Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Wegrijden uit parkeervak aanrijding

Bij het inparkeren en het wegrijden uit een parkeervak moet een bestuurder iedereen voorrang geven. Ontstaat er een aanrijding bij het wegrijden uit een parkeervak dan betaalt de uitparkerende bestuurder de schade. Als beide betrokkenen bij een aanrijding op een parkeerplaats een verkeersfout maakten, delen partijen de schade.

Wegrijden uit een parkeervak, achteruitrijden, een inrit oprijden, inparkeren en een uitrit verlaten zijn bijzondere manoeuvres. Dit staat in artikel 54 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV):

Artikel 54 RVV:

“Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

De bestuurder die een bijzondere manoeuvre uitvoert moet al het andere verkeer voorrang geven. Dit geldt ook voor wegrijden uit een parkeervak. Ontstaat er een botsing bij het uitparkeren dan is er sprake van een verkeersfout. De aansprakelijkheid voor de schade staat daarmee vast.

Bij veel aanrijdingen op een parkeerterrein maken meerdere bestuurders een verkeersfout. De bestuurders delen dan de schade. Voor een letselschadevergoeding is het belangrijk om te kunnen bewijzen hoe de aanrijding ontstond bij het wegrijden uit het parkeervak.

Aanrijding twee achteruit rijdende auto’s

Als twee auto’s achteruit een parkeervak verlaten, moeten beide auto’s voorrang verlenen. Ontstaat er een botsing dan delen partijen de schade. Beide partijen zijn voor 50% aansprakelijk. Dit is slechts anders als een van de twee bestuurders bewijst dat hij voorafgaand aan de aanrijding al enige tijd stilstond. Dit noemen we disculperende stilstand. De bestuurder stelt dat hij stilstond bij de aanrijding, moet het stilstaan bewijzen. Dit bewijs bestaat in de praktijk vaak uit een schadeformulier en getuigenverklaringen.

Wegrijden uit parkeervak aanrijding

Verkeersregels eigen terrein

Op een parkeerplaats op eigen terrein geldt de Wegenverkeerswet (WVW) niet. De Wegenverkeerswet geldt op de openbare weg. Een eigen terrein en een eigen parkeerplaats is geen weg die openstaat voor al het verkeer. Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) geldt wel op eigen terrein en een privé parkeerplaats. Ook artikel 54 RVV geldt dus op een privé parkeerplaats. Bij het wegrijden uit een parkeervak verleen je verplicht voorrang.

Of een parkeerterrein of een weg openbaar is, levert soms lastige discussies op. Ook een parkeerplaats met een bord dat deze alleen voor bezoekers is, kan een voor het openbaar verkeer openstaande weg zijn. De feitelijke omstandigheden geven uiteindelijk de doorslag. Parkeergarages en andere algemeen toegankelijke parkeerplaatsen vallen overigens gewoon onder de openbare weg.

Aanrijding fietser of voetganger op eigen parkeerplaats

Het belang van de vraag of een parkeerplaats of weg openbaar is, hangt vooral samen met artikel 185 WVW. Bij een aanrijding tussen een bestuurder van een motorvoertuig en een voetganger of fietser betaalt de bestuurder minimaal 50% van de schade. Deze regel geldt op de openbare weg en dus niet op een niet openbare privé parkeerplaats. Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) geldt wel op het privé parkeerterrein. De automobilist die een fietser aanrijdt bij het wegrijden uit een parkeervak betaalt gewoon de schade vanwege de gemaakte voorrangsfout. Op een eigen parkeerplaats kan eventueel ook een reglement van de eigenaar gelden.

Wegrijden uit parkeervak aanrijding: bewijs

Wie een schadevergoeding eist moet bewijs leveren. De eisende partij kan met foto’s en verklaringen aantonen hoe de aanrijding bij het wegrijden uit het parkeervak ontstond. Verzamel zoveel mogelijk bewijs om de kans op een schadevergoeding te vergroten. Fotografeer ook de algemene verkeersituatie en eventueel aanwezige verkeersborden. Ook aan de hand van schade aan een voertuig kan een deskundige soms vaststellen hoe een ongeval ontstond. Maak daarom ook foto’s van de schade.

Wegrijden uit parkeervak aanrijding schade claimen

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief