Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Klachten na auto ongeluk

Klachten na een auto ongeluk kunnen lichamelijk en geestelijk zijn. Onder andere kneuzingen, botbreuken en rug- en nekklachten komen veel voor na een auto ongeluk.

Als een ander aansprakelijk is voor het veroorzaken van het auto ongeluk krijgt u mogelijk een letselschadevergoeding voor de klachten die ontstaan bij een auto ongeluk. Voor het recht op een schadevergoeding kijken we welke verkeersfouten de oorzaak zijn van het ongeval.

Met juridische bijstand na een auto ongeluk krijgt u eerder een schadevergoeding. De aansprakelijk partij betaalt bovendien de advocaatkosten. Uw juridische bijstand is daarom in veel gevallen kosteloos.

Lichamelijke klachten na auto ongeluk

Laat u klachten na een auto ongeluk altijd medisch onderzoeken. Een dokter behandelt uw letsel en legt het bovendien vast. Voor een schadevergoeding is medische informatie van uw huisarts onmisbaar. Het bezoek aan uw huisarts en het verslag dat de dokter hiervan maakt, is altijd belangrijk bewijs. Uit de medische informatie blijkt dat u letsel opliep en wanneer het letsel ontstond. Klachten die veel voorkomen na auto ongelukken zijn:

De ernst van het ongeval voorspelt niet altijd de ernst van de klachten. Door zo snel mogelijk na een auto ongeluk een arts te bezoeken, beperkt u uw schade. Bovendien wijzen uw klachten mogelijk op onderliggende aandoeningen. Beschadiging van spieren, pezen, rug- en nekwervels heeft mogelijk gevolgen die niet direct merkbaar zijn.

Klachten na auto ongeluk

Nekklachten na auto ongeluk

Nekpijn en een stijve nek komen veel voor na een auto ongeluk. Een kop- staartbotsing of achteraanrijding veroorzaakt bijvoorbeeld vaak nekklachten. Het hoofd maakt bij deze aanrijdingen een zweepslag. Nekklachten na een auto ongeluk verdwijnen mogelijk na enkele dagen. Als nekklachten aanhouden kan er sprake zijn van een whiplash. Afwachten verergert het letsel. Daarom is het altijd verstandig om uw dokter te bezoeken na een achteraanrijding.

Rugklachten na auto ongeluk

Hoge of lage rugpijn na een auto ongeluk ontstaat door verrekking van de banden of spieren in uw rug. Dit veroorzaakt een zeurende en stekende pijn. Bij beschadiging van ruggenwervels ontstaan vaak ernstige rugklachten. Na een auto ongeluk is uw adrenaline niveau hoog. Ernstig letsel betekent daarom niet altijd onmiddellijke pijn. Laat u daarom altijd direct na een ongeval onderzoeken.

Psychische klachten na auto ongeluk

De kans op PTSS, voluit posttraumatische stressstoornis, na een ongeval met ernstige letselschade is groot. Onderschat de psychische klachten na een auto ongeluk niet. Ook rijangst, slapeloosheid en depressieve klachten komen regelmatig voor na een auto ongeluk. Voor deze schade krijgt u mogelijk een schadevergoeding en smartengeld, maar ook andere oplossingen zijn mogelijk. Een schadevergoeding na een auto ongeluk bestaat niet altijd uit geld. Belangrijk is dat uw klachten afnemen en verdwijnen. Bij rijangst is de vergoeding van een speciale cursus voor rijangst vaak een goede oplossing. Meestal zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. Een letselschade advocaat helpt u om uw klachten op te lossen en voor u de best mogelijke oplossing te vinden.

Schadevergoeding

U krijgt een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw schade. Een deel van de vergoeding bestaat uit smartengeld voor leed, pijn en verminderde levensvreugde. Naast smartengeld bestaat de vergoeding uit alle gemaakte schade, kosten en gemist inkomen. De schade moet wel in direct verband staan met het ongeval. De schadevergoeding bestaat onder andere uit:

 • gemist inkomen of winst/omzet;
 • huishoudkosten;
 • kosten voor tuin- en woningonderhoud;
 • vergoeding van extra kinderopvang;
 • reis- en parkeerkosten;
 • daggeldvergoeding voor ziekenhuis verblijf;
 • smartengeld een vergoeding voor geleden pijn en gederfde levensvreugde.

Leg uw schade vast. Maak een overzicht. Noteer uw kosten. Bewaar de bewijsmiddelen, zoals bonnen, offertes en facturen.

Gratis letselschade advocaat

Juridische hulp bij letselschade is gratis. Tel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief