Schadevergoeding bij zwart werken

Schadevergoeding bij zwart werken – Moet de aansprakelijke partij zwarte bijverdiensten vergoeden bij een letselschadezaak?

Als u een ongeval heeft gehad en daarbij letselschade opliep, kan het zijn dat u niet meer of tijdelijk niet kunt werken. De schade, waaronder het verlies aan arbeidsvermogen, de inkomenschade, moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. In beginsel moet de aansprakelijke partij iedere euro die u betaalt of misloopt vergoeden. Dit geldt in beginsel ook voor inkomen uit zwart werk. Toch zorgt deze schadepost voor veel discussie.

Zwarte verdiensten

In letselschadezaken wordt van de aansprakelijke verzekeraar verwacht dat deze zwarte inkomsten vergoedt aan de gedupeerde die deze werkzaamheden door de verwondingen niet meer kan uitvoeren. Het letselschadeslachtoffer moet immers gecompenseerd worden, is het uitgangspunt.

Om de schade te bepalen moet de werkelijke financiële situatie na ongeval worden afgezet tegen de fictieve situatie na ongeval. Het verschil tussen beiden is de schade.

In de artikelen 6:95 en 6:69 lid 1 van het Burgerlijk wetboek wordt deze vermogensschade concreet benoemd. Verlies aan arbeidsvermogen is een vorm van vermogensschade zoals in dit artikel bedoeld. Gemiste inkomsten, omdat het slachtoffer niet of maar gedeeltelijk kan werken betreft bedoelde vermogensschade. Hieronder valt –net als inkomen uit een dienstbetrekking- ook inkomen uit zwart werken.

Schadevergoeding zwart inkomen

De basis van de schadevergoeding voor zwarte verdiensten is te vinden in het arrest van de Hoge Raad van 24 november 2000. De Hoge Raad geeft aan dat een rechter bij het begroten van toekomstige schade rekening moet houden met goede en kwade kansen. Ook moet de rechter de schade uit verlies aan arbeidsvermogen (inkomen) vaststellen aan de hand van de beschikbare gegevens óf eventueel te begroten. Inkomensschade moet hierbij netto worden vergoed voor zover de gedupeerde deze zou hebben genoten of zou hebben kunnen genieten als over de verdiensten belasting en premie verschuldigd zou zijn.

Bewezen moet tenslotte worden dat de zwarte verdiensten in de situatie vóór het ongeval plaatsvonden en ná het ongeval zouden zijn voortgezet. De bewijslast rust op de schouders van de gedupeerden met letselschade. Oftewel het slachtoffer met letselschade moet aantonen dat hij zwarte bijverdiensten had, hoe hoog deze waren én dat deze zouden doorgaan na het ongeval, c.q. in de toekomst. Geen makkelijke bewijspositie als de betrokken partijen hier eigenlijk liever niets over willen verklaren en niet bekend willen worden.

Advies over schadevergoeding bij zwart werken

Heeft u een ongeval gehad en letselschade opgelopen? Loopt u daardoor verdiensten mis. Bel onze letselschade advocaat en letselschade-experts voor vrijblijvend juridisch advies over uw letselschadezaak.
Wij werken landelijk 0800-4455000.

Als u het contactformulier invult, bellen wij u op werkdagen binnen 15 minuten terug.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Hoge Raad van 24 november 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8453)

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief