Letselschade

Letselschadevergoeding

Studievertraging door letselschade

Studievertraging door letselschade: Door letselschade kan studievertraging ontstaan. Door een ongeval kan het tijdelijk onmogelijk zijn om een studie af te maken of voort te zetten. Wie als gevolg van een ongeval studievertraging oploopt kan hiervoor een schadevergoeding krijgen.

Als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw verwondingen bestaat meestal recht op een letselschadevergoeding. De schade die ontstaat door vertraging bij het afronden van een studie bestaat uit het later toetreden tot de arbeidsmarkt. De Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad formuleert studievertraging als volgt:

“Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.”

Schadevergoeding studievertraging door letselschade

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet worden aangetoond dat er geen vertraging in de studie zou zijn zonder de letselschade. Vaak wordt hiervoor een verklaring van een studiebegeleider, decaan of andere persoon van de betrokken onderwijsinstelling gebruikt.

Studievertraging door letselschade – Richtlijn Studievertraging

De Letselschade Richtlijn Studievertraging biedt een gefixeerde vergoeding voor vertraging bij het afronden van een studie. De richtlijn ziet alleen op vertraging met een maximale duur van een jaar. Als de daadwerkelijke schade de in de richtlijn opgenomen normbedragen overtreft, kan de daadwerkelijk geleden schade gevorderd worden. Bij het toepassen van de richtlijn spelen kansen op de arbeidsmarkt, individuele talenten en het te verwachten salaris geen rol. De normbedragen voor 2019 zijn:

 • Basisschool € 6.125,–;
 • VMBO en LBO € 14.125,–;
 • VWO, HAVO en MBO € 17.175,–;
 • HBO en WO € 20.875,–.

Studeren blijvend onmogelijk

Als studeren blijvend onmogelijk is, of de studie die wordt gevolgd niet te verenigen is met de verwondingen, kan dit tot psychische schade leiden. Bij het vaststellen van het smartengeld kan rekening worden gehouden met de psychische schade die ontstaat als een studie moet worden afgebroken. De psychische gevolgen van het aanpassen van toekomstverwachtingen vanwege letsel kunnen groot zijn.

Als studeren en werken blijvend onmogelijk is, zal ook een verlies aan verdienvermogen worden berekend. Als letselschade de mogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt, ontstaat schade. Deze schade valt niet onder de schade die ontstaat door de vertraging van een studie. Deze schade moeten we afzonderlijk vaststellen.

Andere schadeposten

De schade bij studievertraging bestaat vaak uit meer dan alleen gemist inkomen doordat een persoon later op de arbeidsmarkt komt. Ook de overige schade, waaronder de studiekosten, komt voor vergoeding in aanmerking. Deze schade valt niet onder de standaardvergoeding op grond van de richtlijn. Schade die kan optreden kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • De kosten voor het aanschaffen van nieuwe boeken;
 • Het collegegeld;
 • Kosten voor aangepast vervoer van en naar een onderwijsinstelling;
 • Overige extra kosten die het gevolg zijn van het letsel.

Advies bij studievertraging door letselschade

U moet uw recht op een schadevergoeding aantonen. Omdat de belangen van het letselschadeslachtoffer niet dezelfde zijn aan die van de aansprakelijke partij, vaak een verzekeraar, is het belangrijk uw eigen advocaat in te schakelen.

Het inschakelen van juridische bijstand bij letselschade is belangrijk voor het krijgen van een rechtvaardige schadevergoeding. De aansprakelijke partij betaalt de kosten die u maakt voor rechtsbijstand. Het inschakelen van een specialist is dan ook vaak zonder kosten.

Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het contactformulier voor het maken van een afspraak of voor vrijblijvend overleg. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Contact met een letseladvocaat

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief