Schuldloze derde regeling

De schuldloze derde regeling houdt in dat een passagier/inzittende van een voertuig met ongevalsschade bij onduidelijkheid over de aansprakelijkheid iedere betrokken bestuurder kan aanwijzen als de partij die zijn of haar schade vergoed.

Bij een verkeersongeval moet worden vastgesteld wie aansprakelijk is voor de schade. Dit proces kan lang duren. In afwachting van de vaststelling van de aansprakelijkheid van een van de betrokkenen wordt de schade van de schuldloze derde/passagier betaald door de eerste partij die de schuldloze derde aanspreekt. De door de schuldloze derde aangesproken partij is gehouden de schade te vergoeden.

De verzekeraar van de aangesproken partij wordt de regelend verzekeraar genoemd. De regelend verzekeraar neemt de schadeafhandeling van de inzittende/passagier op zich. De regelend verzekeraar betaalt de schade in afwachting van een definitieve schaderegeling. De verzekeraars regelen achteraf dat de schade voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar komt.

Voorwaarden Schuldloze derde regeling

Wanneer kunt u een beroep doen op de schuldloze derde regeling? De voorwaarden voor het toepassen van de schuldloze derde regeling zijn:

 • Bij het ongeval waren meerder voertuigen betrokken;
 • De aansprakelijkheid is nog niet erkend/vastgesteld;
 • Het slachtoffer was als passagier of inzittende betrokken bij het ongeval;
 • Het slachtoffer heeft geen schuld aan het ongeval;
 • Het voertuig waarin of waarop het slachtoffer zat, is verzekerd bij een verzekeraar die is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Schaderegeling schuldloze derde

De schuldloze derde regeling is gebaseerd op een afspraak van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de regeling vastgelegd in Bedrijfsregeling 7. De gedachte achter de regeling in Bedrijfsregeling 7 is dat het (in veel gevallen langdurige) proces van de vaststelling van aansprakelijkheid niet afgewacht wordt. De regeling is voor het eerst toegepast naar aanleiding van een kettingbotsing.

Voor passagiers van een auto, maar ook inzittenden van een bus of touringcar, is de schuldloze derde regeling een stap vooruit in de afhandeling van schade. Na een ongeval met een bus of een touringcar kan een inzittende zijn schade bijvoorbeeld simpelweg bij de busmaatschappij verhalen. De schade van de schuldoze derde wordt uiteindelijk gedragen door een verzekeraar. Door de regeling hoeft niet afgewacht te worden welke verzekeraar dit is. De aangewezen verzekraar schiet de schade voor.

Schuldloze derde regeling, schuldloos derde, bedrijfsregeling 7 verbond van verzekeraars, schuldlozen derde, schaderegeling schuldloze derde, schuldloze derde

Schuldloze derde regeling bij twee opeenvolgende ongevallen

Ook bij een tweede ongeval kan een regelend verzekeraar worden aangewezen. Aansprakelijkheid kan onduidelijk zijn als iemand tweemaal betrokken raakt bij een ongeval. Welke schade is het gevolg van welk ongeval? Is letsel het gevolg van het eerste of het tweede ongeval? Om te voorkomen dat het slachtoffer gevangen raakt tussen twee aansprakelijke partijen die naar elkaar verwijzen, vergoedt de regelend verzekeraar de schade in afwachting van de vaststelling van de aansprakelijkheid.

Maak telefonisch een afspraak

Letsel en schade zijn persoonlijk. Door een persoonlijke aanpak, specialistische kennis en ervaring kunnen wij u op de best mogelijke manier van dienst zijn. Heeft u een vraag over de schuldoze derde regeling of een ander vraag over letselschade. Maak een afspraak door te bellen naar 0800 44 55 000. Ook als u een vraag heeft of meer wilt weten over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Relevante informatie

Letselschade|Smartengeld|Letselschade door een verkeersongeval

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief