Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Smartphone gebruik in het verkeer, appen achter het stuur

Smartphone gebruik in het verkeer en appen achter het stuur: Niet alleen appende automobilisten, maar ook appende fietsers en voetgangers veroorzaken veel ongelukken. Appongeluk was het woord van 2017. Smartphone gebruik speelt tegenwoordig bij veel verkeersongelukken een rol.

Sinds 2002 is het vasthouden en bedienen van een telefoon tijdens het besturen van een auto verboden. Het verbod zag destijds op de gewone telefoon. Smartphones waren in 2002 nog zeldzaam. Voor de risico’s van sms’en achter het stuur was destijds geen of nauwelijks aandacht. Tegenwoordig is smartphone gebruik en appen achter het stuur een belangrijk onderwerp. Vanaf 2019 geldt de regel voor de bestuurders van alle voertuigen en dus ook op de fiets. Appen tijdens het fietsen is verboden. Het verbod geldt voor alle mobiele elektronische communicatie apparaten en dus ook voor een tablet of een mediaspeler.

Artikel 61a RVV 1990


Artikel 61a RVV 1990 verbiedt het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking, tijdens het rijden. Het verbod geldt voor de bestuurders van alle voertuigen. Hieronder valt dus ook de fiets:

Artikel 61a RVV: Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Appen achter het stuur, smartphone in de auto, mobiel in de auto

Appen in een stilstaande auto

Het verbod op het vast houden van een mobiel geldt alleen tijdens het rijden. Appen tijdens het stilstaan voor een stoplicht, in de file of op een andere plaats in het verkeer is dus toegestaan. Het bewijs dat u reed tijdens het appen is vaak een waarneming van een politieagent. De verbalisant, dit is de politieagent die een boete uitschrijft, schrijft op hoe vastgesteld werd dat u appt tijdens het rijden. Tegenbewijs kunt u bijvoorbeeld leveren door een getuigenverklaring.

Telefoon in de houder

Een smartphone vasthouden en appen tijdens het rijden is verboden. Als de smartphone in een houder is geplaatst, mag de bestuurder wel appen achter het stuur en tijdens het rijden. De bestuurder houdt dan immers geen electornisch mobiel apparaat vast. Of de smartphone in een houder is geplaatst of in de hand wordt gehouden tijdens het appen heeft echter nauwelijks invloed op de rijvaardigheid en de veiligheid. Ook het gebruik van een telefoon in een houder vergroot de kans op ongelukken. Een car kit of telefoonhouder in de auto maakt het gebruik van een telefoon onder het rijden dus niet veiliger.

Strafzaak

Na een ongeluk met ernstige gevolgen dat ontstaat door het appen achter het stuur is strafrechtelijke vervolging mogelijk. Het gebruik van een mobiel is gevaarlijk en verboden. Appen tijdens het rijden betekent het accepteren van een kans op een ongeluk. De veroorzaker van een ongeluk heeft daarom ook schuld aan de gevolgen en is dus strafbaar. Ook gevangenisstraffen zijn mogelijk voor appende chauffeurs.

Bewijs appen achter het stuur

In 2017 sprak de rechtbank in Alkmaar een vrouw vrij voor dood door schuld en roekeloos rijden. De vrouw veroorzaakte een dodelijke aanrijding. De vrouw reed in haar auto zonder te remmen twee fietsers aan. Het was donker, maar beide fietsers waren goed verlicht. Door de aanrijding overleed een van de twee fietsers. Het Openbaar Ministerie was van mening dat het ongeluk ontstond, doordat de vrouw met haar telefoon bezig was. De rechter vond dat hier onvoldoende bewijs voor was.

Het Openbaar Ministerie zet, volgens ons terecht, hoog in bij ongelukken door telefoongebruik in het verkeer. Hierbij worden ook mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld. Het bewijs van het gebruik van een telefoon tijdens het rijden is echter niet altijd makkelijk te leveren.

Appen tijdens het rijden en letselschade

In letselschade zaken beoordelen we het recht op een schadevergoeding aan de hand van verkeersregels. Als het gebruik van een mobiel tot een ongeluk leidt, bestaat er recht op een schadevergoeding. Helaas is het niet altijd mogelijk telefoongebruik in het verkeer te bewijzen.

Als een voetganger meer oog heeft voor zijn telefoon dan voor de weg ontstaan gevaarlijke situaties. Een automobilist die een appende voetganger aanrijdt kan mogelijk een beroep doen op overmacht. Daarvoor is wel van belang of de automobilist zelf een verkeersfout maakte en of hij of zij rekening moest houden met de appende voetganger. In veel gevallen is het oversteken van een onoplettende telefonerende of appende voetganger voorzienbaar. Een beroep op overmacht is dan uitgesloten.

Appen tijdens het rijden is ook een grondslag om aan te nemen dat een slachtoffer eigen schuld heeft. Als telefoon gebruik bijdraagt aan het onstaan van een aanrijding is er mogelijk sprake van eigen schuld van het slachtoffer. De aansprakelijke partij betaalt geen schade die door eigen schuld ontstaat. Het slachtoffer draagt bij eiegn schuld een deel van zijn of haar eigen schade.

Bespreek uw schade

Onze specialisten nemen uw schadeclaim uit handen. Wij regelen uw schade, zodat u zich op uw herstel kan richten. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief