Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Trekkerongeluk

U krijgt een schadevergoeding na een trekkerongeluk als een ander het ongeluk met de trekker veroorzaakte. Juridische hulp van een letselschade advocaat na een ongeval met een trekker is meestal kosteloos. Laat uw schade gratis afhandelen door een specialist voor een rechtvaardige schade vergoeding.

Een trekkerongeluk of een ongeluk met een ander landbouwvoertuig komt regelmatig voor. Jaarlijks overlijden ongeveer 10 personen aan de gevolgen van een trekkerongeluk. Het aantal ziekenhuisopnames ligt hoger. Ook de bestuurder van een trekker raakt soms gewond bij een trekkerongeval. Na een aanrijding met of door een trekker beoordelen we aan de hand van de gemaakte verkeersfouten welke weggebruiker aansprakelijk is voor de schade.

Een trekker of tractor (van het Latijnse trahere, dat “trekken” betekent) is een bos- en landbouwvoertuig. Een trekker heeft, zoals de naam zegt, als doel om te trekken, duwen of slepen. Denk bijvoorbeeld aan een aanhanger, ploeg of maaimachine. Een trekker met aanhanger en andere landbouwvoertuigen zijn vaak groot en hebben soms een gevaarlijke dode hoek. De wegen rond akkers en weilanden zijn bovendien vaak smal en soms onoverzichtelijk.

Aansprakelijkheid trekkerongeluk

De verkeersregels geven de doorslag bij de beoordeling van aansprakelijkheid na een aanrijding tussen een voertuig en een landbouwvoertuig. Als bij trekkerongelukken een fietser of voetganger is betrokken, gelden andere regels. Over een tractorongeval met een fietser of voetganger leest u hieronder meer. Bij een aanrijding tussen een auto, bromfiets, scootmobiel, vrachtwagen of motor en een trekker (dit zijn allemaal gelijkwaardige weggebruikers) is belangrijk of een bestuurder een verkeersfout maakte.

Voor een letselschadevergoeding is noodzakelijk dat u bewijst dat u recht heeft op een schadevergoeding. Zorg dat u bewijs vastlegt van uw letsel (bezoek een dokter),de schade en de omstandigheden van het ongeluk.

De Regeling voertuigen bevat eisen die we aan voertuigen stellen. De Regeling voertuigen bevat ook regels voor bos- en landbouwtrekkers. Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid na een tractorongeluk kunnen de regels uit de Regeling voertuigen relevant zijn om te beoordelen of het voertuig aan de regelgeving voldoet.

trekkerongeluk, tractor ongeluk, aanrijding trekker, tracktor aanrijding, schadevergeeoding trekkerongeluk, schadeclaim trekkeromgeluk

Aanrijding trekker met fietser of voetganger

Fietsers en voetgangers hebben na een aanrijding met een landbouwvoertuig ook recht op een schadevergoeding als zij het ongeluk zelf veroorzaken. Artikel 185 Wegenverkeerswet is van toepassing op een ongeluk tussen een landbouwvoertuig zoals een trekker en een fietser of voetganger. De wet beschermt deze zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers. Alleen in het geval van overmacht betaalt de bestuurder van de trekker geen schadevergoeding. In alle andere gevallen krijgt de fietser of voetganger tenminste de helft van zijn schade vergoed. Dus ook als de fietser of voetganger de aanrijding met de trekker veroorzaakt.

Rijbewijs-T

Vanaf 1 juli 2015 is het verplichte trekkercertificaat vervangen voor het trekkerrijbewijs ofwel het rijbewijs categorie T. De minimum leeftijd voor het rijbewijs-T is 16 jaar. Het rijexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Voor personen met een rijbewijs-B geldt tot 2025 een overgangsregel. Deze personen hoeven geen examen te doen voor de categorie-T.

Ongeluk zonder trekkerrijbewijs

De trekker bestuurder zonder rijbewijs die geen verkeersfout maakt, betaalt geen schadevergoeding en krijgt zelf gewoon zijn schade vergoed. Het bezit van een geldig trekkerrijbewijs is na een ongeluk alleen relevant als dit bijdroeg aan het ontstaan van het ongeluk. Bijvoorbeeld als onervarenheid een rol speelde bij het ontstaan van een aanrijding.

Trekkerongeluk en arbeidsongeval

Een trekkerongeluk onder werktijd kan ook een arbeidsongeval zijn. Lijdt een werknemer schade bij een ongeluk met een trekker dan betaalt de werkgever in de meeste gevallen de schade. De werkgever heeft een zorgplicht. De werkgever moet voorkomen dat de werknemer schade lijdt of het risico verzekeren.

Schadevergoeding trekkerongeluk

De schadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten. Denk bijvoorbeeld aan gemiste inkomsten, eigen risico, reis- en parkeergeld, hulp in de huishouding, woningonderhoud, kinderopvang, een daggeldvergoeding voor verblijf in het ziekenhuis en alle andere mogelijke schade en kosten. U moet uw schade wel aantonen. Leg uw schade en kosten daarom goed vast.

Bovendien krijgt u smartengeld. Smartengeld vergoedt pijn, leed en de afname van plezier in het leven. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het ongeluk en de invloed van de opgelopen verwondingen op het dagelijks leven.

Schade claimen na een trekkerongeluk

Onze specialisten nemen uw schadeclaim uit handen. Wij regelen uw schade, zodat u zich op uw herstel kan richten. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief