Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Disculperende stilstand

Met disculperende stilstand bedoelen we dat een bestuurder van een auto geen schuld heeft aan een aanrijding tussen twee achteruitrijdende auto’s, omdat het bestuurde voertuig al enige tijd stil stond. De bestuurder die zich op disculperende stilstand beroept, moet bewijzen dat hij al enige tijd stilstond voordat de aanrijding plaatsvond.

Bij achteruitrijden, het wegrijden uit een parkeervak en andere bijzondere manoeuvres verleent een bestuurder voorrang aan alle andere weggebruikers. Na een aanrijding beoordelen we de aansprakelijkheid aan de hand van de verkeersregels en het rijgedrag. Bij een aanrijding tussen twee achteruitrijdende auto’s delen partijen meestal de schade. Beide partijen moeten namelijk voorrang verlenen. Beide partijen zijn daarom voor 50% van de schade aansprakelijk.

Dit is anders als een van beide bestuurders bewijst dat hij dusdanig lang stilstond dat we moeten aannemen dat de auto niet meer achteruit reed. Door het stilstaan, eindigt de bijzondere manoeuvre. De stilstand moet dusdanig lang duren dat we mogen aannemen dat de bijzondere manoeuvre is beëindigd. Om disculperende stilstand aan te nemen, moet vaststaan dat een voertuig stilstond en daarnaast hoelang het voertuig stilstond.

 • Disculperen betekent verontschuldigen. In het recht bedoelen we met disculperen dat een persoon niet wettelijk aansprakelijk is door bewijs van onschuld te leveren.

Bewijs disculperende stilstand

Het bewijs van een aanrijding bestaat meestal uit een schadeformulier, foto’s en getuigenverklaringen. Om te bewijzen dat u stilstond bij een aanrijding is ten eerste belangrijk dat dit blijkt uit het schadeformulier. Geef bij het invullen van het schadeformulier ook duidelijk aan hoelang u stilstond. Vraag daarnaast direct na het ongeluk om contactgegevens van getuigen. Getuigenverklaringen waaruit blijkt hoelang een voertuig stilstond, geven vaak de doorslag. Probeer direct na een aanrijding tussen twee achteruitrijdende auto’s bewijs vast te leggen waaruit blijkt dat u stilstond en hoelang u stilstond.

Einde bijzonder manoeuvre

Het is bij een aanrijding belangrijk om vast te stellen of een bestuurder een bijzonder manoeuvre uitvoert. Daarnaast is belangrijk om vast te stellen wanneer een bijzondere manoeuvre eindigt. Een bijzondere manoeuvre eindigt als de bestuurder zijn weg vervolgt en enige afstand aflegt. Denk bijvoorbeeld aan het wegrijden uit een parkeervak. Deze manoeuvre eindigt niet als de bestuurder buiten het parkeervak is, maar als de auto veilig zijn weg vervolgt. Een bijzondere manoeuvre eindigt ook als een bestuurder dusdanig lang stilstaat dat we moeten vaststellen dat de bestuurder geen bijzondere manoeuvre meer uitvoert. Dit stilstaan noemen we disculperende stilstand.

Gevaarlijke situatie door het stilstaan

Bij de beoordeling van een verkeersongeluk spelen alle omstandigheden mee. Stilstaan is niet altijd disculperend. Ook een stilstaande automobilist kan aansprakelijk zijn voor de schade van een aanrijding.

Persoonlijk advies disculperende stilstand

Het bespreken van uw letsel helpt u direct verder. Neem contact voor helder inzicht in uw aanrijding. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief