Klachten na een auto ongeluk kunnen lichamelijk en geestelijk zijn. Onder andere rug- en nekklachten komen veel voor na een auto ongeluk.

Als een ander aansprakelijk is voor het veroorzaken van het auto ongeluk krijgt u mogelijk een letselschadevergoeding.

Lichamelijke klachten na auto ongeluk

Laat u klachten na een auto ongeluk altijd onderzoeken. Een dokter behandelt uw letsel en legt het bovendien vast. Voor een schadevergoeding is medische informatie van uw huisarts vaak belangrijk. Het bezoek aan uw huisarts, en het verslag hiervan dat de dokter maakt, is altijd belangrijk bewijs. Hiermee bewijst u dat u letsel heeft en wanneer het letsel ontstond. Klachten die veel voorkomen na auto ongelukken zijn:

De ernst van het ongeval voorspelt niet altijd de ernst van de klachten. Door zo snel mogelijk na een auto ongeluk een arts te bezoeken beperkt u uw schade. Bovendien wijzen uw klachten mogelijk op een onderliggende aandoeningen. Beschadiging van spieren, pezen, rug- en nekwervels heeft namelijk ernstige gevolgen die niet altijd direct waarneembaar zijn.

Klachten na auto ongeluk

Nekklachten na auto ongeluk

Nekpijn en een stijve nek komen veel voor na een auto ongeluk. Een kop- staartbotsing of achteraanrijding veroorzaakt bijvoorbeeld vaak nekklachten. Het hoofd maakt een zweepslag. Nekklachten na een auto ongeluk verdwijnen mogelijk na enkele dagen. Als nekklachten aanhouden kan er sprake zijn van een whiplash. Afwachten verergert het letsel. Daarom is het altijd verstandig om uw dokter te bezoeken na een achteraanrijding.

Rugklachten na auto ongeluk

Hoge of lage rugpijn na een auto ongeluk ontstaat door verrekking van de banden of spieren in uw rug. Dit veroorzaakt een zeurende en stekende pijn. Bij beschadiging van ruggenwervels ontstaan vaak ernstige rugklachten. Na een auto ongeluk is uw adrenaline niveau hoog. Ernstig letsel lijdt daarom niet altijd tot onmiddellijke pijn. Laat u daarom altijd direct na een ongeval onderzoeken.

Psychische klachten na auto ongeluk

De kans op PTSS, voluit posttraumatische stressstoornis, na een ongeval met ernstige letselschade is groot. Onderschat de psychische klachten na een auto ongeluk niet. Ook rijangst, slapeloosheid en depressieve klachten komen regelmatig voor na een auto ongeluk. Voor schade krijgt u mogelijk een schadevergoeding en smartengeld. Maar ook andere oplossingen zijn mogelijk. Een schadevergoeding na een auto ongeluk bestaat niet altijd uit geld. Belangrijk is dat uw klachten weggaan. Bij rijangst is de vergoeding van een speciale cursus voor rijangst vaak een goede oplossing. Meestal zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. Een letselschade advocaat helpt u om uw klachten op te lossen en voor u de best mogelijke oplossing te vinden.

Schadevergoeding

U krijgt een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw schade. Een deel van deze vergoeding is het smartengeld. Naast smartengeld bestaat de vergoeding uit alle gemaakte schade, kosten en gemist inkomen. De schade moet wel in direct verband staan met het ongeval. De schadevergoeding bestaat onder andere uit:

  • gemist inkomen of winst/omzet;
  • huishoudkosten;
  • kosten voor tuin- en woningonderhoud;
  • vergoeding van extra kinderopvang;
  • reis- en parkeerkosten;
  • daggeldvergoeding voor ziekenhuis verblijf;
  • smartengeld een vergoeding voor geleden pijn en gederfde levensvreugde.

Leg uw schade vast. Maak een overzicht. Noteer uw kosten. Bewaar de bewijsmiddelen, zoals bonnen, offertes en facturen.

Met juridische bijstand na een auto ongeluk krijgt u eerder een schadevergoeding. De aansprakelijk partij betaalt bovendien meestal de advocaatkosten. Uw juridische bijstand is daarom in veel gevallen kosteloos. Bespreek uw mogelijkheden. Uw letselschade bespreken met onze specialisten is altijd gratis en vrijblijvend.

Maak een afspraak

Kom er zo spoedig mogelijk achter of u recht heeft op een schadevergoeding. Bel voor overleg of maak een afspraak. Tel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres