Letselschade berekenen

Schadestaat letselschade

Een schadestaat is een overzicht van schadeposten. De schadestaat gebruiken we bij letselschade als uitgangspunt voor onderhandelingen en om de financiële gevolgen van letselschade overzichtelijk bij te houden.

Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten, mogelijke schadeposten en betaalde voorschotten in een letselschadezaak. Een schadestaat is een werkdocument dat een belangrijke rol speelt bij het verhalen van letselschade.

Schadestaat

Een letselschadezaak wordt afgehandeld als er een medische eindtoestand is bereikt. Dit betekent dat er medisch geen veranderingen meer worden verwacht. Op dat moment is duidelijk wat de totale schade is. Tot die tijd houden we de schade bij in een schadestaat. Ook betaalde voorschotten worden in de schadestaat opgenomen. Zo ontstaat een compleet (financieel) overzicht van de letselschade. Bij de schadestaat verzamelen we ook bewijsstukken waaruit de hoogte van de schadecomponenten blijkt.

schadestaat, schadestaat letselschade, letsel schadestaat, schadestaten

Een schadestaat maken

Een schadestaat maken, betekent dat alle schadeposten worden bijgehouden in een handig overzicht. De schadestaat bestaat uit de volgende categorieën:

Het afhandelen van letselschade is werk voor specialisten. Het inschakelen van juridische hulp bij letselschade is meestal kosteloos.

Schadestaat letselschade opstellen

Het opstellen van een schadestaat is een doorlopend proces. Schadeposten worden in de schadestaat opgenomen als deze opkomen. Ook betaalde voorschotten worden in het overzicht opgenomen. Een schadestaat is dus meer een werkdocument dan een document dat eenmalig wordt opgesteld.

De schadeposten die een aansprakelijke partij erkent, betaqalt de aansprakelijke partij meestal ook direct uit. Vanaf het moment dat de schade ontstaat tot aan het moment uitbetalen, moet namelijk wettelijke rente worden betaald over de schade. Het uitbetalen van voorschotten op de letselschadevergoeding is dus niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de aansprakelijke partij voordelig.

Schadestaatprocedure

De schadestaat moeten we onderscheiden van de schadestaatprocedure. In een schadestaatprocedure stelt een rechter de omvang van schade (en een schadevergoeding) vast. Vaak is er dan al een rechtszaak gevoerd over de aansprakelijkheid. In een rechtszaak waarin de aansprakelijkheid voor schade is vastgesteld, verwijst de rechter partijen soms in zijn uitspraak naar een schadestaatprocedure om de omvang van de schade (en de schadevergoeding) vast te stellen.

Pro memorie of p.m. schadeposten

Soms is een schadepost niet direct vast te stellen. Deze schade nemen we op met de vermelding pro memorie of afgekort p.m. Pro memorie is Latijns voor ’ter herinnering’. De pro memorie of p.m. schadeposten worden op een later moment ingevuld of gespecificeerd.

Wettelijke rente

Als alle schade vastligt, berekenen we de letselschadevergoeding. Over schadeposten rekenen we wettelijke rente. De wettelijke rente berekenen we vanaf het moment waarop de schade ontstaat.

Kapitaliseren met de rekenrente

Bij toekomstige schade, bijvoorbeeld inkomensverlies, gebruiken we de zogenaamde rekenrente om te bepalen welk bedrag nu nodig is om toekomstige schade te dekken. Dit noemen we kapitaliseren.

Schadestaat letselschade bespreken

Bespreek uw schade met een specialist om direct inzicht te krijgen in uw schadevergoeding. Juridische hulp bij letselschade is bovendien meestal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief