Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding met een wielrenner – Ongeval wielrenner

Als u letsel oploopt bij een ongeval tijdens het wielrenner betaalt de veroorzaker van het ongeval in veel gevallen uw schade.

Veel mensen gaan doordeweeks of in het weekend wielrennen, moutainbiken, gravelbiken of gewoon een stukje fietsen. Dat is goed voor de gezondheid, maar kan ook gevaarlijk zijn. Na een ongeval tijdens het wielrennen is het vaak mogelijk de schade te verhalen op de veroorzaker.
Bij een aanrijding met een wielrenner of een ander verkeersongeval van of met een wielrenner is belangrijk wie er bij het ongeluk betrokken zijn. De wet beschermt wielrenners bij een aanrijding met een auto of ander motorvoertuig. Bij een aanrijding van een wielrenner met een fietser of wandelaar kijken we voor het recht op een schadevergoeding naar het verkeersgedrag van de betrokken partijen. Ook na een eenzijdig ongeluk van een wielrenner is vergoeding van schade soms mogelijk.

Aanrijding wielrenner door auto/motorvoertuig

De wet beschermt fietsers. Wielrenners zijn fietsers en dus geldt de wettelijke bescherming ook voor wielrenners. De bestuurder van een motorvoertuig betaalt in veel gevallen alle schade van de aangereden wielrenner. Zelfs als de wielrenner de aanrijding veroorzaakt betaalt de automobilist meestal in ieder geval de helft van de schade.

Ook als een wielrenner in het donker zonder licht aan de verkeerder kant van de weg fietst, betaalt de automobilist vaak in ieder geval 50% van de schade. Alleen bij overmacht van de bestuurder van een motorvoertuig is aansprakelijkheid uitgesloten. In bijna alle gevallen draagt de automobilist echter bij aan het ontstaan van het ongeluk en betaalt de automobilist dus in ieder geval een deel van de schade van de wielrenner.

ongeval wielrenner, ongeval racefiets. aanrijding wielrenner, aanrijding racefiets

Aanrijding wielrenner en fietser

Bij een aanrijding tussen twee wielrenners bekijken we de geldende verkeersregels en de gemaakte verkeersfouten. De veroorzaker van een ongeval tussen twee wielrenners betaalt de schade. Of partijen delen de schade. Het is dus belangrijk aan te tonen hoe een ongeluk ontstaat. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid zijn voorzichtigheid en het aanpassen van het rijgedrag aan de omstandigheden belangrijk.

Aanrijding wielrenner en wandelaar

Voetgangers en wielrenners zijn gelijkwaardige weggebruikers. Bij een aanrijding tussen een wielrenner en een wandelaar kijken we naar de geldende verkeersregels en of partijen verkeersovertredingen maakte. Op deze manier stellen we vast welke gedragingen het ongeluk en de schade veroorzaakten. De voetganger betaalt bijvoorbeeld de schade als een wandelaar gebruik maakt van een fietspad waar ook een voetpad aanwezig is. Maar ook in dat geval kan de wielrenner bijdragen aan het ontstaan van de aanrijding en een deel van de schade dragen.

Eenzijdig ongeval wielrenner

Valt een wielrenner door een gevaarlijke situatie op de weg, een gebrek aan de weg of bij een ander eenzijdig ongeluk dan betaalt de wegbeheerder mogelijk de schade. Denk bijvoorbeeld aan een val van een wielrenner door een gat in de weg of een paaltje dat slecht zichtbaar op de weg is geplaatst. Ook een particulier kan aansprakelijk zijn voor een eenzijdig ongeluk met een racefiets. Bijvoorbeeld bij een aanrijding van een wielrenner met een auto vlak achter een onoverzichtelijke bocht.

Tips ongeval wielrenner

 • Stel vast wie uw tegenpartij is. Noteer contactgegevens;
 • Bezoek altijd een (huis)arts. Een doktersbezoek helpt bij het herstel, maar legt ook belangrijk bewijs vast van uw letsel;
 • Leg bewijs vast. Voor een schadevergoeding is bewijs nodig van de manier waarop uw schade ontstond. Maak foto’s van de plaats van het ongeluk. Noteer namen en contactgegevens van getuigen. Leg ook uw schade en kosten goed vast;
 • Schakel de politie in als er door het ongeval een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Ook bij meningsverschillen over het ongeval is het bellen van de politie vaak verstandig. Als de politie de plaats van een ongeluk bezoekt, stellen de agenten een proces verbaal op. Hierin staat wat de agenten zagen en wat zij besproken met de betrokken partijen en getuigen. Het proces verbaal is dus een verslag van de politie van het bezoek aan de plek van de aanrijding. Het proces verbaal is vaak belangrijk bewijs als u schade claimt. Het bellen van de politie kan uw bewijspositie dus versterken.

Schadevergoeding ongeval wielrenner

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die ontstaan door een ongeluk. Bijvoorbeeld inkomensschade, schade aan eigendommen, medische kosten, hulp in de huidhouding en alle andere schade.

De aansprakelijke partij betaalt ook smartengeld. Smartengeld vergoedt pijn, leed en afname van plezier in het leven. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel. Bekijk onze smartengeld voorbeelden voor inzicht in uw claim.

Advies na ongeval wielrenner

Het verhalen van uw schade besteedt u in veel gevallen gratis uit. De aansprakelijke partij betaalt uw kosten. Ook uw kosten voor het inschakelen van een expert. Dit betekent dat wij uw schade meestal kosteloos van A tot Z afhandelen. Door uw schade te bespreken, weet u direct wat mogelijk is. Bel naar 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Stuur ons een verzoek om contact met u op te nemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief