Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding op een zebrapad

Een aanrijding op een zebrapad zou glashelder en simpel moeten zijn. De overstekende voetganger heeft voorrang en krijgt daarom een schadevergoeding. In de praktijk zien we toch regelmatig dat slachtoffers een schadevergoeding moeten afdwingen.

De wettelijke term voor een zebra pad is een voetgangersoversteekplaats (VOP). Bij een aanrijding op een voetgangersoversteekplaats is uw tegenpartij meestal 100% aansprakelijk voor uw schade. Bent u aangereden op een voetgangersoversteekplaats denk dan aan het volgende:

 • Bezoek uw huisarts;
 • Leg uw schade vast (bewaar bonnen en facturen);
 • Verzamel bewijs (foto’s, getuigenverklaringen, aanrijdingsformulier);
 • Neem contact op met een lestelschadekantoor om uw schade te laten claimen.

Onze hulp bij letselschade is meestal kosteloos. Uw tegenpartij betaalt namelijk de kosten die u maakt om uw schade te verhalen. U betaalt ook geen voorschot. U kunt uw schade in de meeste gevallen dus volledig gratis laten claimen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

aanrijding zebrapad, aangereden op een zebrapad, aanrijding voetgangersoversteekplaats, aanrijding gaybrapad, aanrijding regenboogpad

Wie heeft er voorrang op een zebrapad?

Op een zebrapad hebben voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen voorrang. Ook een persoon die met een fiets aan de hand loopt, is een voetganger en heeft dus voorrang op een zebrapad.

Wettelijke eisen zebrapad

De wet stelt de volgende eisen aan een zebrapad:

 • Alleen toegestaan binnen de bebouwde kom;
 • De maximum snelheid mag ter plaatse niet hoger zijn dan 50 kilometer per uur;
 • De witte strepen liggen verticaal op de weg;
 • De witte strepen zijn minimaal 4 meter breed;
 • De afstand tussen de strepen is 40 tot 60 cm;
 • Bij het zebrapad staat een blauw verkeersbord met een afbeelding van een persoon op een zebrapad (Bord L02 of L02f);

Zebrapad met stoplicht

Staat er een stoplicht bij een zebrapad dan hebben voetgangers geen voorrang. Ook als het stoplicht niet werkt, hebben voetgangers geen voorrang. Een zebrapad met een stoplicht is daarom eigenlijk geen zebrapad.

Aanrijding gaybrapad of regenboogzebrapad

Het gaybrapad, regenboogpad of regenboogzebrapad kan voor verwarring zorgen. Een zebrapad heeft op grond van de wet namelijk witte strepen. Niet alle regenboogzebrapaden zijn daarom ook zebrapaden. Maar ook als u bent aangereden op een gaybrapad zonder brede witte strepen heeft u vaak toch recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding aanrijding op zebrapad

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die ontstaan door een aanrijding. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, eigen risico, gemist inkomen, hulp in de huishouding, reiskosten en alle ander mogelijke schadeposten. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor leed, pijn en verlies van levensvreugde.

Aanrijding op zebrapad met onbekende bestuurder

De veroorzaker van een aanrijding rijdt soms door of is niet verzekerd. Bij een aanrijding op een zebrapad met een onbekende of onverzekerde auto, scooter, bromfiets of ander motorverkeer betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer onder omstandigheden een schadevergoeding. Daarvoor is het wel belangrijk dat u binnen 2 weken aangifte doet van de aanrijding. Bij een aanrijding op een zebrapad met een onbekende fietser betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer geen schadevergoeding.

Aanrijding fietser op een zebrapad

Een fietser is geen voetganger en geen bestuurder van een gehandicaptenvoertuig. Een fietser heeft daarom geen voorrang op een zebrapad. Bij een aanrijding van een fietser op een zebrapad door een auto, scooter of ander motorvoertuig krijgt de fietser meestal wel een schadevergoeding. De fietser heeft meestal in ieder geval recht op vergoeding van de helft van de schade.

Overleg met een specialist

Na een aanrijding komt er veel op u af. Uw herstel is het belangrijkst. De afhandeling van uw schadeclaim kunt u meestal gratis uitbesteden. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief