Letselschade

Eigen schuld

Gordelkorting: verkeersongeval zonder gordel

Gordelkorting: Als een bestuurder geen autogordel draagt bij een aanrijding dan nemen we meestal aan dat een deel van de letselschade door eigen schuld is ontstaan. Dit noemen we gordelkorting. Meestal blijft 25% van de schade voor eigen rekening van het slachtoffer als deze bij een aanrijding geen gordel droeg.

Geen gordel dragen, betekent meestal dat de inzittende van een voertuig ernstiger gewond raakt. Door geen gordel te dragen, veroorzaakt het slachtoffer dus een deel van de schade zelf. Deze schade wordt niet betaald door de aansprakelijke veroorzaker. Schade die door eigen schuld ontstaat, wordt niet vergoedt door de tegenpartij. Meestal is de gordelkorting 25%. Het slachtoffer dat bij een aanrijding geen gordel draagt krijgt in de meeste gevallen voor 25% van de schade dus geen vergoeding.

De verplichting om schade te vergoeden drukken we meestal uit in een percentage. Een partij is bijvoorbeeld aansprakelijk voor 80% van de schade. Dit betekent dat 20% van de schade voor rekening van het slachtoffer blijft. Dit percentage noemen we ook wel eigen schuld. Eigen schuld is dus de mate waarin het slachtoffer zelf bijdroeg aan het ontstaan van een ongeluk en letselschade. Gordelkorting is een vorm van eigen schuld.

Autogordel

De verplichting om een autogordel te dragen staat in artikel 59 Regelement verkeersregels en verkeerstekens. Deze verplichting is in 1975 ingevoerd. De veiligheidsgordel verlaagt het risico op ernstig letsel met ongeveer 25% en het risico op overlijden door een verkeersongeval met ongeveer 40%.

Gordelkorting is een vorm van eigen schuld

Dat het niet dragen van een gordel 25% van de schade veroorzaakt is een aanname. De bewijslast ligt in feite bij de aansprakelijk verzekeraar. Dit betekent dat de aansprakelijke verzekeraar moet aantonen dat u door geen gordel te dragen meer letsel opliep.

Bij eigen schuld kunt u bijvoorbeeld ook denken aan het instappen bij een chauffeur waarvan u weet dat hij of zij heeft gedronken. U neemt dan een bewust risico. Veroorzaakt de bestuurder een ongeluk dan nemen we aan dat een deel van de schade door eigen schuld ontstond. U bent in dat geval immers bewust in de auto gestapt bij een beschonken bestuurder.

Gordelkorting en billijkheidcorrectie

Als vast staat welke partij welk deel van de schade veroorzaakte, kijken we vervolgens of deze verdeling ook redelijk is. Is de uitkomst niet redelijk dan kan een billijkheidscorrectie worden toegepast. Daarbij kijken we onder andere naar de ernst van de gemaakte verkeersfouten en de aard en ernst van het letsel.

Gordelkorting en gordelverwonding

De veiligheidsriem in een auto zorgt op zijn beurt ook voor letsel. Bij een aanrijding met hoge snelheid ontstaat soms zogenaamde gordelverwonding. De druk van de autogordel veroorzaakt dan bijvoorbeeld letsel aan de borstkas, ribben of het sleutelbeen. Gordelverwonding is echter meestal veel minder ernstig dan het letsel dat bij de zelfde aanrijdingssnelheid ontstaat als geen gordel wordt gedragen.

Bespreek uw zaak

Bij een schadeclaim helpt de bijstand van een deskundige u om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief