde is niet altijd een rotonde. De wet bevat geen regels over voorrang op een rotonde. De verkeersborden en haaientanden bepalen dat verkeer op de rotonde voorrang heeft. Een rotonde zonder voorrang noemen we ook wel een verkeersplein. Het Keizer Karelplein in Nijmegen is een voorbeeld. Dit ronde verkeersplein is geen rotonde. Verkeer dat het plein oprijdt, komt van rechts en heeft voorrang. Mensen die niet bekent zijn op het Keizer Karelplein verlenen niet altijd voorrang. Op het Keizer Karelplein ontstaan veel aanrijdingen. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen slechts om blikschade. Een ander voorbeeld is het Arnhemse Airbornplein, in de volksmond de Berenkuil genoemd, dit verkeersplein voor fietsers is ook geen rotonde. De fietsers en bromfietser die zich op het Airbornplein bevinden, moeten verkeer van rechts gewoon voorrang geven.

Bewijs aanrijding rotonde

Bij een schadeclaim geeft bewijs altijd de doorslag. Alleen als vaststaat hoe schade ontstaat, krijgt u een vergoeding. Zorg daarom dat u direct na een ongeluk begint met het vastleggen en verzamelen van bewijs. Vul het schadeformulier nauwkeurig in. Vraag getuigen om contactgegevens en vraag getuigen kort na het ongeluk om een verklaring op te stellen. Maak foto’s van de schade en de verkeerssituatie. Bezoek een dokter om uw letsel vast te leggen. Bewaar bovendien bewijs van uw kosten en schade.

Richting aangeven op een rotonde

Een afslaande bestuurder is verplicht richting aan te geven. Bij het verlaten van een rotonde moet een bestuurder daarom richting aangeven. Bij het oprijden van een rotonde gebruiken sommige bestuurders de richtingaanwijzers om aan te geven dat ze links afslaan ofwel de rotonde driekwart rond rijden. Dit is geen wettelijke verplichting. Dat een auto geen richtingaanwijzer gebruikt om aan te geven dat hij links afslaat op een rotonde is dan ook geen verkeersfout.

Schadevergoeding aanrijding op rotonde

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die ontstaan door de aanrijding. Denk bijvoorbeeld aan autoschade, schade aan eigendommen, inkomensschade, kosten voor hulp in de huishouding, uw eigen risico en alle andere kosten.

Naast kosten en schade betaalt de aansprakelijke veroorzaker van een ongeluk met letsel ook smartengeld. Smartengeld vergoedt, geleden pijn, ongemak en alle negatieve gevolgen van letsel. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van de verwondingen en de impact van het letsel op uw leven.

aanrijding op rotonde, botsing rotonde, schadevergoeding aanrijding rotonde, schadeclaim aanrijding op rotonde

Schadeclaim aanrijding op rotonde

U heeft op grond van de wet recht op vergoeding van uw kosten voor het claimen van uw schade. Wij brengen onze kosten rechtstreeks bij de aansprakelijk partij in rekening. Juridische bijstand na een aanrijding op een rotonde is daarom meestal kosteloos. Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of maak gebruik van het onderstaande contactformulier. Als u uw gegevens invult, nemen wij contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief