Letselschade

Schadeposten letselschade

Schadeposten letselschade – Bij letselschade komen alle schadeposten voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende schadeposten die ontstaan bij letselschade.

Leg uw schadeposten goed vast!

Het slachtoffer moet bewijs leveren van de schade. Het is daarom belangrijk om schadeposten goed vast te leggen en bewijs te bewaren van uw schade, zoals bonnetjes, facturen en betaalbewijzen.

Welke schadeposten worden vergoed bij letselschade?

Uitgangspunt van de letselschadevergoeding is dat alle schade die het gevolg is van een ongeval wordt vergoed. Het slachtoffer moet in een situatie worden gebracht alsof het ongeval nooit is gebeurd.

De schadeposten bij letselschade zijn altijd persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen die het mogelijk maken om uw favoriete sport of hobby te blijven uitoefenen of een aangepaste vakantie. Welke schadeposten in uw geval van belang zijn, is daarom volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Schadeposten letselschade

Materiële en immateriële schadeposten

We onderscheiden materiële en immateriële schadeposten. Materiële schade is schade die in geld kan worden uitgedrukt. Denk bijvoorbeeld aan misgelopen inkomen, de kosten van zorg of de reparatiekosten voor autoschade. Immateriële schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Denk bijvoorbeeld aan het leed dat ontstaat als iemand zijn favoriete hobby niet meer kan uitoefenen. Voor de immateriële schade van het ongeval krijgt u smartengeld.

Advocaatkosten / buitengerechtelijke kosten

De aansprakelijke partij betaalt de kosten die een slachtoffer maakt om de schade te claimen. Bij letselschade schakelt u daarom gratis een specialist in om uw schade voor u af te handelen.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de negatieve invloed van het letsel op het leven van het slachtoffer.

Ziektekosten

Naast het eigen risico van uw zorgverzekering zijn er ook nog andere ziektekosten die voor eigen rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan behandelingen die niet worden vergoed of een eigen bijdrage voor medische hulpmiddelen zoals steunzolen of protheses.

Inkomensverlies

Inkomensverlies is bij (blijvende) arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen en personen in loondienst vaak de grootste schadepost. Ook toekomstige promoties en carrière mogelijkheden worden meegenomen in de berekening van het verlies aan inkomen.

Ook weggevallen inkomen uit zwartwerk is een schadepost.

Studievertraging

De schade die ontstaat door studievertraging bestaat uit misgelopen inkomen, omdat het slachtoffer later toetreedt tot de arbeidsmarkt.

Huishoudelijke hulp

Zowel professionele hulp in de huishouding als hulp door familie, vrienden of kennissen komt voor vergoeding in aanmerking.

Werk in en rond de woning / Zelfwerkzaamheid

Een andere schadepost is verlies van zelfwerkzaamheid. Met zelfwerkzaamheid bedoelen we de mogelijkheid om klussen in, aan en rond de woning uit te voeren die ook tegen betaling door een professional kunnen worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan het schilderen van het huis. Als de zelfwerkzaamheid afneemt, ontstaat een schadepost waarvoor de aansprakelijk partij een vergoeding betaalt.

Woningaanpassing, verhuizing en herinrichtingskosten

Is uw woning door uw letsel niet meer geschikt voor u? Dan kijken we bij de letselschadevergoeding ook naar uw woonsituatie. In sommige gevallen gaat het daarbij bijvoorbeeld om het plaatsen van een traplift of aangepaste badkamer, maar het kan ook noodzakelijk zijn om te verhuizen naar een geschikte woning of woonvorm.

Parkeer, reis- en vervoerskosten

Een andere veel voorkomende schadepost zijn reiskosten. Denk bijvoorbeeld aan het reizen van en naar een medische behandeling of een fysiotherapeut.

Ook aanpassing van een voertuig of de aanschaf van passend vervpo0er kan een schadepost zijn.

Schade aan eigendommen

Een andere veel voorkomende schadepost zijn reparatie- en vervangingskosten. Denk bijvoorbeeld aan kapotte kleding, sieraden, mobiele telefoon of schade aan een voertuig zoals een auto, scooter of fiets.

Kinderopvang

Als door uw letsel meer kinderopvang nodig is, komt deze schade voor vergoeding in aanmerking.

Kosten zonder nut

Kosten zonder nut zijn bijvoorbeeld opleidingen, cursussen, concertkaartjes, vakanties of lidmaatschappen waarvan u de kosten betaalde, maar waarvan u door uw letselschade geen gebruik maakt.

Schadeposten letselschade berekenen

Een letselschade specialist houdt uw schade bij in een schadestaat. Dit is een overzicht van alle schadeposten en de betaalde voorschotten.

Schadeposten derden

Bij letselschade komen ook sommige schadeposten van derde voor vergoeding in aanmerking. Het is onder andere mogelijk om een vergoeding te krijgen voor overlijdensschade, affectieschade en shockschade. Ook een vergoeding voor zorg verleend door een familielid of vriend is mogelijk.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Bespreek uw schadeposten met een letselschade advocaat en laat uw schade gratis voor u afhandelen. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of stuur ons uw contactgegevens door middel van het onderstaande formulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief