Letselschade

Veel gestelde vragen over letselschade

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over letselschade. Staat u vraag er niet tussen? Vaak weet u direct meer als u contact met ons opneemt.

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die het gevolg is van lichamelijke verwonding of psychische problemen. Letselschade ontstaat bijvoorbeeld door een aanrijding, bedrijfsongeval of medische fout. De aansprakelijke veroorzaker van letselschade betaalt een schadevergoeding.

Wat betekent stuiten?

Stuiten is het verrichten van een handeling waardoor een verjaringstermijn niet verloopt.

Wat betekent verjaring?

Verjaring betekent dat een vordering na verloop van een bepaalde periode (de verjaringstermijn) niet meer afdwingbaar is bij een rechter.

Wat is een proces-verbaal?

Een proces verbaal is een schriftelijk verslag opgemaakt door een politieagent of andere (opsporings)ambtenaar.

Wat is een schadestaat?

Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten in een letselschadezaak.

Wat is eigen schuld?

Eigen schuld is de mate waarin een persoon bijdraagt aan het ontstaan van zijn of haar eigen schade en letsel. De aansprakelijke partij betaalt geen schade die door eigen schuld ontstaat. Voor zover er sprake is van eigen schuld krijgt een slachtoffer dus geen schadevergoeding.

Wie is de wederpartij?

De wederpartij is de aansprakelijke veroorzaker van schade. In veel gevallen is de wederpartij echter de verzekeraar van de aansprakelijke veroorzaker van letselschade.

Kan mijn werkgever de loonschade verhalen?

Indien u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval, heeft uw werkgever het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is het netto loon dat de werkgever aan u heeft doorbetaald terwijl daar geen arbeid tegenover stond. Dit noemen we loonregres.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen gemaakte afspraken vastleggen. Een letselschadezaak eindigt vaak met een vaststellingsovereenkomst. In de overeenkomst staat onder andere hoe hoog de schadevergoeding is, hoe het bedrag wordt uitbetaald en alle andere gemaakte afspraken.

Wat is aansprakelijkstelling?

Aansprakelijkstelling betekent dat u een veroorzaker van schade meedeelt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De aansprakelijkstelling is meestal een brief. In de aansprakelijkstelling staat wanneer en hoe de schade is ontstaan en waarom de aansprakelijke partij de schade moet betalen.

Wat is de kapitalisatiefactor?

De kapitalisatiefactor gebruiken we om te berekenen welk bedrag een aansprakelijke partij nu moet betalen om toekomstige schade te dekken. Geld wordt immers minder waard en prijzen stijgen. Het berekenen van een bedrag dat nu nodig is om toekomstige schade te dekken noemen we kapitaliseren of contant maken. Voor de kapitalisatiefactor kijken we naar rendement (rente), inflatie en de sterftekans.

Wat is een toedrachtsonderzoek ?

Een toedrachtsonderzoek is een onderzoek naar de oorzaak van een ongeval. Het toedrachtsonderzoek gebruiken we in een letselschadezaak om de aansprakelijkheid vast te stellen.

Na een verkeersongeval voert de politie soms een (toedrachts)onderzoek uit. Bij een arbeidsongeval kan de Arbeidsinspectie een onderzoek uitvoeren.

Een onderzoek van de politie of de Arbeidsinspectie beantwoordt niet altijd de vragen die voor het vaststellen van de aansprakelijkheid van belang zijn. In veel gevallen wordt ook geen onderzoek naar de toedracht uitgevoerd. De partijen bij de schadeclaim kunnen eventueel zelf opdracht geven een onderzoek uit te voeren.

Meestal bestaat een toedrachtsonderzoek in ieder geval uit een beoordeling van de plaats van het ongeluk en het horen van getuigen. Aan de hand van het onderzoek wordt een rapport van bevindingen opgesteld.

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief