Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Kettingbotsing

Bij een kettingbotsing wordt een auto doorgeduwd door een achteraanrijding, waardoor een botsing ontstaat tussen de aangereden auto en de auto daarvoor.

De achterste auto betaalt meestal de letselschade die ontstaat door een kettingbotsing. Maar het is niet altijd de achterste auto die de schade betaalt. De voorste auto bij een kettingbotsing kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn bij plotseling remmen zonder reden, van rijbaan wisselen zonder richting aan te geven of rechts inhalen.

Schuld bij kettingbotsing

De belangrijkste verkeersregels voor de beoordeling van kettingbotsingen is artikel 19 Regelement verkeersregels en verkeerstekens:

Artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV): De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Bij een kettingbotsing nemen we meestal aan dat de achterste auto niet op tijd tot stilstand kon komen. Bij de meeste kettingbotsingen geeft artikel 19 Regelement verkeersregels en verkeerstekens de doorslag. De voorste auto kan echter ook het verkeersongeluk veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan plotseling remmen zonder reden, invoegen zonder voldoende afstand te houden en ander verkeersgedrag waardoor een achter aanrijding ontstaat. Voor de vraag wie de schade betaalt na een kettingbotsing kijken we daarom ook naar:

Artikel 5 Wegenverkeerswet: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Artikel 6 Wegenverkeerswet: Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Soms zijn meerder weggebruikers schuldig aan een (ketting)botsing. Als een auto plotseling zonder reden remt is dit in strijd met artikel 5 Wegenverkeerswet. De auto die achterop een plotseling remmende automobilist botst, hield mogelijk onvoldoende afstand. Dit is in strijd met artikel 19 Regelement verkeersregels en verkeerstekens. De betrokken personen betalen dan ieder een deel van de schade.

Kettingbotsing, kettingbotsing wie is aansprakelijk, kettingbotsing schuld, schadevergoeding kettingbotsing, letselschade kettingbotsing

Kettingbotsing wie is aansprakelijk

Bewijs is altijd belangrijk in letselschade zaken. Bij kettingbotsingen ontstaan vaak bewijsproblemen over de volgorde van de aanrijdingen. Voor een schadevergoeding moet u bewijzen hoe het ongeluk ontstond. Voor een volledige vergoeding van uw schade door een ketting botsing is bewijs dat u zelf tijdig stilstond vaak belangrijk. U bewijst hiervoor dat de aanrijding met u voorganger ontstond doordat u werd doorgedrukt.

Getuigenverklaringen en het (ingevulde) schadeformulier zijn vaak de belangrijkste bewijsmiddelen om aan te tonen hoe een kettingbotsing ontstond en wat de volgorde van de aanrijdingen was.

Juridische problemen kettingbotsing

Er ontstaat een probleem als de volgorde van de aanrijdingen bij een kettingbotsing onduidelijk is. Veroorzaakte de achteraanrijding het ongeluk of was er eerst sprake van een aanrijding tussen twee voertuigen waarna een volgende auto tegen gebotste auto’s aanrijdt. Gebrek aan bewijs over de wijze van het plaatsvinden van een ongeluk betekent vaak dat een slachtoffer geen of slechts een gedeeltelijke schadevergeoding krijgt.

Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling

De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) is een afspraak tussen diverse verzekeraars. Op grond van deze afspraak betaalt de verzekeraar van een voertuig bij een kettingbotsing de schade van het voertuig ervoor. De overeenkomst voorkomt een (vaak langdurig) traject om aansprakelijkheid vast te stellen na een kettingbotsing. Voor een beroep op de regeling is vereist dat de betreffende verzekeraar is aangesloten bij de OVS.

Schadevergoeding kettingbotsing

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten, schade, gemiste inkomen en smartengeld. De kosten en schade bestaan uit alle betalingen en schade die het gevolg zijn van de aanrijding. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor hulp in de huishouding, uw eigen risico, niet vergoede medische kosten, reis- en parkeerkosten, gemist inkomen en alle andere mogelijke schade.

Smartengeld vergoedt de pijn, het leed en de afname van levensvreugde die ontstaat door letsel. Bekijk onze voorbeelden van smartengeld bij een kop-staartbotsing voor inzicht in uw recht op smartengeld.

Kosteloos schade verhalen

Onze bijstand is in de meeste gevallen kosteloos. Maak een afspraak of neem contact op om uw letselschade te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief