Letselschade

Schadeclaim

Schadecomponenten letselschade

De schadecomponenten vormen bij letselschade samen de schadevergoeding.

Met letselschade bedoelen we het geheel van alle schadecomponenten na een ongeluk. Uitgangspunt van de schadeclaim bij letselschade is dat alle schade wordt vergoed. Voor ieder schadecomponent krijgt u een geldbedrag of een vergoeding in natura.

Materiële en immateriële schadecomponenten

We onderscheiden twee soorten schade. Materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade waar we een geldbedrag op kunnen plakken. Bijvoorbeeld gemist inkomen of autoschade. Immateriële schade is schade die eigenlijk niet in geld valt uit te drukken. Bijvoorbeeld pijn, ongemak en afname van plezier in het leven.

Schade aan goederen is hieronder als een aparte categorie opgenomen. Deze schade valt onder de materiële schade.

Ook de kosten die u maakt om uw schade te verhalen, vallen onder uw schade. Daarom schakelt u gratis een letselschade advocaat in. Daarnaast betaalt de aansprakelijke veroorzaker wettelijke rente over de schade. Ook deze twee bijzondere schadecomponenten vallen onder de materiële schade.

letselschade schadecomponenten, schadecomponenten letselschade, letselschade schadecomponent

Schadecomponenten opnemen in een schadestaat

Alle schadecomponenten nemen we op in een schadestaat. Tijdens de behandeling van uw letselschadezaak wordt de schadestaat bijgewerkt met de nieuwe schadecomponenten. De schadestaat is het uitgangspunt voor uw schadeclaim, de onderhandelingen met de tegenpartij en een eventuele rechtszaak.

Geld of vergoeding in natura

De vergoeding voor een schadecomponent bestaat meestal uit geld. Maar ook vergoedingen in natura komen voor. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing aan een woning of een auto of ander voertuig (of de aanschaf van een nieuw geschikt voertuig) of het inschakelen van een herstelcoach.

Schade aan goederen

Schade aan goederen is materiële schade. De vergoeding bestaat uit de herstelkosten of de vervangingskosten/dagwaarde:

 • Herstelkosten of vervangingskosten van een auto, fiets, scooter of ander voertuig;
 • Beschadiging of vernietiging van bagage;
 • Beschadigde persoonlijke eigendommen zoals kleding, sieraden, telefoons, laptops, tassen en brillen.

Materiële schadecomponenten letselschade

 • Verlies aan inkomen;
 • Medische kosten;
 • Eigen risico;
 • Studievertraging;
 • Woning en voertuig aanpassing;
 • Pensioenschade;
 • Reis- en parkeerkosten;
 • Verblijfskosten (ziekenhuis of revalidatiecentrum);
 • Kosten zonder nut (gemiste vakantie, abonnementen en lidmaatschappen waarvan u geen gebruik kunt maken);
 • BGK (buitengerechtelijke kosten) kosten van een letselschade advocaat of jurist;
 • Wettelijke rente.

Immateriële schadecomponenten letselschade

Smartengeld;
Shockschade;
Affectieschade.

Schadecomponenten vaststellen

Voor het vaststellen van schade en een schadevergoeding beoordelen we welke (negatieve) gevolgen een ongeluk had. Om alle schade vast te stellen, is het belangrijk dat er sprake is van een medische eindtoestand. Dit betekent dat er geen medische veranderingen meer verwacht worden. U bent volledig herstelt of de blijvende gevolgen van het ongeval zijn duidelijk.

Overleg over schadecomponenten letselschade

Het bespreken van uw schadevergoeding met een specialist geeft u direct meer inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek. Zo weet u meteen waar u aan toe bent. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief