Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding bij invoegen

Aanrijding bij invoegen: Invoegen en uitvoegen zijn bijzondere manoeuvres. Bij het invoegen en uitvoegen moet een bestuurder al het andere verkeer voorrang verlenen. De invoegende bestuurder betaalt meestal de schade die ontstaat door een aanrijding bij het invoegen.

U krijgt een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor een aanrijding bij het in- of uitvoegen. Als meerdere betrokken bestuurders een verkeersfout maken, delen partijen vaak de schade. We bekijken een aanrijding bij het in- of uitvoegen altijd in zijn geheel en beoordelen alle relevante omstandigheden. Daarbij zijn het rijgedrag en de verkeerssituatie relevant, maar ook de weersomstandigheden.

Voorrang verlenen bij in- en uitvoegen

Artikel 54 Wegenverkeerswet bevat de voorrangsregels bij bijzondere manoeuvres zoals in- en uitvoegen. Als een auto in- of uitvoegt zonder voorrang te verlenen, is de bestuurder aansprakelijk voor de schade:

Artikel 54 WWV: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

aanrijding invoegen, aanrijding uitvoegen, schadevergoeding aanrijding bij invoegen, schade aanrijding invoegen claimen

Achteraanrijding na het invoegen

Bij een achteraanrijding/kopstaartbotsing na het invoegen is niet altijd helder wie een aanrijding veroorzaakte. Een automobilist houdt voldoende afstand als hij tijdig tot stil stand kan komen. De bestuurder die niet tijdig tot stilstand komt, betaalt vaak de schade die ontstaat door een achteraanrijding. Bij het invoegen veroorzaakt de invoegende auto soms een gevaarlijke situatie door kort voor een auto in te voegen of door na het invoegen plotseling te remmen. Hierbij is niet altijd even duidelijk wie een aanrijding veroorzaakt. Als een auto vlak voor u invoegt en vervolgens hard remt, kunt u een aanrijding mogelijk niet voorkomen. Probeer bij een achteraanrijding na het invoegen bewijs vast te leggen van de afstand en snelheid bij het invoegen en de positie van andere weggebruikers.

Richting aangeven bij het invoegen

Bij het invoegen is het gebruik van richtingaanwijzers verplicht. Deze verplichting staat in artikel 55 Wegenverkeerswet. Voor de aansprakelijkheid is bewijs van het gebruik van richtingaanwijzers soms belangrijk. Het bewijs dat een bestuurder geen knipperlicht gebruikte bij het invoegen bestaat meestal uit een getuigenverklaring.

Art 55 WVW: Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Bewijs aanrijding bij invoegen

Uitgangspunt van de Nederlandse wet is dat iedereen zijn eigen schade draagt. De eiser van een schadevergoeding bewijst dat hij of zij recht heeft op een schadevergoeding. Er bestaat bij letselschade altijd een risico dat er onvoldoende bewijs is voor een schadeclaim. Leg na een aanrijding bij het invoegen daarom zoveel mogelijk bewijs vast. Vul het schadeformulier zorgvuldig in. Schrijf de contactgegevens van getuigen op en vraag getuigen zo spoedig mogelijk om een verklaring op te stellen. Maak foto’s van de schade en de verkeerssituatie. Bezoek een dokter om uw letsel vast te leggen. Daarnaast is het belangrijk om uw kosten en schade goed vast te leggen.

Bekijk onze letselschade tips voor meer informatie over het vergoten van uw kans op een rechtvaardige schadevergoeding.

Schadevergoeding aanrijding bij invoegen

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten die het gevolg zijn van een aanrijding. Denk bijvoorbeeld aan autoschade, maar ook aan medische kosten en uw eigen risico. Bij (ernstig) letsel ontstaat bovendien vaak inkomensschade en maakt een slachtoffer veel extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor hulp in de huishouding, extra kinderopvang, een uitlaatservice voor de hond, reis- en parkeerkosten en alle andere mogelijke kostenposten.

Bij letselschade betaalt de aansprakelijke partij ook smartengeld. Smartengeld vergoedt pijn, ongemak en afname van plezier in het leven. Voor de hoogte van het smartengeld zijn de ernst van het letsel en de invloed van het letsel op uw leven van belang.

Schadeclaim aanrijding bij invoegen

Een deel van uw schade bestaat uit de kosten die u maakt om uw schade te claimen. Een specialist helpt u daarom kosteloos bij uw claim. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. U kunt ook uw gegevens invullen in het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief